Új Magyar Muzeum 9/1 (1859)

ÚJ MAGYAR MUZEU­M. EGYSZERSMIND A MAGYAR AKADÉMIA KÖZLÖNYE. KIADJA TOLDY FERENC. ...........peragit tranquilla potestas Quae violenta nequit . . . Claud. KILENCEDIK FOLYAM. ELSŐ KÖTET. PEST, 1859. EMICH GUSZTÁV TULAJDONA.

Next