Horvát István (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 18. évfolyam, 1834

12. szám - -- : A' T.T. Előfizetők' nevei. 1834. 129-172

( 159 ) Schwaiger András, iosonyi Könyváros. Takáts (Kis Jókai) Zsigmond, Po­sony Vgyei Táb­labíró. Takátsy Ignátz, több Vgyék Táblabírája, és több Ns. Famíliák' Plenipotentiáriusa. Tóth Pál, Nagy Födémesi Plebánus. Vietoris (Vaszkai és Kis Kovalóczi) János, több Vgyék' Táblabírája. SÁROS VÁRMEGYE* Fejérváry Gábor, több Nemes Vármegyék­­Tábla­bírája, Eperjesen. Szepesházy Jó­sef, több egyéb Táblab. és Sz. kir. Eperjes Városa Kapitánya. Az Eperjesi Görög Egyesült Kath. Püspöki Biblio­theka. B. Barkóczy István, Tiszamelléki Districtualis Táb­la Assessora. SOMOGY VÁRMEGYE. M­é­r­e­y (Kapos-Mérei) Sándor, Arany-Sarkan­tyús Vitéz,­­ Cs. 's Apóst. Felsége­s belső tit­kos Tanátsosa, a' Tartományi Biztosság kor­mányzója, a' magyar kir. JHelyt. Tanáts Taná­tsosa , és Somogy Vgye Fő-I­s­p­á­n­j­a Báró Fechtig Ferdinand, Lengyel-Tóthiban. Inkey (Palini) Antal, Somogy Ügyes Táblabíró. Külső Somogyi II. C. T. Venerabilis Tractus. Kapocsfy Ferentz Fiskális. Magyar Jó­sef, Kálmáncsai Ispán. Orbán Jósef, Kéthelyi Uradalom Tisztartója. Parragh László, Göllei Plébánus, az Igali Kerü­let Ál-Esperestje, 's Ts. Somogy és Tolna Vgyék Táblab. Somogy Vgyei Olvasó Társaság, Kaposváron. Spissich (Japrai) Ignátz, Ts. Somogy Vgyek Tábla­bírája. Szich­y István, több Ts. Vgyék Táblabírája. Vaszary János, Ts. Somogy­vári Uradalom Kasznárja. Zichy (Zichi) János több Vgyék Táblabírája.

Next