Turul 1891 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye).

TURUL A M agyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ TITKÁR KILENCZEDIK KÖTET 1891-DIK ÉVI FOLYAM • a £ v r ->. 00 cP, Í N . * / 7 BUDAPEST KIADJA A MAGYAR HERALDIKAI ÉS GENEALÓGIAI TÁRSASÁG. MDCCCXCI.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék