Vörösmarty Mihály, Horvát István (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 16. évfolyam, 1832

4. szám - -- : Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István Typographiájában megjelent új könyvek. 126-127

127 2<i) T Ii co ri oder poetische Anklänge des Geistes und des Herzens auf einer Reise nach Syrakus. 1827, 25) Heise in Ungarn im Jahre 1831. in den Comitaten a) disseits der Donau : Peslh , Gran , Neograd; b) jenseits der Donau : Comorn , Raab , Oedenberg > Eisenburg, Zala, Veszprira, Sluhl-Weissenburg; c) dis­seits der Theiss : Zips , Sáros , Abaúj, Torna und Gümör. Von S. v. Ludvigh. 26) Dal Méltóságos Kapos-Mérei Mérey Sándor Urnak, a Császári Királyi Felsége Kamarásának , sze­mélyes jelenléte törvényszékbeli Helytartójának, Taná­csosának , Ts. Ns. Somogy Vármegye­ Fő Ispányi szé­kébe lett iktatásakor 1832. esztendei Május 1. napján. 27) Jézus Krisztus Atyafiságának Könyve, mellyben Imádság közt tanitatnak, a­ hívek mindennapi, hétbéli, és egész esztendőbéli keresztény kötelességekre, lelki­tudományra , szent erköltsökre, és a' jóságos tselekede­tekre, öszveszedte magyar nemzetének lelki javára Kó­kai Benedek, a'Szent Miséhez alkalmaztatott egynehány régi, 's új normális Énekekkel megbővítve. 8ad rét. 20) We tímény Pána Gezs­e, Rucnj Kancyonálsk domownj v procestny. Godro Pisnj duchownjch negobe­cnegsjch a neypotrebnégjsjch , neywjce z Tranoscyuse wybranych, w sobé obsahugjcy, s pripogenau krátickau Knizeckau Modlitec náboznych ku spasytedlnému Pro­fipéchu lidy chudobnegsjch na swétlo wydany, a podle­d starého pred­aceny. S nowym Pridavykem.

Next