Új Magyar Muzeum 3/1 (1853)

MAGYAR MÚZEUM. KIADJÁK A MAGYAR ACADEMIA TÖBB TAGJAI (ÉRDY JÁNOS, HUNFALVY PÁL, JERNEY JÁNOS, LUGOSSY JÓZSEF, LUKÁCS MÓRIC, NENDT­VICH KÁROLY, FAULER TIVADOR, REGULY ANTAL, REPICKY JÁNOS, SZILASY JÁNOS, SZONTAGH GUSZTÁV, TOLDY FERENC, WENZEL GUSZTÁV). FELELŐS SZERKESZTŐ TOLDY FERENC. peragit tranquilla potestas Quae violenta nequis.... Claud, HARMADIK FOLYAM, 1853. ELSŐ KÖTET. PEST. EMICH GUSZTÁV VÁLLALATA.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék