Turul 1892 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye).

TURUL A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ TITKÁR V'v * ,( . " \ Mè ^ L/ -L^: -A <g> fSí'í) TIZEDIK KÖTET I8Q2-DIK ÉVI FOLYAM BUDAPEST KIADJA A MAGYAR HERALDIKAI ÉS GENEALÓGIAI TÁRSASÁG MDCCCXCII.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék