TV mozi, 1982 (2. évfolyam, 1-4. szám)

1982-07-01 / 3. szám

Portréfilm (48 perc - színes) Szakértő: Domanovszky György Operatőr: Czóbel Anna Szerkesztő-rendező: Zsigmondi Boris A film készítésekor volt Gádor István szobrászművész, kerami­kus 85 esztendős. A filmben ő vall életútjáról, bemutatja kerá­miáit, térplasztikáit. 28 ESTI MŰSOROK 7 órakor Portréfilm (22 perc - fekete-fehér) Szerkesztő: Balla Éva Rendező: Perényi Endre Zsigmondi Borissal Rapcsányi László beszélget életútjáról, pályájáról és alkotásainak szelleméről. GÁDOR ISTVÁN PORTRÉ JÚLIUS 15-TŐL 21-IG A téma, a kamera és a rendező RENDEZTE: ZSIGMONDI BORIS (Cikkünk a TV-MOZI 82/3. számának 17. oldalán) 8 órakor KÁNTOR Tévéfilm IV. rész: HAVAS TÖRTÉNET V. rész: AZ ELLOPOTT VONAT (106 perc — fekete-fehér) A TV bemutatta: 1976. decembe­r 2., 9. (A film alkotóinak adatai az I. résznél.) Szereplők: Madaras József, Szilágyi Tibor, Horváth Sán­dor, Dancsházi Hajnal, Ta­kács Kati, Vogt Károly, Gal­­góczi Imre, Gyenge Árpád, Benkő Gyula, Lőte Attila, Horváth József, Fonyó István A nyomozócsoport ezúttal vi­déki kiküldetésben van, de sem­mi érdemleges feladatot nem kapnak, mígnem egyszer jelen­tik, hogy a környék egyik bányá­jából a munkások havi bérét el­lopták ... Két vidéki állomás között fel­tűnt egy vonat, amelyről elra­bolták a postazsákot több mil­lió forinttal. A nyomozás szálai a forgalmistához, testvéréhez és disszidens öccséhez vezetnek ... Madaras József és Horváth Sándor Jelenet a filmből 13

Next