Új Ember, 2017 (73. évfolyam, 2/3568-53/3619. szám)

2017-05-07 / 19. (3585). szám

100 rímtet*-Közlemények, apróhirdetések (TEL.: 317-3933/173; ujember.hu/aprohirdetes-feladasa) 2017. május 7. Egyházi zenei rovatunkat Mértékadó című kulturális mellékletünkben olvashatják. jfc IMAÓRÁK A katolikus Shalom közösség szeretettel vár téged a „Mi folyik itt?" imaestre, dicsőítő szentségimádásra és az azt követő agapéra minden szerdán 19 órától a Bakáts téri templomban (Budapest IX., Bakáts tér 13.). „Imaest, ahol láthatod Istent." A belvárosi Szent Mihály-templomban szeptembertől minden hónap első keddjén 18 órakor elváltak és egyedülállók szentmiséje lesz, amelyet csoportos megbeszélés, közösségi program követ. Imaórára hívunk hazánkért, a családokért és a megfogant magzati életekért minden hónap negyedik keddjén, a Krisztus király-plébá­nia kápolnájába (Budapest Vill., Reviczky u. 9.) közvetlenül a szentmi­se után, 17.35-től 18.35-ig. Minden hónap 13-án engesztelés Sümegen, a ferences kegytemp­lomban. Az engesztelés 12-én 17.30-kor vesperással, majd szentmi­sével kezdődik. 21 órakor szentmise a régi rítus szerint, körmenet, majd virrasztás reggelig. 13-án 7.30-kor reggeli dicséret, majd 8 és 10 órakor szentmise, 9 órakor keresztút. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt szentségimádásra csütörtökönként 22 órára a Sziklatemplomba Imádkozzunk hazán­kért, papi hivatásokért, a magyar művészet megújhodásáért! Ismét a Szűzanyához fordulunk. Az óbudai főplébánia-temp­­lomban (Bp. IIl., Lajos u. 168.) a gyermeket óhajtó és váró, valamint beteg gyermeket nevelő családokért imádkoznak minden hónap má­sodik vasárnapján, 18 órakor. Árpád-házi Szent Erzsébet-templom (Budapest VII., Rózsák tere 8.): minden pénteken 7.30-tól 18 óráig szentségimádást, 15-től 16 óráig pedig irgalmasságengesztelést tartanak. Utána gyónási lehető­ség. Szent István-bazilika: Virrasztás hazánkért minden csütörtökön 20 órától pénteken 5 óráig a budapesti bazilika Szent Jobb-kápolnájá­ban, az Oltáriszentség előtt. 9 órakor szentmise. Kérjük, hogy mind­azok, akik személyesen nem tudnak megjelenni, egyénileg vagy kö­zösségben kapcsolódjanak be a virrasztásba. Belvárosi Szent Anna-templom (Bp. V., Szervita tér 6.): minden csütörtökön 16 órakor ünnepélyes szentségkitétel és szentségimá­­dás. 17 órakor szentségi áldás. A szentmise 17.15 órakor kezdődik. Minden pénteken 11 órától 12 óráig az irgalmasság rózsafüzér imájával könyörgünk bűneink bocsánatáért a budapesti Szent Anna­­templomban (Bp. V. Szervita tér 6.). Minden hónap első péntekén 15 órakor engesztelő imaórát tar­tanak nemzetünk és a világ bűneinek bocsánatért az Egyetem téri templomban (Bp. V, Papnövelde u. 7.). Irgalmasság imaprogram minden pénteken a vecsési irgalmas Jézus-plébánia templomában (2220 Vecsés, Erzsébet tér 2.). 12 órá­tól szentségimádás, 15 órától irgalmasság órája, utána szentmise. Aki nem tud elzarándokolni a krakkói kegyképhez, az jöjjön el hozzánk, a hírek szerint a legszebb hazai kegyképmásolat elé akár az irgalmas­ság ünnepén! A Szűzanya kérésének megfelelően minden hónap első szom­batján és 13-án, 9 órakor engesztelő szentmisét és imaórát tartanak a Szent István-bazilika II. János Pál-kápolnájában. A szentmisét be­mutatja, és az engesztelést vezeti Kunay Viktor lazarista atya. Engesztelés, könyörgés Isten irgalmáért, nemzetünk és a világ bűneinek bocsánatáért minden hónap utolsó csütörtökén Kemenes Gábor vezetésével a Szent Imre-templomban (Budapest XI., Villányi út 25.). 20 órakor rózsafüzér, 21 órakor szentmise. Az áldozati rózsafüzér imádsággal engesztelik nemzetünk bűne­iért a sokszor megbántott Szentháromságot minden kedden 15 óra­kor Budapesten, az Egyetemi templomban. „Megszelídül a gyász okozta bánat.” A mindennapok rohanó vi­lága gyakran nem ad lehetőséget arra, hogy megálljunk veszteségeink mellett, időt hagyva a hiány feldolgozására. Ezért szeretettel hívjuk és várjuk mindazokat a testvéreinket, akiknek régebben vagy a közelmúlt­ban kellett szembenézniük a halál okozta fájdalommal; akiknek segít­ség, ha van kivel megosztani gondjaikat, érzéseiket, és együtt keresni a továbblépés lehetőségeit a gyászolók sorstárscsoportjában. A talál­kozás helye: Szent Anna-plébánia hittanterme, Budapest I., Aranyhal u. 1. (A Batthyány téren, a templom mögött.) Időpont: kéthetente szer­dán 18 és 19.30 óra között. Alkalmak: május 10., 24. KATEKUMENÁTUS Fiatalok és felnőttek számára katekumenátust tartunk a Jó pásztor-kápolnában (Budapest Vill., Kálvária tér 22.). Ez a sorozat a szentségek fölvételére készít elő: keresztség, első áldozás, bérmálás. Egyúttal a házasságkötés előkészítése is, hiszen az egyházi törvény­­könyv szerint a házasságra készülők kötelesek a bérmálás szentségét venni, így a hiányzó szentségek pótlásában szeretnénk segíteni. Az előkészítés szeptember közepén indul Hetente egy alkalom, csütör­tökönként 18.45 órakor kezdődik, és egy tanéven át tart. Kérjük, hogy az érdeklődők jelentkezzenek személyesen vagy a következő elérhetőségeken: 1:06/1-333-4986 E-mail: jopasztor.jozsefvaros@­­gmail.com Bevezetés a hit- és bibliaismeretbe címmel először személyes, majd csoportos tematikus beszélgetésekre nyílik lehetőség a belvárosi főplébánián keresőknek, fiataloknak, pároknak. További tájékoztatás és jelentkezés: prorsus@t-online.hu T.: 06/30-591-2601 LELKIGYAKORLAT Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház: május 15-én 18 órától 18-án 13 óráig Jeleníts István piarista lelkigyakorlata. Június 19-én 16 órától 22-én 13 óráig a Máriás Papi Mozgalom lelkigyakorlata Sóti János SJ vezetésével. Június 23-án 18 órától 26-án 13 óráig Gál Péter lelkigya­korlata: „Jézus szabadít". Június 29-én 18 órától július 2-án 13 óráig Ocsovai Grácián ferences lelkigyakorlata: „A Fatimai Szűzanya." Elér­hetőség: 06/26-383-212 vagy 06/30-466-0749 Lelkigyakorlatok az erdélyi Kármelben, Marosszentgyörgyön. Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja című műve alapján: papoknak (július 10. és 15., valamint augusztus 7. és 12. között), szerzetesnők­nek (július 3. és 8., valamint július 31. és augusztus 5. között), illetve világi híveknek: Kis Szent Terézzel az imaélet útján címmel (május 5. és 7., május 19. és 21., valamint július 21. és 23. között). Részvételi díj nincs, adományt elfogadnak. Jelentkezni lehet a www.karmelitakolos­­tor.hu honlapon keresztül, vagy telefonon: +40/749-065-399 Meditáció Jézus nyomában — Imádságos csendes hét az indiai származású Madassery Benvin Sebastian verbita atya vezetésével június 18. és 24. között Mátramindszenten, a Barakk-kápolnánál. Ér­deklődni és jelentkezni lehet a mmindszent@gmail.com, valamint a matradab@invitel.hu címeken és a 06/32-366-134-es telefonszámon. FELHÍVÁS Az Óbudai Szent Péter és Pál-főplébánia, az Albert Schweitzer Ének- és Zenekar, valamint a Curate Infirmos Kamilliánus Orvosközös­ség jeles művészek közreműködésével jótékonysági hangversenyt rendez anyák napja alkalmából május 6-án, 19 órai kezdettel az óbu­dai főplébánia-templomban (Árpád híd, budai hídfő), a aki áldozatosan segíti-gyógyítja az Édesanyákat. A belépés ingyenes, de tisztelettel ké­rünk és hálásan fogadunk adományokat, melyeket az édesanyákat ál­dozatosan segítő és gyógyító Szent Margit Kórház javára fordítunk. ZARÁNDOKLAT A régi hagyományokhoz híven ismét meghirdetjük a nagy múltú Csobánka-Szentkút zarándoklatokat. Mindenkit szeretettel várunk má­jus 6-án, szombaton a szentkúti kápolnában 10 órakor kezdődő ünne­pélyes engesztelő rózsafüzér imádságra és a 11 órakor kezdődő szent­misére. A meghívott lelkipásztor Száraz László, a Központi Papnevelő Intézet spirituálisa. V. FOGATOS ZARÁNDOKLAT a Balaton-felvidéken a pálosokkal, június 20-25-én. www.fogatos-zarandoklat.hu 50 ÉVE HARANGONTES ORBOTTYÁNBAN GOMBOS MIKLÓS aranykoszorús harangöntőmester Kiváló magyar szakemberek által készített, külföldön is elismert magyar termékeket gyártunk a harangokkal és a harangjátékokkal kapcsolatos bármely munkában. Referencia: www.harangontes.hu www.harangontode.hu Levélcím: 2162 Őrbottyán, Rákóczi u. 134. Postafiók 10. • Tel.: (00 36) 06 28 360 170 Mobil: +36 30 9489 575, +36 30 7288 161 gombosmi@harangontes.hu • info@harangontode.hu Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja - Magyar Tartomány Nagyboldogasszony Ház Idősek Otthona 2081 Piliscsaba, Kálmán király útja 15. Festőién szép környezetben, színvonalas ápolás-gondozás biztosításával, nyugodt, családias légkörben várja hölgy lakók jelentkezését. Tel.: 06-30/939-3790 E-mail: nbahaz@invitel.hu ■■■■I SZOLGÁLTATÁS 9HBB TEMPLOMOK, templomtornyok felújítása, villanyvédelem kiépítése 26 év re­ferenciával. Bede László: 1:06/30-943-5089 ÜVEGFESTÉS 40 éves gyakorlattal! Vállaljuk festett, ólmozott templomab­lakok készítését és restaurálását (szakmai ajánlással, referenciákkal). Tóth Erzsébet. 1:06/20-438-5993. Tárnics Bt., www.uvegfestes-stainedglass.hu FOGSOROK, hidak készítése, javítása, szükség esetén háznál is. T: 06/1 - 213-5726____________________________________________________ VISSZAUTASÍTÁS nélkül vásárolok mindennemű hagyatékot, lakásfelszá­molást díjtalan lomtalanítással. Antik bútorokat (felújításra szorulót is), dísz­tárgyakat, festményeket, szőnyegeket, órákat, csillárokat, szobrokat, játéko­kat, kézimunkát, könyvtárakat. Hívjon, nem fog csalódni! Berkes György. T.: 06/1-264-9796 JSz.'V. J a1'- ÁLLÁS &JÓ— A dunakeszi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda hitét gyakoró óvodapedagó­gust keres.Jelentkezés: önéletrajzzal a szenterzsebetovidk@gmail.com cí­len. T: 06/20-823-4609. Csák Katalin intézményvezető. A Boldogasszony Iskolanővérek iskolaigazgatói álláshirdetése. A Boldog­­asszony Iskolanővérek szerzetesközösség pályázatot hirdet a fenntartásában működő makói Szent István Egyházi Általános Iskola és Kollégium - közis­mert nevén a SZIGNÓM - intézményvezetői beosztásának ellátására. Intéz­ményünk nyolc évfolyamos általános iskola, ahol felmenő rendszerben a két párhuzamos osztály közül az egyik magyar-angol két tannyelvű osztály, a másik angol tagozatos osztály. A pályázati felhívás megtekinthető az www.iskolanoverek.hu oldalon. 36 36 ÉVE működő, faápolással és kertkarbantartással foglalkozó budapesti kisvállalkozás 30 év feletti, gyakorlott gépkocsivezetőt keres B-, C-, E-kate­­góriás jogosítvánnyal, lehetőleg kosarasdaru-kezelői OKJ-s vizsgával. Keres továbbá betanított-, illetve segédmunkára jó fizikumú munkavállalókat. 1: 06/20435-1277 EGYKORI PIARISTA diák leinformálható galériája hagyatékot vásárol. Ár­ajánlat fotó alapján is. 1:06/20­980-7570. www.visnyet.hu GONDOZÁS GONDOZÓNŐT KERESEK Nagykanizsára 91 éves, NEM ágyhoz kötött édesanyámnak, ottlakással, ellátással. 1:06/30436-7137 HÁZASSÁG :$11H DIPLOMÁS, hetvenéves, még aktív nő szabadidő eltöltésére igényes férfi társat keres. Jelige: „Harmónia" ÉLETJÁRADÉK ÉLETJÁRADÉKOT fizetnénk, eltartást kötnénk ingatlanért. Vallásos, értel­miségi család, plébánosi ajánlással. Jelige: „Pio atya" 1:06/30-305-9332, 06/70455-0057 Ufízmoes- zarándoklat - A „keresztek földjére”, a Baltikumba A Magyar Kurír és az Új Ember 2017. augusztus 23-30. között (8 nap, 7 éjszaka) zarándoklatot szervez Szent II. János Pál pápa 1993-as apostoli útja nyomán a „keresztek földje”, a Baltikum felfedezésére, dr. Török Csaba atya, egyetemi tanár lelki-, és Kuzmányi István főszerkesztő, balti publicista vezetésével. '+fc- 'rXy^r*. ári v | f j . . . «aT- »-•« Mi' '** V-U-C+. n. * y* Zarándokutunk alkalmával: • felfedezzük a három balti ország keresztény, katolikus örökségét és VILNIUS, RIGA és TALLINN UNESCO-világörökség részét alkotó óvárosát, • zarándoklatunk csúcspontjaként imádkozunk a vilniusi székesegyházban található SZENT LÁSZLÓ-KÁPOLNÁBAN, ellátogatunk a KERESZTEK-HEGYÉHEZ, • tengerjáró hajón érkezve megismerkedünk HELSINKI nevezetességeivel Ár: 225 000 Ft/fő, mely tartalmazza az útiköltséget (repülőjegy + illeték) és a félpanziós ellátást. Jelentkezés és bővebb információ az mk@katolikus.hu e-mail címen vagy a (+36-1) 6333-861 számon kérhető. Jbfk 0£ f Kiadja a Magyar Kurír, Terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletág, előfizethető a kiadónál, ▼ katolikus hetilap a postán és alternatív terjesztőknél Nyomás: Pharma Press Kft. • Ügyvezető: dr. Dávid Ferenc ISSN 0133-1205 KÉZIRATOKAT NEM ŐRZÜNK MEG ÉS NEM KÜLDÜNK VISSZA. LAPZÁRTA: 2017. ÁPRILIS 28. Főszerkesztő és felelős kiadó: Kuzmányi István Vezető szerkesztő: Baranyai Béla • Lapszerkesztő: Körössy László Szerkesztőség: Agonás Szonja, Bodnár Dániel, Bókay László, Borsodi Henrietta, Fábián Attila, Gátas Judit, Lambert Attila, Kiss Péter, Merényi Zita, Pallós Tamás, Szalontai Anikó, Székács István, Thulmner Zsuzsanna, Trauttwein Éva, Várkonyi Borbála, Verestói Nárcisz Olvasószerkesztő: Koditek Bernadett • Korrektor: Kállay Sarolta • Tördelés: Mészáros Ákos Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100 • Tel.: 317-3933 www.ujember.hu • e-mail: ujember@ujember.hu Könyvesbolt: 06/1-266-0845; konyvesbolt@ujember.hu Médiaajánlat kérhető: 06/1-317-3933; hirdetes@ujember.hu Közlemények, gyászjelentések, apróhirdetések feladása: 06/1-633-3132; aprohirdetes@ujember.hu; http://ujember.hu/aprohirdetes-feladasa/ Előfizetés, terjesztés: (06-1) 235-0484; (06-1) 633-3790; (06-1) 633-3132; terjesztes@ujember.hu Előfizetés megrendeléséhez kérjük, vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal a fenti elérhetőségek valamelyikén. Előfizetés belföldről negyedévre: 3 900 Ft, fél évre: 7 740 Ft, egy évre: 15 360 Ft. Magyar Kurír 10700732-68366180-51100005 (CIB Bank). Előfizetés külföldről egy évre: 180 EUR vagy 250 USD. Magyar Kurír IBAN HU 24 10700732-68366180-51100005 CIB Bank Zrt. (H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.) SWIFT kód: CIBHHUHB A hirdetések tartalmáért és azok valódiságáért a hirdető vállal felelősséget. Prága, Karlovy Vary, Tele, Kutna /­ Hóra Ferencz Károly szendrői év plébánossal: június 12-15.: 73 000 Ft zsolyam Ausztriai zarándokkörút Árvai Zoltán vizsolyi plébánossal július 3-6.: 66 000 Ft Pünkösdi búcsú Csíksomlyón (kis körutazással): június 1-5.: 60 000 Ft Róma, Bologna, Assisi augusztus 28-szeptember 2.: 116 000 Ft Fatima (nyugat-európai zarándokkörút) (Zaragoza, Lourdes, Compostela, Fatima környéki kolostorok) augusztus 21-30.: 222 000 Ft Medugorje, Zágráb, Marija Bistrica, Mostar, Plitvicei-tavak Rados László nézsai plébánossal augusztus 21-25.: 66 000 Ft Kolombusz Tours zarándoklatszervező iroda 46/34-44-54 • www.kolombusztours.hu és várja Önt útjaira! 1085 Budapest, Üllői út 16/b • +36/1-215-0636 • makro@makrovilag.hu • www.makrovilag.hu Velünk zarándokoltál? Most július 1-jén, szombaton ünnepelj velünk! 30 évesek lettünk. A hálaadó szentmisét celebrálja: Dr. Seregély István ny. egri érsek úr, zarándokvezető püspök és pap társai. Vecsésen az Epresben lesz. Megközelíteni nagyon egyszerű. Várjuk templomi énekkarok fellépését az ünnepségen. 3 fős csapatokat várunk Ki tud többet a zarándoklatokról? című versenyre. Fődíj: római út. Egész napos program, utcabállal. Már most jelentkezz, hogy a szervezést megkönnyítsd! Mi, katolikus keresztények DEMONSTRÁLUNK a dunai eucharisztikus hajón való részvételünkkel. Demonstrációnkkal hangsúlyozzuk, hogy nekünk kell az Isten, a hit, a templom, a zarándoklat. Most adtak el Angliában 500 templomot! június 16.12.30-tól Veni Sancte szentmise a Szent István-bazilikában, majd Esztergom-Vác- Visegrád-Szentendre. Visszaérkezés június 17. reggel 7 órakor a Vigadó térre. A hajó befogadóképessége miatt sürgős a jelentkezés! Lelkivezető: Rév. Tamási József kartali plébános úr, hozzájárulás: 6 000 Ft/fő Csíksomolyai búcsú Makrovilág módra (Észak-Erdéllyel). Június 1­4. 1­54 890 Ft AT 552­0 zen asm­­­leint vezető: Tamás torsét lelki vezető: Horgos Sándor 14? 409 fl/lo tol 52 200 Ft/to tol 1817 0819-24. 20118815+3. 123 400 Fl/10 «01 52 200 Fl/lo IDl 2017 8814+1. 2817H 28-23 ‘ 33 200 Ft/to lul lelW W*«*0-Michels Smal 33 200 Fl/lo tol 2817 18.20 21 Iclld verető Bátor Bolond 4)400 Fl/lo tol 2017.06-26-29. 53 900 Ft/to lot KÉRJÜK MIELŐBB IelENTKEZZEN! HELYIK KORLÁTOZOTT SZAKIBAN VANNAK! ISIK» ISEIEK 8M0UST80« »«Bilik «7­EB8EK10Q0KE71

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék