Új Magyar Muzeum 10/2 (1860)

UJ MAGYAR MUZEUM. KIADJA TOLDY FERENC. . . . peragit tranquilla potestas Quae violenta nequit............. Claud. TIZEDIK FOLYAM. MÁSODIK KÖTET. Gróf Mikó Imre arcképével. PESTEN. EMICK GUSZTÁV M. AKAD. NYOMDÁSZ TULAJDONA.

Next