Horvát István (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 17. évfolyam, 1833

12. szám - -- : A' T.T. Előfizetők' nevei. 113-157

( HS 1 több Vgye Táblab. *s a* Bécsi Cs. kir. Gazda­sági Társaság Tagja. Siáknk­ Házy Aloiz, a' Magyar kir. udvari Kan­celláriánál Concipista. Eichen­fel­d Jo­sef, Cs. kir. Udvari Tanátsos. Csaplovics János, több Vgye Táblabírája, 's Mgir Gróf Schönborn Uradalminak Directora. Kis Jókai Udvarnoky Lajos, több Ügyék' Táblabírája, a' M. kir. és Erdélyi Udvari Kan­celláriáknál hites Udvari Agens, és Hites Ügyész. Kovács János, az Eperjesi G. e. Püspöki Megye Bibliothekájának Fundátora , és a' nagy arany érdem-pénz Tulajdonosa. Kis Lajos, a' Magyar kir. Udvari Kancelláriánál hites K- Udvari Agens, 's hites Ügyvéd. Márton Jó­sef, Beregh­egye Táblabírája, a' Bétsi Magyar Kurir Szerkesztetője, 's a' Magyar nyelv' és Literaturának a' Bétsi Universitásban rendkívül való Professora, 's a' Magyar tudós Társaság' levelező tagja. Gé­v­a­y (Harkai) Antal, Ts. Ns. Győr Ügye Tábla­bírája, Magyar Tudós Társaság Levelező-Tagja, és a' Ts. kir. Udvari Könyvtár Al-Őrje. A­ Magyar Nemes Test-Őrző Sereg (Gárda), Töltény­ S­z á n i s­z­l­ó , Orvos Doctor, a' Szin­­észi Tudomány Mestere, Ts. kir. Tanátsos, Tá­bori Fő Szabalis Orvos, a' közönséges Pathologia, Therapia, matéria medica és Receptirozás - tudo­mánynak rendszer, v. Professora a' Bétsi Jó­sef-Akademiában, és az egésségre ügyelő állandó tá­bori Biztosságnak Assessora. Patay János, a' Bétsi Ts. kir. Theologicum In­­stitutumban a* Helvecziai valláson lévők számára a' Szent írás magyarázásának rendes Professora. Medgyaszay István, Bécsi nagy kereskedő. Csere­miszky Miklós, a'Böltselkedés és Phi­­tosophiának Doctora. Szigethy György, emeritus nevelő.­­ Bécsi Császári kir. Udvari Bibliotheca.

Next