Uj Idők, 1915 (21. évfolyam, 1-26. szám)

Regények, elbeszélések, rajzok, színdarabok - Zilahy Lajos: A rongyos katona

A német császár és hat fia. Kuhn fényképe A rongyos katona Mesejáték két képben Irta ZILAHY LAJOS I. (Szín a Mennyország. Köröskörül mindenütt fehér és rózsaszínű felhők. A felhőkből a szín közepén egy magas, fekete karos­szék nyúlik ki. Abban ül Szent Péter. Jobbra van a Mennyország kapuja. Két néma, fehér angyal áll mellette őrt és köröskörül mindenütt a felhőkben is fehér angyalok állanak. A kapun ke­resztül ki lehet látni az űrbe: sötétkék ég és arany csillagok. A Mennyország homályos, misztikus, de mire a rongyos katona be­lép, teljes fényesség ragyog benne.) Gábor arkangyal (belép' : — Szent Péter atyám, minden rendbe' van, Akik ma reggel jöttek föl az égbe, Mán lefeküdtek. Habos, hófehér Selyemből készült mind a strózsák. Végre Pihennek szegény katonák. Be furcsa: A régi forsriftos kaszárnya-rendet Most is betartják. Mindegyik bakancs Külön-külön mindegyik ágya mellett Szépen haptákban áll. A mántlijuk Összerolózva, szíjjal összefűzve Lóg a szegen. Fejük fölött a polcra A névmutató cédula van tűzve. Szent Péter: — Én azt hiszem még máma sok dolog lesz. Még ennyi ember sohse járt a mennybe. Eridj csak, Gábor, nézz a föld felé Tán jönnek is már. Gábor: Tegnapelőtt este Nagy ágyúdörgés hallatszott a Földről. Mindjárt lenézek. (A kapuba áll és a Földre néz.) Arra lent a völgybe A táborkonyhák fehér füstje gőzöl. Aztán egy erdő. Lankás dombok zöldje S odébb a Hilfsplatz. (!) kegyelmes Isten, A Kárpátokban hogy esik a hó! Ahán . . . Ni, jönnek. Jönnek ám. Szent Péter: Való? Gábor: Való bizony. Egy egész regiment. Ott suhognak a csillagok alatt. Ügy húznak erre, mint a vadlibák, — Mily különös e holdfényes csapat. — A vállukon egy véres, gyűrt köpeny Es rongyosak... Ügy össze-vissza jönnek, Nem kettősrendbe. Eldobták a bornyút, Ballagva jönnek, egyik se dalol. Szent Péter: Gábor: A Göncöl fele fordult. Hol a csapat? Szent Péter: — Estére itten lesznek. Gábor: — Szent atyám, Az egyiknek az arca csupa vér! Szent Péter: — Nem baj. Magától letisztul az onnét, Ha a Mennyország kapujába ér. Gábor (elborongva): — A sapkájukon hervadt őszi rózsa, A mundéron egy vékony kis szalag S a szalagon a Császár reliefje. 1-2

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék