Új Tükör, 1983. július-szeptember (20. évfolyam, 27-39. szám)

1983-07-03 / 27. szám

WEÖRES SÁNDOR KITÜNTETÉSE A Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsa Weöres Sándor Kossuth-díjas költőnek, műfor­dítónak kiemelkedő irodalmi munkássága elismeréseként 70. születésnapja alkalmából a Magyar Népköztársaság Zász­lórendje kitüntetést adományoz­ta. A kitüntetést Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke adta át. RAJZSZAKKÖR A HELIKON GALÉRIÁBAN A Hazai Fésűsfonó és Szövő­gyár művelődési házának Gaál Imre rajzszakköre kiállításon mutatja munkáit a Helikon Ga­lériában. A tárlatot Juhász Fe­renc Kossuth-díjas költő nyitot­ta meg. Képünkön Tóth Jutka munkája. IZZÓ PLANÉTÁK A Fiatal művészek találkozója című sorozat programjában jú­lius 19-én, 20-án, 22-én, 23-án és 24-én a Győri Balett új mű­sorával, az Izzó planétákkal lép a közönség elé. Jegyek a Sport­­csarnok, a központi jegyiroda, az IRI és a Filharmónia pénz­tárában válthatók. Csajkovszkij Diótörő című me­sebalettjének hercegét új sze­replő, Keveházi Gábor közremű­ködésével adták elő. Képünkön a művész Szabadi Edittel. SZOBORAVATÁS GYŐRÖTT Az 1954-es ásványrárói vad­mentés emlékére készítette So­mogyi József Kossuth-díjas szobrászművész Vadmentés cí­mű alkotását. A szobrot Győrött a Kálvária-domb aljában he­lyezték el és avatták föl. AMERIKAI JÉGREVÜ PESTEN A világ legnagyob utazó jég­­revüje, az amerikai Holiday on Ice tizenhét év után ismét Ma­gyarországon vendégszerepelt. A 14 nemzet műkorcsolyázóiból válogatott hetvenfős társulat a Budapest Sportcsarnokban tíz előadáson mutatta be Százszor­szép című műsorát. Mintegy harmincmillió méter filmet őriznek a Magyar Film­tudományi Intézet Budakeszi úti archívumában. A nemzeti gyűj­teményben megtalálhatók az eddig forgalmazott magyar al­kotások - játékfilmek, híradók és dokumentumfilmek - kópiái. Az archívumban őrzik a fil­mek plakátjait is. DÍJKIOSZTÁS VESZPRÉMBEN Ünnepélyes díjkiosztással fejeződött be a XIII. veszprémi tévéta­lálkozó. A záróünnepségen Nemeskürty István, a zsűri elnöke adta át a díjakat. A drámai kategóriában a fődíjat a Felvidéki Judit rendezésében készült Rettenetes szülők című film kapta. A szóra­koztató kategóriában a fődíjat az Akar velem játszani? című Be­nedek Miklós műsor nyerte el. A harmadik fődíj nyertese a Csen­­terics Ágnes által rendezett Egy fényes est című zenés műsor lett. Képünkön Mihályfi Imre átveszi a díjat. MTI FOTÓ : BENKŐ IMRE, FÖLDI IMRE, PÓLYA ZOLTÁN, E. VÁRKONYI PÉTER ÉS VÖRÖS ILONA FELVÉTELEI Bach Máté passió című művének előadásával megkezdődött a Pé­csi Nyári Színház egy hónapig tartó eseménysorozata. A Bach-mű nagyzenekarral, szólistákkal, száztagú kórussal és a teljes Pécsi Balett közreműködésével került a közönség elé. Az előadást Eck Imre rendezte. ÚJ SZEREPLŐ MEGNYÍLT A PÉCSI NYÁRI SZÍNHÁZ HARMINCMILLIÓ MÉTEREN TÜKOR □ 43

Next