Új Tükör, 1987. január-március (24. évfolyam, 1-13. szám)

1987-01-18 / 3. szám

ÚJ SZÍNIGAZGATÓ DEBRECENBEN A debreceni Csokonai Szín­ház legutóbbi társulati ülé­sén mutatták be a színház most kinevezett igazgatóját és főrendezőjét. A múlt év októberében a korábbi igaz­gató-főrendező, Gáli László pályázat útján az egri szín­ház igazgatója lett. Helyét Kertész Gyula (képünkön) foglalta el, aki 1964 óta meg­szakítás nélkül Debrecenben dolgozott mint operarende­­ző. A Csokonai Színház új főrendezője Pinczés István, aki 1978 óta tagja a társu­latnak. A SZEGEDI SZABADTÉRI ÚJ IGAZGATÓJA Szeged város tanácsa pályá­zat alapján Nikolényi István újságírót, a Délmagyar­ország kulturális rovatának vezetőjét nevezte ki 1987. január 15-től, öt esztendőre a szabadtéri já­tékok igazgatójának. Az ed­digi igazgató, Horváth Mihály a szegedi fesztivál intéző bi­zottságának titkára lett. EMLÉKEZÉS VERES PÉTERRE Veres Péter író születésének 90. évfordulója alkalmából kedden koszorúzási ünnepséget tartottak a Mező Imre úti temetőben. A művészparcellában levő sírnál Czine Mihály irodalomtörté­nész, egyetemi tanár méltatta Veres Péter munkásságát. Az év­forduló alkalmából az író szülőfalujában, Balmazújvároson az író egykori otthona, a Veres Péter-emlékház falán, majd a Kos­suth téren levő szobor talapzatára helyezték el a megemléke­zés koszorúit, virágait. Ezt követően a művelődési központ színháztermében Fekete Gyula, az Írószövetség alelnöke, Bé­­nyei József költő és Bata Imre irodalomtörténész méltatta a 90 éve született író munkásságát. TÉVÉRENDEZŐ SZÍNHÁZBAN A nyíregyházi Móricz Zsig­­mond Színház bemutatta a Fekete Péter című operettet Csenterics Ágnesnak, a tévé rendezőjének színpadra állí­tásában. Képünkön a két fő­szereplő: Varjú Olga és Ju­hász György. ESTRELLA: DŐRY VIRÁG Dőry Virág vette át a Radnóti Színpad új produkciójában, Calderon Az élet álom című darabjának előadásán Estrel­la királylány szerepét. FERENCSIK JÁNOS­­EMLÉKDÍJ Első ízben adták át a Ma­gyar Állami Hangverseny­­zenekar Vörösmarty téri szék­házában a Ferencsik János­­emlékdíjat. A Ferencsik Já­nos örököse által alapított díjat Dőry Zoltán, a Magyar Állami Hangversenyzenekar első koncertmestere kapta. LUKÁCS JÓZSEF ismét alkotóereje teljében távozott közülünk a szellemi élet egyik kimagasló egyéni­sége. 64 éves korában várat­lanul elhunyt Lukács József akadémikus, egyetemi tanár, a Világosság főszerkesztője. Diákéveiben az ifjúsági moz­galomban, majd több minisz­tériumban dolgozott. Később a Valóság és a Világosság szerkesztője lett, utóbbinak főszerkesztője is. Publiciszti­kai és tudományos tevékeny­sége ettől kezdve bontakozott ki. Lukács József a marxista filozófia és a vallástörténet nagy hatású művelőjévé vált. Főként azzal, hogy a párbe­szédre törekedett. Arra, hogy a marxisták és keresztények szót váltsanak egymással, méghozzá úgy, hogy a dia­lógus a közös gondok meg­oldásához nyújtson segítsé­get. Szavaira nemcsak az ország, de a külföld is figyelt, következetes humanizmusa messzire sugárzó példát adott mindenfelé a párbeszéd hí­veinek. PÉCSI ILDIKÓ ESTJE Sanzonokat énekelt Pécsi Ildikó Csudajó vicc az egész címmel megrendezett estjén a Fészek klubban. Kísérte Gyarmati István és együttese. OLÁH TIBOR, PETROVITS LÁSZLÓ (MTI), KELETI ÉVA ÉS SOLTÉSZ ÉVA FELVÉTELEI

Next