Udvarhely Szék, 1999. július-december (2. évfolyam, 27-50. szám)

1999-07-07 / 27. szám

Ha ellensége van, jelentse fel, nincs kockázat íármilyen felje­­entést köteles ki­vizsgálni a ren­dőrség, még akkor is, ha tudja: az aláírók csak fik­tívek - nyilatkozta múlt héten a me­gyei rendőrparancs­nok lapunk kérdé­sére. Bővebben a 3. oldalon. 100 milliárdos alaptalan túlszáinlázát állapított meg a Versenyhi­vatal az országos szakszervezetek kérsére készített jelentése következtetéseként. A jelentést a miniszterelnöknek is átadták a szakszervezeti vezetők. Amint kiderült, 1997. március 1 -je és 1998. június 30-a között, amikor még a RomTelecom egyedárúság volt, háromszor emelték az előfizetői bérletet anélkül, hogy a Vereseny­­hivatal vagy a kormány jóváhagyását kérték volna. Az önkényes áremelések a távközlési vállalat privatizációja után is folytatódtak. A bérletek, valamint az impulzusok ára 117 százalékkal nőtt úgy, hogy a RomTelecom működését szabályozó kormányrendelet csak 30 százalékos növekedést engedett meg. És emelték az árakat min­damellett, hogy a nagyfogyasztású termékek csak 30, míg a dollár árfolyama 40 százalékkal nőtt. A. RomTStecom vezetése megkér­dőjelezi a Versenyhivatal jelentésének adatait. II. évi., 27. szám (47.), 1999. jiíliiis 7 - 13. - II» old., 20111) lej öt hónap hosszú - az Orliiln Balázs utca javításáról Az Orbán Balázs utcai útmod- | emizálás jó ideje bosszantja a § város lakóit. Elhűlve állapítja 1 meg az idegen gépkocsivezető | is, hogy bizony minősí- | thetetlenek az útviszonyok I Székelyudvarhely Szováta felőli bejáratánál. Cikkünk a 3. oldalon. Udvarhelyen történt 100 évvel ezelőtt Asszimiláció vagy cigánytudat \imii félek a kihívástól A Hargita Megyei Roma Szervezetnek köszönhetően megyénk több helységében cigány osztályokat indítottak, ám sok esetben ezek működése pénz és tanterem hiánya miatt nem biztosított. Cikkünk mel­lékletünk a. oldalán. A városi közgyűlési tudósítá­sokból tudunk meg dolgokat a táros egyéb dolgairól. Például hogy zugárusok még a /ám előtt felvásárolják a falusi­­ik termékeit, amelyeket aztán okkal magasabb áron érté­­cesítenek. Róth András Lajos rása mellékletünk c. oldalán. In memóriám Csorna István - 1908-1999 i Vándordíjáról végleg hazatért a havasok - a Hargita - világába, a Madarasi Hargitára Csorna István. A hanvait tartalfnazó URNA ott állt a fehér lepellel borított asztalon. Sorra érkeztek barátai virágokkal, koszorúkkal. Nekrológ' mellékletünk a. oldalán. Kisebbségvédelem hiánvosságokkiil - a LIDI) ITJ.___L„1___ j Az embcrjogvédelmi liga iszékelyudvárhelyi kerékasz­talán többek között ez a megál­lapítás is elhangzott a Cserehát (kapcsán. Részletesebben lapunk 2. oldalán olvashatnak sírról, hogy miről is volt szó a találkozón.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék