Új Tükör, 1981. április-június (18. évfolyam, 14-26. szám)

1981-04-26 / 17. szám

A második kooprodukciós film forgatásakor bennünket is így üdvözöltek kubai barátaink: Bienvenido a Cuba. Ez a ven­dégeknek szóló köszöntés lett filmünk címe, melyben bemu­tatjuk Kuba szép tájait, ide­genforgalmi nevezetességeit. Eljutottunk néhány olyan helyre is, ahol még csak na­gyon kevesen jártak és forgat­tak. Havanna elővárosában , San Francisco de Pualában meglátogattuk Hemingway egy­kori házát, ahol szerencsénkre kitárultak az ajtók, és nem­csak a nyitott ablakokon ke­resztül, mint a turisták, ha­nem a szobák mélyén próbál­hattuk meg felidézni a nagy író szellemét. Az ország fővárosa gazdag építészeti stílusokban. Béké­sen fér meg egymással a co­lonial és a modern stílus. Fil­münkben bemutatjuk azokat a modern szállodákat is, ahol magyar turistacsoportokkal ta­lálkoztunk. A minden kénye­lemmel felszerelt szállodák egy­aránt szolgálják a pihenést és szórakozást. Havannától busszal indultunk délre, meglátogattuk az 1514- ben alapított Trinidadot, ame­lyet bátran nevezhetünk „mú­zeumvárosnak". A múltat őrző építészeti emlékek, a csodá­latos házacskák, templomok, a dimbes-dombos utcácskák, a tipikusan spanyol udvarok áll­ják az évek súlyát Matanzas tartomány déli részén. Jártunk Guamában, a romantikus fa­dalmi csoportjának. A híres, és ma már történelmi neveze­tességű Moncada laktanya, a Siboney-tanya mind-mind a forradalom emlékét idézik ... Itt Santiago de Cubában és Havannában részesei lehet­tünk az európai ember szá­mára oly romantikus karne­válnak. A több napig tartó táncos kavalkádban operatő­reink - Szabados Tamás és Bodó János - szinte táncolva forgattak. Reméljük, filmünk nézői ugyanazt a hangulatot érzik majd a gyönyörű és romantikus tájak, a karneváli forgatag lát­tán, ami bennünket is átha­tott a forgatás közben, és ve­lünk együtt osztoznak az első közép-amerikai szocialista or­szág örömében és boldogsá­gában, az új termés, a dal, a tánc ünnepén... CSENTERICS ÁGNES Karneváli f­olyat.n(r Az óceán Varadoronál

Next