Új Magyar Muzeum 6/1 (1856)

MAGYAR MUZEUM. EGYSZERSMIND A MAGYAR ACADEMIA KÖZLÖNYE. KIADJA TOLDY FERENC. . . . . perngit tranquilla potestas Quae violenta nequit. . . Claud. HATODIK FOLYAM , 1856. ELSŐ KÖTET. PEST: HECKENAST GUSZTÁV.

Next