Uj Idők, 1903 (9. évfolyam, 27-53. szám)

Regények, elbeszélések, rajzok, színdarabok - Jókai Mór: Az erényt mindig szeretni kell

Az erényt mindig szeretni kell Elbeszélés írta JÓKAI MÓR Folytatás Ebbe bele kellett nyugodni a doktornak. Ezzel aztán egészen megjavult a háztartás. A Rézi asszony gondoskodott a tehénke minden­napi élelmezéséről s egyúttal vevőket is szerzett a tej­fölösleg számára a svábhegyi lakók között. Ez aztán időt is vett igénybe. Az asszonyka hosszabb ideig magára maradt. Ebben is van valami jó. A jövedelmet pedig gyarapította a tejpénz. Áldott rubrika az asszony szám­vetésében. Pénz, amiről az öreg nem tud semmit. Most már lehetett fenhéjázó tervre is gondolni. Ugyan mi vakmerő vágya lehet egy ilyen penész­virágnak? Hát ugyan mi? Egy új ruha. Nyári divatszerű. (Öltözetre, puccra a férj nem vesztegeti a pénzt.) A Rézi asszony mindennap hoz haza egy csomó kutyanyelvet. (Így hízták akkor a valutát.) De ezt a hosszúságáról ismeretes pénzjegyet még előbb művészi gyümölcsöztetés útján konvertálni kellett. Miből állt a finanszírozásnak ez a neme? Az első alaptőkéből összevásároltak egy csomó színes pamukot, s ezekből horgonyolt az asszonyka tündér­ujjakkal díszes paplant. A paplan alapszíne karmazsin­piros volt. De nemcsak egy paplant készített, hanem egyszerre kettőt. Furfangos az asszonyi ész. Az volt a terv, hogy az egyik paplant otthon eltanult gyakorlat szerint ki fogja lutrizni. Ebből kap annyi pénzt, amennyiből az új ruha kelméjét beszerez­heti. De mivel előrelátható, hogy a doktor (diplomás ember!) abba semmiképpen bele nem fog egyezni, hogy az ő hitvestársa kézimunkákat sorsoltasson ki, tehát erről a pénzműveletről a Rézi asszonyon kívül senkinek sem szabad tudni. Egész nap a kisorsolandó himzés van munkában; a másodlat csak akkor kerül tű alá, amikor a férj hazatérte közeledik estefelé. Egy kis rászedés lesz ez, de hát ennyi csalfaság csak meg van engedve a leghűségesebb feleségnek is. A férj csak a készülőben levő paplanról vehetett tudomást, az az ő nevenapjára készült. Holott a már kész példány régóta megtette a maga körútját a kisor­solás terén. Nagyon rövid körút volt, ahol elkezdődött, ott el is végződött. Rézi asszonynak az az ügyes gon­dolatja támadt, hogy a kész munkát legelső próbára a világkerülő várúrnak küldje föl, szép szavakkal és pogácsákkal meghódított mindenese által. A rejtélyes ember aztán azt tette a kisorsolási ívvel, hogy annak mind a kilencven számát teleírta a gothai almanach valamennyi celebritásainak a neveivel, a járandó pénzt és az ívet visszaküldte Rézi asszonynak, a paplant megtartotta magának, hiszen neki kellett azt a sors­húzáson okvetlenül megnyerni. A saját nevét nem írta közé. No­ha ez az ív a doktor kezébe kerül valahogy, fog ez arra felráncolt homlokot csinálni! Hogy került A Szent István-napi körmenet Békés fényképe A király és József Ágost királyi herceg a Szent István-napi körmenet után a Mátyás-templomból távoznak Az új királyi várpalota belseje LOGGIA

Next