Károlyi István (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 23. évfolyam, 1839

2. szám - Csendy Kálmán : Miként áll nemzeti nyelvben a' nemzetiség! 54-66

( 51 ) ketlenek ; illyek nem lesznek a' viszonyok' tanrend­je által, az ellenkezetek' elhárítása , az elhárítás' következtében támadt hiány' kipótlása által. dr. Taubner Károly , prédikátor 's a' pesti ev. gymnasium­ban rector-professor. 2. Miként áll nemzeti nyelvben a* nemzetiség / (Folytatás és végzet.) Ferenczy szobrász hazánkfia, Rómában lak­ván is, gyönyörű jelét adá nemzeti érzésinek, ha­ladattal emlékezvén­ meg ott nemzetéről és honá­ról , midőn olasz műhelyben Csokonai Vitéz Mi­hály v­észképi (ideális) szobrát faragá­ ki márvány­ból ,­­s midőn az általa szintett készült Pásztorleányt, mint a' képzőművészet' ragyogó jelképét (emble­ma), mély hódolata'jeléül, hazánk' felséges Ná­dorának küldé igaz , hogy míly példák csak külön­mifélék (specificumok) ; azonban egy igaz honfitól sem várhatni kevesbet, ha körülményi más hazát rendelének is neki lakhelyűi- N­a már a' külföldre jutás a' valódi nemzetiség' elvében csakugyan vál­tozást teendene, inkább lenne az az ottani törvény', kormányszer', gondolkozás-és életnem', éghajlat', Szokás', nevelés' és társalkodás'műve. 'S illy okok' behatása miatt el fogná veszthetni magyar nemzeti szellemét egész magyar gyarmat (colonia) is, ha szinte mindig magyarul beszélne is az ott. Jöhet honunkba megmaradás és ittlakás végett Franczia vagy Angol, megleend azért ő benne nemzetisége, mellyet honában gyermekkora óta élesztgető szívé-

Next