Új Könyvek, 1966 (3. évfolyam, 1-13. szám)

Szerkeszti a Szerkesztő Bizottság Felelős szerkesztő: Ónódy Miklós Műszaki szerkesztő: Halász Lajos Szerkesztőség: Könyvtártudományi és Módszertani Központ Budapest, Vm., Múzeum u. 3. Telefon: 336-597 Kiadja és terjeszti az Állami Könyvterjesztő Vállalat Felelős kiadó: Zala Imre igazgató Kiadóhivatal, Állami Könyvterjesztő Vállalat Könyvtárellátó Osztálya Budapest, XIII., Visegrádi u. 62. T.: 203-733 Eng. száma: 985/1965 „tíj Könyvek” 1966. évi betűrendes mutató 4 500 pld. 1967. április 67-1218 Pécsi Szikra Nyomda — F. v.: Melles Rezső

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék