Új Magyar Muzeum 7/1 (1857)

Bölcsészet. Nevelés és tanügy - Horváth Cyrill: Nevelésügyi szakaszok. I. Nemzeti szükségletek

ÚJ MAGYAR MUZEUM. VII. ÉV. FEBRUÁR, 1857. II. FŰZ. NEVELÉSÜGYI SZAKASZOK HORVÁTH CYRILLTŐL. I. NEMZETI SZÜKSÉGLET. Hadd kezdjük meg a Nevelésügyi Szakaszokat egy oly mondattal, melynek előhozásában a sokféleséghez szító ta­pasztalás épen úgy részesült, mint az egység után törekedő gondolkodás. Hármat akarunk tehát itt mindjárt kiemelni: a tapasztalást, az őt megillető sokféleséggel; a gondolkodást, az előtte lebegő egységgel, és azon mondatot, mely e pillanatban eredmény is kezdetpont is. Eredmény, mert a már eddig is fölhasznált tapasztalás és gondolkodás által közösen hozatott elő­­­kezdetpont, mert épen őáltala kívánjuk az előadandó elmélkedéseket folyamlásba hozni. De hogyan? Az ezen kérdés irányszerűsége, meg a nevelésről szóló vélemények mostani állása miatt, ki kell még itt minden más előtt amaz ismerősi útmódot is jelölnünk , melyet az előter­jesztendő Szakaszokon keresztül alkalmazni szándékozunk. Ezen ismerési útmód sem nem csupán utólagos, sem nem csupán előleges, hanem a kettő egységében álló , minek kö­vetkeztében a segélyével előhozandó és okirányosan szövész­ Új M. Mik. 1857. II. Fül. 5

Next