Horvát István (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 20. évfolyam, 1836

12. szám - -- : Előfizetők. 129-170

( ) Kultsár Borbála, sz. Bacsák Asszonyság. Madarassy (Goizesti) Ferentz, választott Anzariai Püspök, a­ Posonyi Collegiált Káptalan Prépostja, Iosonyi Fő Esperest, és Cs. kir. Udv. Tanátsos. Mezey János, Idősb Gr. Pálffy Ferentz Uradalmai­nak Inspectora. Po­sonyi Nemes Tanuló Társaság. Pribélyi Ferentz, Philosophia és Theologia Doctora,­­ a* Nagy Szombati Érseki Lyceumban a' Szent írás magyarázásának Professora, és a' Sz. Szék Assessora. Schwaiger András, Po­sonyi Könyváros. Takáts (Kis Jókai) Zsigmond, Po­sony Ügyei Táb­labíró. Takátsy Ignátz, több Vgyék Táblabírája,­­s több Ns Famíliák Plenipotentiáriusa. Tóth Pál, Nagy Födémesi Plebánus. Vietoris (Vaszkai és Kis Kovalóczi) János, több Vgyék Táblabírája. SÁROS VÁRMEGYE. Fejérváry Gábor, több ns Vármegyék Táblabírája, Eperjesen. Szepesházy Jósef, több Vgyék Táblab. és Sz. kir. Eperjes Városa Kapitánya. Az Eperjesi Görög Egyesült Kath. Püspöki Biblio­theka. SOMOGY VÁRMEGYE. Mérey (Kapos-Mérei) Sándor, Arany-Sarkan­tyús Vitéz, Ő cs.'s Apóst.k. Felsége­­ belső titk. Tanátsosa, a' Tartományi Biztosság kormány­zója, a 3 magyar kir. Helyt. Tanáts Tanátsosa, és Somogy Ügye Fő-Ispánja. Báró Fechtig Ferdinand , Lengyel-Tóthiban. Haádel György, Tisztartó Vaiszlón. Kü­lső Somogyi H. C. T. Venerabilis Tractus. Kapocsfy Ferentz, Fiskális. Magyar Jósef, Kalmáncsai Ispán.

Next