Horvát István (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 18. évfolyam, 1834

12. szám - -- : A' T.T. Előfizetők' nevei. 1834. 129-172

( 2 ) Farkas Imre, Plébános. Fejérvári (Székes) Tiszt. Nevendék Papság. Kassai János, Uradalmi Számtartó Perkátán. Kenesey Ferentz, több Ügye Táblabirája. Mayer Jósef, Fejérvári Ör-Kanonok 's at­­. Mészáros Jó­sef, Petúfi Apát, a­ Fejérvári Székes Egyház Cántora és Kanonoka. Nedeczky (Nedeczei) Ferencz, Ts. Fejér Vgye Fő Jegyzője, 's több Vgyék Táblabírája. Nedeczky (Nedeczei) Mihály, több Vgye Táblabí­rája 's Méltós.' Gróf Zichy János Jószágai Kormá­nyozó­ja. Németh János, Kasznár Czeczén. Pap (Ináncsi) Mihály, Vértesallyai Egyházi Vidék Esperestje, 's Lovas-Berényi Ref. Prédikátor. Rader Aloiz, Sz. Fej­ér­vári Köny­város, 3 példány, Roboz Gábor, több Ügye Táblabírája. Simonyi (A. Szopori) András, Uradalmi Kasznár Sóskúton. Simonyi Pál, Bóthi Sz. Móritz Apátja, Fejérvári Nagy Prépost és Kanonok , a­ Püspöki Lyceum Prodirectora, Szent Theologia , és az Egyházi Törvény Poctora. Szabó János, Chrisost. Cistercita Renden lévő Áldo­zó Pap, és a­ Fejérvári Kir. Gymnasium Directo­ra, Sz. Theologia Doctora. Szebényi Pál, Gróf Zichy Tivadar Nevelője. Ürményi Ürményi Maximilian , Cs. kir. Kamarás és Tanátsos. Zámolyi Jó­sef, Földvári Prédikátor. GÖMÖR VÁRMEGYE. Gr. Andrássy (Csík Szent Királyi és Krasznahorkai) Károly. Gömör Kis Monttal törvényesen egyesült Egyes ol­vasó Egyeteme. Hollók Imre, a' Szép Mesterségek és Böltselkedés Doktora, a' Rosnyói Lyceumban a' Történetek-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék