Udvarhelyi Híradó, 2002. november (13. évfolyam, 129-149. szám)

2002-11-12 / 136. szám

A Madarat tol­láról, emberi modoráról egutóbb az unitárius templommal szemben lévő kis piz­­zériába látogattam el külföldi barátaim körében, akikkel meg szerettem volna osztani azt az élvezetet, ami egy ere­deti olasz recept szerint készített és kemencében megsütött finom pizza megízlelése jelent. Ugyanis régebb már volt szerencsém lá­togatásommal megtisztelni ezt a pizzériát, és úgy találtam, hogy az itt sütött pizza az ízlésemhez igencsak közel áll. A kész, megsütött pizza tésztája roppan, illata felséges és a felhasznált paradicsom­szósz, kapribogyó és articsóka ízéről lehet érezni, hogy olasz ter­mék, és nem holmi gyengén sikerült koppintás. Ráadásul a kis piz­­zéria „újba öltözött" amióta legutoljára voltam itt, rengeteg változás, rendezgetés történt. Ennek köszönhetően a helyiség kissé külföldiessé változott, mondhatni egészen biztosan megállná a he­lyét az olaszországi pizzériák között. Gondolom, az itt kapható éte­lekkel sem váltanának szégyent, habár mindenki tudja, hogy a ná­lunk kapható nyersanyagok néha egészen másképp viselkednek, mint kellene, de ennek ellenére a szakács a legjobb tudása szerint jár el és megtesz minden tőle telhetőt, hogy kihozza a legjobbat az épp fellelhető alapanyagokból. Külföldi barátaim is meg voltak elé­gedve a szolgáltatásokkal, a pizzák akkorák voltak, hogy a kis pincérnő alig bírta behozni, ezért a nadrágszíjat mi is alaposan megengedtük. Mire végeztünk az étkezéssel, a számla rendezé­sén is túl voltunk, és már félig-meddig készülődtünk hazafelé, ami­kor hangos fiatalemberekből álló társaság özönlött be az ajtón, és mint aki otthon van, nagy garral kezdték elszedni a szabadon álló asztalokat, hogy maguknak asztalsort építsenek. Ilyen körülmé­nyek között sor került a mi asztalunkra is. Ez a viselkedés fölöttébb rosszul esett, azért is, mert szégyenkeznem kellett külföldi baráta­im előtt mások modortalansága miatt. Civilizált körülmények között - például nyugaton­­ előbb bejelentkezünk és udvariasan érdek­lődünk affelől, hogy van-e lehetőség asztalt foglalni kb. 7-10 sze­mély számára. Ha lehetséges, akkor asztalt foglalunk. Abban az esetben, ha az asztalfoglalásra nem volt idő és lehetőség, akkor a csoport rangidős tagja bemegy az étterembe, megkeresi a mene­dzsert vagy a pincért, köszön és bemutatkozik, majd udvariasan ki­fejezi azon óhaját, hogy asztalt szeretne foglalni ennyi meg ennyi személy számára. Ezután megkéri a pincért, hogy ha a körülmé­nyek engedik, akkor tegyen a segítségére. Azalatt míg a pincér előkészíti az asztalokat, a társaság az utcán vagy az étterem előterében várakozik, nem ront be ajtóstól a házba, és még kevés­bé kezdi rendezgetni az asztalokat saját belátása szerint, mintha otthon lenne. Legalábbis nem úgy, hogy a szomszédos asztal ven­dégeire zavaró hatással legyen, és egy icipicit megpróbálja fékez­ni túláradó jókedvét. Esetleg megvárja, hogy az épp készülő ven­dégek eltávozzanak. Sajnálatos módon bizonyos emberek nem tudnak különbséget tenni egy kocsma és egy pizzéria között, akármennyire kicsi is le­gyen az utóbbi, így a tulajdonos nem valósíthatja meg célját, hogy a pizzériát családiassá tegye, és a kisgyerekekkel érkező családok is jól érezzék magukat. _______________________________gr Berecz Edgár J L Udvarhelyi Híradó, 2002. november 12., kedd Új ébresztő a Sztár Rádióban Hétköznap reggel a 100.8 Mhz-en: egy megújult műsor újdonságokkal, poénkodás­sal, játékokkal. Október 28. óta egy háromtagú csapat szerkeszti, vezeti, készíti. Az új Vekker friss, dinamikus, pörgő - a nemrég három­éves születésnapját ünneplő rádiónál ez az egyik cél: já­tékosan, szórakoztatva éb­reszteni a hallgatókat. Az Asztalos Ágnes, Dimény Zsolt, Széchely István felállású trió a rádió belső pályázatán jött ki egyik legjobbnak: három hóna­pig ők készítik a Vekkert, utánuk a másik nyertes csapat követke­zik majd. A hajnali öttől délelőtt tí­zig tartó műsorban a hangsúly a játékokon, az interaktivitáson van. Minden óra más réteghez szól, a legelső a hatra munkába igyekvőknek, héttől nyolcig az is­kolába igyekvő diákoknak stb. Van például zajfelismerő játék, amelyben különböző hangokat kell felismerni, például vonatzú­gást, stadionmorajt. A Játék tatá­rok nélkül - ahogy a címe is mu­tatja - humoros, poénkodós: itt van példul a karaokejáték, a­­melyben a szerkesztőség mun­katársai által felénekelt világslá­gerek eredeti előadóit és a dalcí­meket kell felismerni - eddig ez többnyire sikerült a betelefoná­­lóknak, de nem nagyon tudták megállni nevetés nélkül. A Nap kérdése alkotja az aznapi műsor gerincét, témáját, a betelefoná­lók erről mondhatják el vélemé­nyüket telefonon (215167), SMS- ben (0745-646906) vagy e-mail­­ben (vekker@d3.ro). A Vekker zenéje elég változatos, de főleg a 80-as, 90-es évek muzsikájára kerül a hangsúly. Az állandó ro­vatok (híradó, sportpercek, időjá­rás-jelentés) megmaradtak, de a műsor többi része nagyban eltér a megszokottól. Oda kell fülelni. K.Z. ívűért mimes Etem® a öl pan alatt agydalszöve Hogyan lehet egy énekesből vagy együttes­ből sztár? Hát ha elénekel egy dalt, amiből sláger lesz. Mondok néhány példát. Németh Lehel: Merre jártál tegnap este?, Omega együttes: Azt mondta az anyukám, Atlantisz együttes: Drága bakter úr, Zorán: Fehér sziklák, Aradszky László: Pókháló van már az ablakon, Dobos Attila: Még ide-oda húz a szív, Záray-Vámosi: Köszönet a boldog évekért, Szécsi Pál: Gedeon bácsi, Ihász Gábor: Múlnak a gyermekévek. A sláger kri­tériumai: megjegyezhető, de főleg dúdolha­tó zene és szöveg. Amit meg kell írni, ami nem könnyű. A fenti slágerismertetőben csupán egyvalami a közös: a dalszövegek szerzője minden esetben S. Nagy István. Régóta ismerem, hiszen a pop- és rocktörténet dokumentálásával foglalkozom több mint két év­tizede. Ha akarom, ha nem, állandóan találko­zom dalszövegeivel, jó néhányról nem is tudtam, hogy S. Nagy írta. Amióta elolvastam a Csak hüsülökk című életrajzi regényét, csak „S”-nek hí­vom, rég „röhögtem” ennyit egy olvasmányon. Nemrégiben egy hivatalos helyen jártam, meg­döbbenve olvastam, S. Nagy István úr ez idáig közel 20.000 dalszöveget írt. - Ez így nem igaz - mondja S. - Két éve kaptam egy jelentést, miszerint kereken 17.000 dalszöve­gem van, de azóta írhattam vagy ezret még. - Az ötvenes évek közepétől alkotsz, ha ezt az óriási számot elosztom az eltelt napokkal, az sem kevés, az eredményt tekintve. Ezek szerint grafomániás dalszövegíró vagy. - Szó se róla. Az önéletrajzi könyvem mellett számtalan sanzonhoz, játékfilmhez és színpadi darabhoz írtam dalszöveget. Könnyen dolgozom beugranak a szavak, a rímek. Persze, edzem ma­gam, hiszen a postai csekktől bármiféle lexikonig mindent elolvasok. Régebben, ha kellett, öt perc alatt megírtam egy dalszöveget. - Mikor írtad az elsőt? -1957 őszén, s ez volt a Merre jártál tegnap es­te? Németh Lehel vitte slágerre. - Fel tudnád sorolni, mely szólistának és ze­nekarnak írtál már? -Képtelenség. Egyszer emlékezetből elkezdtem írogatni, de kétszáznál abbahagytam. Kinek nem írtam dalt, azt könnyebben fel tudnám sorolni. De nem lenne tucatnál több. Ott vagyok mindenkinél, a maiaknál is, de főleg azoknál, akik kibérelték a slágerlistákat, nemrégiben jelent meg Csonka Pi­cinek, Szulák Andinak, az Irigy Hónaljmirigynek, vagy a harmonikás Máriónak legújabb lemeze, az én szövegeimmel. - Van valamiféle listád a dalszövegeidről? - Nincs. Soha nem jegyzeteltem, hogy kinek hány szöveget írtam. De ha meghallok egy dalt, tudom, hogy én írtam. - A szövegcenzúrával volt valaha problé­mád? - Mostanában már nincs, mindenki azt ír, amit akar. A rendszerváltásig azonban voltak feszült­ségek köztem és a Táncdal és Sanzonbizottság között. Ők döntötték el, hogy „érthetőek a szöve­gek vagy nem”, ellenkezik-e a szocialista kultúra eszmeiségével egy dalszöveg vagy sem. Ha az előbbi mellett döntöttek, az a dal az istennek sem jelenhetett meg. Komoly harcom sosem volt ve­lük, csupán kisebb „nézeteltérésünk”. Mondok két példát: szegény Bors Jenő (ő volt a Hungaroton vezére több mint negyven éven át) nekem még azt is elnézte, hogy a Neményiéknek írt számom­ban „A sorompót miért nem húzza fel” refrénű for­radalmi gondolatom ne legyen cenzúrázva. 1962- ben a Gézengúz című számmal tűntek fel a két Gézengúz csaj énekesei, Koncz Zsuzsa és Ger­gely Ágnes. Meg is nyerték a Ki Mit Tud?-ot. Csakhogy Gergely Ágnes szülői parancsra abba­hagyta az énekesi pályát, ügyvédnek tanult to­vább. Később meglátogatott Zsuzsa, hogy írjak neki hasonló nagy slágert. Felhozott egy ijedt szemű fiatal gyereket, aki előhúzott egy dalt. Ő volt Szörényi Levente, megírtam a Rohan az idő dalszövegét. Be is adtam a bizottságnak, ahon­nan valami szörnyű indoklással visszaküldték: „er-S. Nagy István telmetlen szöveg, unalmas zene”. A dalt azért fel­vették amit Csenterics Ágnes szerkesztő berakott valami beatzenés műsorba. Országos sláger lett.­­ Jó néhány Piramis-dal szövegét te írtad, miért nem olvasható a neved a lemezeken? - Erdős Péternek, Bors Jenő balkezének nem tetszettem, egész egyszerűen megtiltotta. De nemcsak a Piramisnál volt ez így, hanem például az Omegánál is. Ott sem engedte. Nemrégiben jelent meg az Omegás Molnár György öcscsé­­nek, Eriknek egy válogatáslemeze, ott már olvas­ható a nevem. - Szabad falán egy féltve őrzött kép, a felső részén kiírás. Égi trió. - Az égi trió: Szécsi Pál, Máté Péter és Ihász Gábor. Ők már nincsenek közöttünk. Gabiről min­dig a Múlnak a gyermekévek jutnak az eszembe, neki sajnos a felnőtt évekből is kevés adatott meg. Szécsi Palival közös dalbéli hölgyfodrá­szunk, a Gedeon bácsi talán a legtöbbet feldol­gozott magyar sláger. Az Elmegyekkel viszont Máté Péterrel indultam világ körüli útra. Közös szerzeményünkből lemez lett Portugáliában, az egykori NSZK-ban, valamint Csehszlovákiában, Japánban és Görögországban. A legnagyobb si­kert Franciaországban érte el a dal, Sylvie Vartan vitte sikerre, Nicolas címmel. - Min dolgozol mostanában? - Örülj velem címmel a jövő év elején jelenik meg feleségemnek Csongrádi Katának legújabb lemeze. Én már kész vagyok a dalszövegekkel. Zoltán János AGAZI IV 5 Hírvilág ■ Madonna új, vallásos énje A 44 éves sztár a közelmúlt­ban a barátainak elküldött egy-egy Kabbalah-könyvet, Olvasd el, mert különben? - megjegyzéssel. Az ékszerter­vező Maripol elárulta a sztár­nak, hogy ő bizony nem mé­lyült el a judaizmus misztikus ágának tanulmányozásában, mire a sztár teljesen kikelt ma­gából. - Amikor Maripol meg­mondta Madonnának, hogy még nem volt ideje beleolvas­ni a könyvbe, a sztár nagyon megsértődött - mondta a sztár egyik ismerőse a brit Daily Mirror című lapnak. A Tizenhat éve felcserélt iker Születése után valószínűleg elcserélték egy thaiföldi ikerpár egyik tagját. Alisa és Latila születése után 16 esztendővel kiderülhet, hogy a két lány e­­gyikét a szülészeten felcserél­ték egy másik leánygyermek­kel - ismerte be a bangkoki kórház szóvivője. A szülők ak­kor kezdtek gyanakodni, ami­kor a család egyik barátja el­mondta, látott egy kislányt, aki megszólalásig hasonlít Alisára. Erre a két család találkozót be­szélt meg, és azon kiderült, hogy mindhárom gyermek u­­gyanabban a kórházban látta meg a napvilágot 1986. októ­ber 29-én. ■ Végeztek a knutsfordi rémmel Knutsford fellélegezhet, vé­geztek a rémmel: egy nagy­papa légpuskájával lelőtte a mókust, amely rettegésben tartotta az angliai várost. Geoff Horth azután ragadott fegyvert, hogy a mókus meg­harapta kétéves lányunoká­ját. A helység mókusölő hősé­nek sokan hálásak, ugyanis az utóbbi időben a vörös­­bundás rém jó pár gyermekre támadt rá, de több felnőttet is megkergetett. MTI A kínai kommunistákon Nyugaton is ámuldoznak Kemény kihívások és feladatok elé állítja a küldötteket a Kínai Kommu­nista Párt kongresszusa. Egymást követik a hosszú, unalmas és vége­láthatatlan tárgyalások, konferenciák. Nem csoda, hogy néha besokallnak a derék párttitkárok, és olyanra vete­mednek, amin még a hírhedten léha Nyugaton is elámulnának. A kongresz­­szusra összegyűlt párttitkárok egy kis csoportja karaoke show-val vezette le a feszültséget egy hosszúnak ígérkező bizottsági ülés előtt. Az egyik délke­leti tartomány küldöttei egymás kezéből kapkodták ki a mikrofont, miközben népszerű és ismert operák áriáit adták elő. Azért a tartalomban megmutatko­zott a „fennebb stíl”, a darabok többnyire a kínai kommunista forradalom, és a hosszú polgárháború kimeríthetetlennek tűnő tárgyköréből merítettek. MTI Megvan az Oscar-est házigazdája A színész Steve Martin lesz a 2003- as Los Angelesben megren­dezendő jubileumi 75. Oscar-gála házigazdája. Martin második alka­lommal mutathatja meg szinte az egész világ előtt komikusi vénáját. A színész ez idáig többnyire filmvígjáté­kokban bizonyíthatott, és a 2000-ben megrendezett gála házigazdájaként már egyszer megnevettette a fél világot. A házigazda szerepe az egyik legnagyobb presztízsértékű felkérés televíziós illetve filmes körökben.

Next