Új Magyar Muzeum 1/1 (1850-1851)

MAGYAR MÚZEUM. KIADJÁK A MAGYAR AKADÉMIA TÖBB TAGJAI (ÉRDY JÁNOS, HUNFALVY PÁL, JERNEY JÁNOS, LUGOSSY JÓZSEF, LUKÁCS MÓRIC, PAULER TIVADAR, REGULY ANTAL, REPICKY JÁNOS, SZILASY JÁNOS, SZONTAGH GUSZTÁV, TOLDY FERENC, WENZEL GUSZTÁV). FELELŐS SZERKESZTŐ TOLDY FERENC. peragit tranquilla potestas Quae violenta nequit.... Claud. ELSŐ FOLYAM, 1850-1. ELSŐ KÖTET. PEST. EMICH GUSZTÁV KIADÁSA.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék