Uj Idők, 1942 (48. évfolyam, 27-52. szám)

1942-10-10 / 41. szám - Rab Gusztáv: Herczeg Ferencnél Badacsonyban / Tanulmányok, bírálatok, ismeretterjesztő cikkek, útirajzok, kisebb elbeszélések

— Szelek szárnyán? — kérdezem. Az asztal fölött a gerendáról kis vitorlás modellje függ alá. Valóban a Szelek szárnyán híres jachtjának kicsinyített mása; igazi neve nem az volt, mint a könyv­ben, hanem: Hajnal. Érdekel, mi történt az eredetivel, amelyen annyi utat járt be a tengeren. Elmondja, hogy a Hajnal-t szán eladta, a mult világháború kitörése előtt, 1914 tava-Huszonkét méter hosszú, remek vitorlás volt, tekintélyes árat fizettek érte angol fontban. Venni akart egy másikat, hasonló típusút, segédmotorral, de közbeszólt a­­ háború. — S aztán, a háború után? — Nagyon el voltam szomorodva, hogy nincs ten­gerünk. Azóta sem mentem többet hajókázni... Pedig az olaszok felajánlották neki, hogy olasz lo­bogó alatt hajózhat. Példátlan előzékenység, de Herczeg Ferenc kitért előle, amint mondja, azért is, mert a fel­darabolt Adrián megszűntek azok a biztonságos hajó­zási állapotok, amelyek oly kellemessé és nyugodttá tették a monarchia idején a Hajnal hosszú tengeri út­jait. Ezzel elsősorban a volt jugoszlávokra céloz, a dal­mát partok rendezetlenségére, aminek néhány éve ma­gam is tanúja voltam, mint egyszerű turista: egy részeg szerb révkapitány alaposan kellemetlenkedett egy hajós barátomnak. Igaz, hogy ez már a soron következő új háború előszele volt. Ebéd előtt egy pohár vörös bor, a Herczeg-pince specialitása, a verandán. Egész Badacsonyban csak nála terem vörös bor. Említem neki nagyapámat, aki ugyan­erről volt nevezetes a Hegyalján: Bourgogne-ból maga hozott eredeti szöllőtőkét a múlt század végén és szöllőnkben ma is terem a „tokaji" burgundi, a sáros­pataki Királyhegyen. Erre aztán megmutatkozik a szöllősgazda, aki érti a szöllő, a bor, a talaj, a levegő minden titkát. Elbeszél­getünk borairól és pincéjéről. Megfigyelése szerint az idegen földbe telepített idegen szellőfajta hozzáidomul új környezetéhez. Vélemén­ye szerint nagyapám burgun­dija sem volt igazi burgundi: megváltoztatta a Hegyalja éghajlata és talaja, mint Badacsony az ő vörös borát is, amely — tanú vagyok rá — valóban átvette a badacsonyi borok hamisítatlan, valódi zamatát. Be is vallom neki, hogy ízlik, mire figyelmeztet, hogy majd arról mondjam meg véleményemet, amit ebédnél iszunk. Érdeklődése­met — nem tagadom — ezzel alaposan fölkeltette. Egyébként csak október végefelé fog szüretelni. Ba­dacsonyban, amint megtudom tőle, ez a szokás. Türelme­sen kivárják, amíg a jó idő tart, mint most is, aztán, ha beborul az ég, megrohamozzák a szellőket, néhány nap alatt sietve leszüretelnek. Így is van rendjén, mert mi­nél későbbi a szüret, annál jobb a bor — hacsak nem rontja le a termés minőségét az eső. Megkérdezem természetesen azt is, mit csinál a bo­rával: megtartja-e az egész termést, vagy eladja? Egy részét megtartja, másik részét eladja, házynak vagy borkereskedőnek, hanem de nem Ester­vannak pesti kocsmárosai, akik évek óta Herczeg Ferenc borát vásá­rolják és aztán kimérik vendégeiknek. El is határoztam magamban, hogy egyszer, ha majd jó bort akarok inni Pesten, ellátogatok Herczeg Ferenc egyik kocsmáro­sához. Sétálunk a szellőben a lugasok alatt, az érett szellő­fürtök közt, s letelepedünk a kerti asztal mellé a sza­letlinél, ahonnan tündéri kilátás nyílik a szigligeti vár felé. Igaz, hogy a kilátást megzavarják Herczeg Ferenc jegenyéi. Évekkel ezelőtt maga ültette, azóta megnőttek, s most, úgy látom, bánja egy kicsit, mert zavarják a táj harmóniáját. Kivágatni persze sajnálja. Szülővárosa, Versec környékén, irtották a sváb gazdák a jegenyéket, mert az a babona járta a nép közt, hogy a jegenye átkot, bajt, aszályt zúdít a termőföldre. Ezt meg is írta a Várhegy­ben, s most, amikor emlékeztetem rá, nevetve bólint. Azt mondja, nem akarja Badacsonyban a derék verseciek példáját követni. Sok mindenről beszélgetünk, időkről, emberekről, korokról, élőkről és halottakról. Minden, amit mond, borotvaéles megfigyelés, hideg tárgyilagosság és leszűrt bölcseség. Bizalmasan közöl sok mindent arról, amit a badacsonyi Lábdihegyről lát, s ami messze túl van a Balaton pihenő kék tükrén és a Gulácsi süveghegyen ... A nagyszoba 423 *

Next