Uj Idők, 1918 (24. évfolyam, 27-52. szám)

Költemények - Lengyel István: Szerelmes rímek

fecskéjét faragta, pedig a Mária Terézia fejének lett volna oda jussa. Most különben minden jómódú pesti háziúr Fanny-szobrot szeretne, ha már statust akar. Azt hallom, végre is betiltják a helytartó­ tanács részéről ezt a bolondériát, mert hiszen minden tisz­tességes pesti házban van egy kút és a spiszek oko­sabb dolgot is művelhetnek a pénzükkel, mint hogy a kutak fölé sablonos kőperszónák kerüljenek. Ma is meglepően sok udvari szobrot találhatunk bizonyos pesti utcák házaiban, amelyek a nagy árvíz után való építkezés alkalmával emelkedtek, főképp a József nádor szépítő bizottságának buzdítására. Tessék csak figyelmesen végigjárni a Nádor-utcát: a 2-es, a 3-as, a 9-es stb. házakban végesvégig meg­találhatják a jellegzetes szobrokat. A Nádor-utca 9. száma alatt nem is egy, hanem négy nagy női szobor látható. Csupa klasszikus figura az antik asszonyok lenge öltözékével. Kecsesen tart­ják félkezükben a koszorút, vagy a szőlőfürtöt ezek a pesti Flórák. Akad köztük olyan, amelyet valaha rég Prottmann rendőrfőnöknek a rendeletére le kellett ta­karni, annyira hiányos a lepel finoman domborodó tagjain. Sokkal tetszetősebb a Bálvány­ utca 19. szám­ú ház peplonos Flórája, az öregebb Dunaiszkynak, Lőrinc­nek talán legszebb alkotása. Feje egy híres pesti szép­ségről mintázott, az alatta levő kútba pedig egy még híresebb régi pesti férfifej­vére csorgott 1848-ban, amikor agyonlőtte magát szerelmi bánatában. Nevezetes szobrok láthatók m­a is a régi Lloyd­palota udvarán a Mária Valéria­ utca 19. száma alatt, amely a Lipótváros legjellegzetesebb régi háza. A po­zsonyi születésű Huber József készítette ezeket a szob­rokat az empire-stílű épületbe. Annyira tetszettek, hogy utánuk egész sereg megrendelést kapott, a többi közt az óriási Wurm-udvarban is, amelynek csodájára jár­tak a múlt század harmincas éveiben. De nemsokára úgy húzódozni kezdtek ettől a nevezetes háztól, mintha pestis ütött volna benne tanyát. Kiderült, hogy spic­lik lepték el az egész környékét és folyton szaglászták Lovassyék nyomát. A mártír és hívei u­gyanis a Wurm­udvarban rendezték titkos gyűléseiket s ezért igen hosszú ideig rendőri felügyelet alatt volt az egész ház. Legalább futtában illik megemlékezni a Deák Fe­renc­ utca 25. számú ház klasszikus díszeiről, a Régi Posta­ utca 15. számú ház mitológiai figuráiról, a Kris­tóf-tér 7. számú ház kis szobordíszeiről, az Egyetem­utca 4. számú ház magyar szobrairól (Kazinczy, Szé­chenyi, Teleky, Vörösmarthy és Zrinyi), a Kálvin-tér 9. számú barokk­ stílű ház oroszlán­alakjairól, a Ráday­utca 6. számú ház egyfejű sasáról és a Deák­ tér 1. számú ház törökjeiről, valamint a főkapitányság belső szobordíszeiről. Ezek közül néhányhoz egészen mulatságos törté­net, az egyikhez pedig a Barbe Bleu-lovagéhoz hasonló legenda fűződik, amelyek azonban már külön mesébe kívánkoznak. Tábori Kornél Régi pesti szobrok. Flóra-szobor a Nádor-utca 9. számú házban Az „öngyilkos­ kút" szobra, a Bálvány-utca 19. sz. a. Dunaiszky Lőrinc műve

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék