TV mozi, 1983 (3. évfolyam, 1-2. szám)

1983-01-06 / 1. szám

be Bajcsy lakásába, és tűzharc­ban megsebesítik, majd elhurcol­ják. A negyedik részben tanúi lehe­tünk a Magyar Front létrehozá­sának, mely a fasiszta agresszo­­rok elleni harcot tűzi ki céljául. Az előkészítetlen és balsikerű ok­tóberi Horthy-féle kiugrási akció után az időközben kiszabadult Bajcsy-Zsilinszky ismét illegali­tásba vonul, de most már a kom­munistákkal együtt, mint az El­lenállási Bizottság elnökét lát­juk. Ez a bizottság Boldvay áru­lása miatt lebukik, Bajcsy-Zsi­­linszkyt, valamint a kommunista Pesti Barnabást, Pataki Istvánt, Kreutz Róbertet a sopronkőhidai fogházba hurcolják. A film végén Budapest ostromát és felszaba­dulását látjuk. A demokratikus újjáéledés első jelentős pillana­taival és a debreceni Ideiglenes Nemzetgyűlés megalakulásával fejeződik be a történet. MÉSZÖLY TIBOR dramaturg Ko­­máromban született. Góth Sándor nö­vendékeként sajátította el az ember­­ábrázolás művészetét, majd a Víg­színház ösztöndíjasa lett. A húszas évek végétől Szegeden, Debrecenben lépett fel. 1930-ban Budapesre szer­ződött. Itt többek között a Teréz kör­úti Színpad, a Belvárosi Színház, a Vígszínház, a Művész Színház művésze. A negyvenes években a Goldberger gyár dolgozója. 1950-ben a Nemzeti Színház apparátusának tagja. Utóbb a Színház és Filmművészeti Szövetség tu­dományos osztálya színházi részlegé­nek vezetője. 1955—57. miskolci szín­­igazgató. 1958-1973. a Magyar Tele­vízió dramaturgja és a FÉSZEK mű­vészklub igazgatója. Egyik szorgalma­zója a félmúlt történelmi eseményei képernyőre vitelének. (HONFOGLA­LÁS; OLY KORBAN ÉLTÜNK stb.) Fél 10, fél 11, fél 12, fél 1 és fél 2 órakor 4—8 éveseknek. MINDEN EGÉR SZERETI A SAJTOT Bábfilm (60 perc­­ színes) Zene: Gulyás László Tervező: Koch Aurél Operatőr: Dobay Sándor Írta és rendezte: Urbán Gyula A szürke egerek csak „liszte­­sek”-nek hívják annak a fehér egércsaládnak a tagjait, akikkel a véletlen egy fedél alá kénysze­rítette őket. Csak Somát és Fru­zsit, a két fiatalt nem érdekli, hogy milyen színű a másik bun­dája ... Darvas Iván 78 JANUÁR 13-TÓL 18-IG TV 1­ 8 órakor SZÍNÉSZMÚZEUM: KABOS GYULA Portréfilm (88 perc — fekete-fehér) A TV bemutatta: 1974. március 30. Műsorvezető: Farády István Í­rta: Bános Tibor Operatőr: Kecskés László és Szabados Tamás Rendező: Csenterics Ágnes Nagy filmkomikusunk, Kabos Gyula pályájának tragikumát, szín­házi és filmszerepeinek emlékét idézi fel a műsorban többek között Bársony Rózsi, Turay Ida, Békássy István, Fenyő Aladár és Vogel Eric. KABOS GYULA 1888-ban született, s mindössze ötvennégy esztendősen emigrációban halt meg New Yorkban, 1941-ben. 1906—08 közt Solymosi Elek növendéke volt, majd szabadkai és váradi színész, táncoskomikus, de ottho­nos a kabaréban is. A két világháború között szinte valamennyi budapesti színpadon játszott (a Nemzeti Színházat kivéve), s tehetségét még a Bűn és bűnhődés alkatától látszólag távoli szerepében is bizonyította. A filmvilágban nemzeti „intézménnyé" vált. Ő volt ,,a Kabos", a mindenkori pesti kisember utolérhetetlen, egyéni humorú megszemélyesítője. 1914 és 1938 között 50 fil­met vitt sikerre. E szerepeiből ad összeállítást a róla készült Színészmúzeum portréfilm. ...és 19-én. SZERDAI MEGLEPETÉS!

Next