Uj Kelet, 1919. december (2. évfolyam, 46-49. szám)

1919-12-04 / 46. szám

KOLOZSVÁR, 5680. KISZLEV 12. DECEMBER 4. 1919. II. ÉVFOLYAM 46. SZÁM Erdély, Bánát, Bihar és Mar­maros minden zsidójához! Zsidó Testvéreink! Tizenötmilliós nemzetünk, mely Isten különös rendelése folytán ezernyolcszázötven hosszú év óta és szerteszét szórva a lakott világ összes országaiban várja azt a fensé­ges pillanatot, amikor végre megtérhet ősei hazájába s megvetheti alapját immár har­madik államának, utolsó kongresszusát készül megtartani a számkivetésben. Ezen a kongresszuson fog függni a világ szeme! Ennek a kongresszusnak kell meg­­mutatnia hozzánk méltó, impozáns módon, hogy a világtörténelem legöregebb nemzete tényleg reneszánszát éli most, hogy a négy­ezeresztendős zsidó nemzet fiatalos erővel s szent akarattal kíván részt venni a többi, fiatalabb nemzetekkel vállvetve az egész emberiség előrehaladásáért folytatott mun­kában. Ez a kongresszus fogja a zsidó nép egységes akaratának megnyilvánulásaként életünk irányelveit századokra kihatólag le­fektetni. ■ E­nnél a kongresszusnál fontosabb, sors­döntőbb mozzanata még alig volt történel­münknek ! " • S épen ezért nem szabad maradnia egyetlen zsidó férfinak vagy nőnek sem, aki legalább közvetve, delegátusai útján­­ részt nem vesz ezeken a tanácskozásokon.­­ Mert aki ezt teszi, az vagy nem bírja meg­érteni az idők fontosságát, vagy megtagadja tudatosan a zsidó közösséget, renegátjává válik a zsidó nemzetnek! Mert nem lehet ma már igazi zsidó em­ber, ki nem volna cionista! Álljon elő az az ember, aki egyenes szívű, becsületes és nyilt és még mindig csak azt mondja, hogy neki csak a vallása zsidó! Álljon elő az a zsidó, akinek szív dobog a kebelében és azt mondja, hogy a zsidó állam felépítése őt nem érdekli! Ilyen ember ma már nincs! Ilyen zsidó nem lehet! Zsidók! Tegyen mindenki eleget ezen elsőrangú kötelességének! Aki még nem fizette be, fizesse be a sékelt ! Chanukah ünnepe közeledik. Ünnepe Zsidóország felszabadításának az idegen járom alól, diadalünnepe a zsidó haza- és nemzetszeretetnek, az igaz zsidóságnak-az asszimilatío, a hellenizmus fölött. Használjuk fel ezt a hetet! Járjunk be minden házat! Ne maradjon látogatatlanul a kunyhó, ne a palota! Ez az első megjelenésünk a világzsidó­ság színe előtt. Ne legyen okunk a rös­­telkedésre! Cluj—Kolozsvár, 5680. kiszlev hava. Az E. Zs. H. Sz. ideigiPRES ügyvezetősére. Dr. Fischer Tivadar Dr. Blau Pál Wernburg Chaim EGYES SZÁM­ÁRA 1 KOR. 50 HU­. MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN

Next