Új Holnap, 2002 (47. évfolyam, 1-4. szám)

2002 / 3. szám - A HATVANÉVES SERFŐZŐ SIMON KÖSZÖNTÉSE - Serfőző Simon: Petőfi-keresőben; Mi vagyok én!; Ahogy kell; Mégis; Én megyek haza (vers)

Serfőző Simon Petőfi-keresőben Kerestük mi már gazban, árnyékok limlomjai közt is, a vizet löttyintő gödörnél, ahol a kosz megmosakszik. Kerestük a láthatáron kergetőzés fáknál, amerre esők legelésznek néha, s taliga ment nyikorogva régen eltemetkezni a barázdákba. Kerestük­­ kiabálásunkat beküldtük a kukoricásba, a csendhalmok közé,­­elküldtük a dombra, ahol a tájékozódás kereste az irányt, elküldtük a verébröptetős parlagokon át, amerre népdalok szálltak az ázott falak mellett, mint a füstölgő orrú vadludak a fonnyadt kerítéseknél ősszel. Szólítgattuk. Járkált érte lámpa az országban. A földeket traktorokkal felszántattuk. Fölástuk á fák alják, kertvégeket. Szaladtunk oda, ahol a kakasnyom kapart. Az Alföldet összeárkoltuk. Segesvárig gazosodnak a messzi földcsatornák, s még csontjait se találtuk. HOLNAP.

Next