Új Magyar Muzeum 3/2 (1853)

MAGYAR MÚZEUM. KIADJÁK A MAGYAR ACADÉMIA TÖBB TAGJÁI (érdy János, Kunfalvy pál, Jerney János, lugossy József, lukács Móric, wendt- VICH KÁROLY, PAULER TIVADOR, REGULY ANTAL, REPICKY JÁNOS, SZILASY JÁNOS, SZONTAGH GUSZTÁV, TOLDY FERENC, WENZEL GUSZTÁV). FELELŐS SZERKESZTŐ TOLDY FERENC. perngit tranquilla potentaa Quae violenta nequi!.... Claud. HARMADIK FOLYAM , 1853. MÁSODIK KÖTET. PEST. EMICH GUSZTÁV VÁLLALATA.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék