Uj Idők, 1942 (48. évfolyam, 27-52. szám)

1942-10-10 / 41. szám - Rab Gusztáv: Herczeg Ferencnél Badacsonyban / Tanulmányok, bírálatok, ismeretterjesztő cikkek, útirajzok, kisebb elbeszélések

Uj Idők Szépirodalmi, művésze­ti, képes h­etilap és kritikai szemle Előfizetési ára Negyedévre .... 7 pengő Félévre 14 pengő Egyes szám­ára . . 60 fillér XLVIII. évfolyam Szerkeszti Herczeg Ferenc 1942 október 10 Az Uj Idők képeinek, valamint bármely szövegrészének még kivonatos utánnyomása is tilos 41. szám Herczeg Ferencnél Badacsonyban írta: Rab Gusztáv Hétvégi pihenőn voltam Herczeg Ferencnél, Ma­gyarország legnyájasabb táján, Badacsonyban. Ismerem a vidéket, s szívemhez nőtt már évek óta az óriás szöllő­hegy, ahol talán a világ legtüzesebb bora terem. A messzi múlt távolságában is megértem a vidék egykori urát, az utolsó Gyulafit, aki kuruc létére száműzetésbe indulva, versben búcsúzott: Jó bora Badacson, Jó halu Balaton, Isten hozzád Csobánc, Engem többé nem látsz . Ha valaki itt járt, megejti a táj harmonikus szép­sége, mely fájdalmas honvággyal gyötörte a kör­nyék hajdani urát haláláig, még akkor is, Erdélyben, mikor ott tekintélyes birtokot szerzett, kárpótlásul az elveszett­­ Badacsonyért. A csendben pihenő tó, a par­ton suhogó jegenyék, a hegyoldalt borító szellőtáblák, az idillikus présházak, az ágaskodó bazaltsziklák, az ormon sötétlő erdő és a vidék valószínűtlen formájú he­gyei: megejtő kép, melyből ennek az áldott földnek gaz­dag termékenysége árad. Szinte érezni lehet a termő titok párolgását a végtelen nyugalomban, mely a tájra borul. Itt él nyáron az írófejedelem: a termékenység csendjében a csodálatosan termékeny író, mintha em­ber és természet itt találta volna meg igazán egymást, ahol a Dunántúl napja oly dús életet fakaszt a földből. Az idén hosszú a nyár, s vele együtt az őszbe nyúlik Herczeg Ferenc badacsonyi pihenője is. A vonat lassít — már maga mögött hagyta a híres partmenti jegenye­sort — aztán megáll. — Badacsony-Lábdihegy! — kiáltja a kalauz. Az ablakból megpillantom Herczeg Ferencet, amint ott áll a kis állomás előtt, az eperfa alatt, várva vendé­gét. Kilép az árnyékból, ezüst haján megcsillan a déli napfény, világoskék szeme — ez az örök fiatal szem — ragyog és világít a lebarnult arc keretében; magas ter­mete egyenes, délceg: a napokban érkezett el a nyolc­vanadik év küszöbére . .. — Indulhatunk, Lepény! Ez a sofőrnek szól, aki már begyújtotta a motort. A kocsi nekiiramodik a poros úton. Lepény gyorsan és biztosan vezet, már jó évtizede szolgálja urát, hűséggel és becsülettel, nem úgy, mint elődje, aki nem éppen dicsőséges körülmények között vált meg állásától. Her­czeg Ferenc meséli, hogy a badacsonyi bor annyira ízlett neki: egyszer három napig elcsatangolt a kocsival és gondolom, egy teli demizsonnal. Három nap multán, ki­józanodva, jelentkezett: — Tessék engem jól megpofozni, kegyelmes úr! De Herczeg ellenállt a rimánkodó sofőrnek, nem volt hajlandó a kérést teljesíteni, hanem azonnal fel­mondott neki. A sofőr végső kétsé­gbeesésében utolsó érvként ezzel rukkolt ki: — Velem nem úgy kell bánni, mint mással kegyel­mes úr, tessék már jól megverni, mert hiszen én nem magyar vagyok ... Herczeg Ferenc jegenyéi 67 421

Next