Uj Magyarság, 1942. november (9. évfolyam, 248-271. szám)

1942-11-29 / 271. szám

R MAGYARSÁG 16 Reggeltől­ estig 1942 NOVEMBER 29. VASÁRNAP. Római katolikus: Advent 1. vasárnap. Protestáns: Noé. A nap kel 7 óra 60 perckor, nyugszik 15 óra 57 perckor; a hold kel 22 óra 58 perckor, nyugszik 11 óra 40 perckor. 1942 NOVEMBER 30. HÉTFŐ. Római katolikus: András aps. Protestáns: András. A nap kel 7 óra 09 perckor, nyugszik 15 óra 57 perckor; a hold kel 22 óra 58 perckor, nyugszik 12 óra 11 perckor. Színházi műsor Opettiház. Vasárnap este (6): Trubadúr. Hétfő: Nincs előadás. Kedd (V.6): Aida (A. 6). Szerda (6): A bűvös szekrény. Magyar ábrándok (bérlet­szünet). Csütörtök (6): Manón (B. 7). Péntek (6): A Rajna kincse ,(C. 8). Szombat (6): Petruska, A bűvös szekrény (F. 6). Jövő vasárnap délelőtt (11): Bohémélet, este (6): Krisztus (díszelőadás, bérlet­­sz­ünet, felemelt helyárak). Nemzeti Színház (*63, 7). Vasárnap délelőtt (10): Bánk bán: délután. Süt a nap, este: (VIII. 4), hétfő (XVI. 4), kedd (XVII. 4), szerda (K. 2. 4), Don Carlos. (A Don Carlos előadásai 6 órakor kez­dődnek). Csütörtök: Felség (bérletszünet). Péntek: A Roninok kincse (bérletszünet). Szombat: A kassai polgárok (bemutatók/h­et 5). Jövő vasárnap délután: Csalóka szivárvány; este: A kassai polgárok (I. 5). Nemzeti Kamaraszínház (3, Vz7). Minden este és vasárnap délután: A bolond Ásvayné. Magyar Művelődés Háza. Vasárnap délután (2): Pillangókisasszony (V. II. 2); este (6): Trió hang­verseny. Hétfő: Nincs előadás. Kedd (Yz7): Felség (A. 4). Szerda, csütörtök, péntek (­4, Yz7): Filmelő­adások. Szombat délután (3): Mikulás-délután, este­ (7): Kreusebergi táncest. Jövő vasárnap délelőtt (11): Felség (F. 6) : este (6): Vidám-est. Vígszínház (3, Yz7). Vasárnap délután: Esküvő, est?: Az utód. Hétfő, szerda, péntek, jövő vasárnap délután: Esküvő. Kedd, csütörtök, szombat, jövő vasárnap este: Az utód. Testi Színház (3,­­­7) Minden este, szombat és vasárnap délután: Nők harca. Új Magyar Színház (3, 17). Vasárnap délután és este, hétfő este: Idegen asszony. Kedd sze­rda, csütörtök: Haláltánc. Péntek, szombat, jövő vasár­­nap délután és este: Icegen asszony. Madách Színház (3. 077). Vasárnap délután és este: Túlvilági feleség. Hétfő, kedd, szerda: Nincs előadás. Csütörtöktől minden este: Képzelt beteg. Fővárosi Operettszínház (&3. 6). Minden este és vasárnap délután: Mária főhadnagy. Andrássy Színház (3. ^7). Minden este és vasárnap délután: Ártatlan vagyok. Vidám Színház (3. ^7). Minden este és vasárnap délután: Patyolat kisasszony. Royal-*eavaszínház. Minden este és^7) csütörtök, szombat és vasárnap délután (Vz4): Műrostos operák. Kamara-varieté. Minden este (V&7), szombat és vasárnap délután (,Vz4), vasárnap délelőtt (11): Vidám hullámhossz. Erzsébetvárosi Színház. Hétköznap (%5, 5,48), vasár­nap (Vi3, Yi.5. 1v8): Leányvásár. Józsefvárosi Színház. Hétköznap (?15, H8), vasár­nap (V 3, %5, !48): Rozmaring, a betyárgróf. Kisfaludy Színház. Hétköznap (%5, *48), vasár­nap (%3, *45, Y+7): Véndiófa. Nemzeti bábszínjáték (Y 74, %7). Minden szerdán, csütörtökön, szombaton és vasárnap este. Az üggy­­véd és a férje. Hétfő és péntek este: Az ember nin­csen fából. Kedd: Toldi. Minden csütörtök szombat és vasárnap délután: Terülj asztalkám (gyermek­előadás). Rádió-műsor VASÁRNAP Budapest T. 7.9: Fohász, Szózat, hanglemezek­ 8.15: Hírek. 9: Egyh­ázi ének és szent beszéd a Szent Flóriánról elnevezett budai görögkatolikus magyar plébániatemplomból. 10: Római katolikus egyházi ének és szentbes­zéd a terézvárosi templomból. 11.15: Evangélikus istentisztelet a Becsik apu-téri tem­­­­plomból. 12-15: Levente-műsor. 12.55: Reményi-Schneller Lajos pénzügyminiszter­ beszél a takaré­kosságról. 13.10: Rádiózenekar műsorából. 13 45: Időjelzés, hírek, vízállás jelent­és. 14: Részletek Puccini operáiból. (Hanglemezek.) 15: Időszerű gazdasági tanácsadó. 15-45: Tánczene. II. 39: Hírek magyar, német, román, szlovák és ruszin nyelven. 17: ITonvold kívántsághangverseny. 15.50: Hírek. 20: Hangképek a vasárn.­p «portjáról. 20.20: Népszínmű­­részletek 21: * Két elbeszélés. 21-20: Holéczy Ákos egy­üt­­en« 21.4®: Hírek, lóversenyere­dmények. 22.15: Hanglemezek. 22.ő®: Cigányzene. 23 15: Hírek. — Budapest II. 10-3«: A szegedi ifjúság Zrinyi­ü­nnepe. (Helyszíni közvetítés.) 11 15: Hanglemezek. 12.15: Orgánia hangverseny. 15: Tájk­zene. 17­ .»Egy bölcs francia.­’ (Előadás Reninról.) 17.30: A leg­modernebb orvostudomány a sebesül­tápol­á­s szolgá­latában. (Közvetítés egy hadikórházból.) 18: Az Opern­ ház előadásának ismertetése és közvetítése. „Trubadúr.'’ MBk W fl| SEB ELSŐRENDŰ R» Mm M BrB 1$ minőségű ■ ALKATRÉSZEKES A BELVÁROS LEGRÉGIBB KERESZTÉNY SZAKÜZLETÉBEN VÁSÁROLJON íl KORVÁtH DEZaiKp.0l^rA,T­­­ llftTFO Budapest T. 5.4#: Üzen az otthon. (A vöröskereszt bajtársi vállószo­lgálata.) «-4#: Ébrwizlő. torna. 7: Hírek. hanvk­mczek­. II. Hírek. 11.15: Tűzőltó zene­kar. 11-10: Nemzetközi vizjelzi szolgálat. 11.15: Bach: D-dúr szvit. (Hanglemez.) II 4«: Derűs esetek a magyar színészet hőskorából. (Felolvasás.) 12: Harangszó, fohász. Himnusz. 12.10: Szalonzenc. közben 12.40: Hírek. 13.20: Időjelzés, vizá­lásjelen­­tés. 13­ 32: Honvédőink üzennek. (A vöröskereszt bajtársi rádiószolgálata.) 14: A folyamőrök fúvós­­zenekara. 14 32: Hírek. 14 45: Műsorismertetés. 15: Árfolyamhírek, piaci árak, élelmiszerárak. 15 23: Rádiózenekar. 15­ 55: Amit a gombáról tudnunk kell. (Előadás.) 11 20: Hírek német, román, szlovák és ruszin nyelven. 16.45: Időjelzés, hírek. 17. ..Hold­­fény.*’ (Krúdy-, Csokonay-, Poe- és Verlaine­szövegeket mont Bajor Gizi. Közben hanglemezek.) 17­ 35: Magyar nóták. 17 5«: Az Operaház zenekara. 18.3«: Hírek. 10 #5: Biszkárt-zeneker. 20: Nagy ér­tékű falfestményekre bukkantak a budapesti bel­­városi plébániatemplomban. (Helyszíni közvetítés.) IOM: Hanglemezek. 22.50: Emlékezés Ady Endréről. 21.05: Szalonötös 21 10: Hírek. 22.10: Cigányzene. 22-50: Tánczene. 23-45: Hírek. — Budapest TI. 17: Katon­azene. 18.45: Városszvarly Mihály ,,Szép Ilonka" című költeményét zenekari kísérettel elmondtja Abonyi Gé'za. 19.15: Német nyelvoktatás. 11.35: Da­lárda. 20: András-napok, fóti s­tk­etek. (Felolva­sás.) 20 20: Orgona-számok. 20.45: A levélíró. (Előadás.) _________ Mozi­műsor ADRIA MOZGÓ* (II., Margit-körút 5-b. T: 353-707). Haláltánc, híradó. — Előadások: *­44, H6, &8; vasárnap d. e. 11 és d. u. V*2 órakor is. ALKOTÁS (I., Gömbös Gyula­ út 11. Tel.: 355-374). Fehér hajó Híradó. — Előadások: Y*4, *46, V 18, szombaton H2-kor is; vasárnap é3 ünnepnap d. e. 11 és d. u. 342-kor is. Hétfőtől: A fehér nővér. ANNA MOZGÓ (VII., Rákóczi­ út 22. Tel.: 225-238). Lángok. Híradó. Előadások: %4, %6.­­: szo­m­­­bat, vasárnap és ünnepnap %2 órakor is. Hétfőtől: 2000 pengős férfi. Híradó. ÁTRIUM (Margit-körút 65. Tel.: 15130-34, 15-40-24). A négylovas hintó. Híradó. Előadások: 10, %12, Yz2, y24, W és Yz8 órakor. ATTILA (VII., Rákóczi­ út 82. Telefon: 222-644). Borosa Amerikában Híradó. Előadások: 10, Yz2-2, Yz2, Yz4, %6 és Yz8 órakor. Hétfőtől: A láthatatlan ember. Híradó. BAULANG-filmszínház (Károly-körút 3. T: 422-722). Gentry fészek. Magyar híradó. Előadások minden­nap Yz2, Yz4, YzS, Yz8 órakor. Az első előadás mindennap mérsékelt helyárakkal. BAROSS (VIII., József-körút 63. Telefon: 149-510). Itatáltánc. Híradó. Előadások: Yz4, Yz6. YzS­ vasár­nap és ünnepnap: 1, 3, Y20, 5, 5 és 7 órakor. —­­Hétfőtől: A notredamei toronyőr. Híradó. BELEZNAY-STUDIO (Akácfa­ utca 4. Nemzetinél). Szerelem . . bosszú . . . halál ... — Híradó. — Előadások mindennap: 11. Yz2, %4, *A6, M18-kor. BELVÁROSI filmszínház (Irányi­ u. 21. T: 384-563). Szerelmi vihar. Híradó. Előadások: VzV20, Vz6, Yz7, Yz8: vasárnap és ünnepnap Y72 és ^3-kor is. BELVÁROSI HÍRADÓ (Petőfi S.-utca 6. T: 181-244).­ 50 éves a társadalombiztosítás. Kutyamosó (színes Walt Disney-film). Magyar, Ufa- és Lucc-híradók. Folytatólagos egyórás előadások 10—21 óráig. BETHLEN MOZGÓ (Bethlen-tér 3. Telefon: 225-003) .Pinocchio. Híradó. Előadások: %4, %6, Vi8, vasár­nap és ünnepnap 1/12-kor is. Vasárnap d. e 11.-kor matiné: Villám házasság. BUDAI APOLLO (II., Csalogány­ u. 42-44. T: 351-500» Jelmezbál. Híradó. — Előadások: Y74, V26, V28; vasárnap és ünnepnap Y72 órakor is. — Vasárnap d. e. 11 órakor: A fehér sejk. CAPITOL (Baross-tér 32. Keleti pu-nál. T: 134-337). 2-ik hétre prolongálva! Sziriusz. Előadások: Yz2, 3, 5, 7; vasárnap és ünnepnap d. e. 11 órakor is. CSABA-SAVOY (VIII., üllői­ öt 4. Telefon: 106-040). Éjfélre kiderül Híradó. Előadások: Yz4. Yz6. 08, szombat, vasárnap és ünnepnap Yz2 órakor is. — Vasárnap d. e. 11 órakor: A két fogoly. CORVIN filmszínház (telefon: 138-988 és 339-584). A nagy árnyék. (Der grosse Schatten.) Magyar és Ufa híradók. Előadások: 3, 5, 1/48, szombat, vasár­nap és ünnepnap 1 órakor is. DEÁK filmszínház (Teréz-krt 28. T: 121-343, 125-952) Kútásó leánya. Híradó. Előadások kezdete minden, nap: Y72, Y74, Y26, V28 órakor. DUNA MOZGÓ (V., Hollán­ utca 7. Telefon: 111-994) Pinocchio Híradó.— Előadások kezdete: Y74, Y6, Y28; vasárnap és ünnepnap Y72 órakor is. ERZSÉBET MOZGÓ (Erzsébet­ körút 39. T: 222-401). La Conga. Híradó.r Előadások kezdete mindennap: 11, 1, 3, 5 és Y18 órakor. FORUM (Kossuth Lajos­ utca 18. T: 189-707. 189-543).. Férfihítség. Híradó. Előadások kezdete: 3. 5, *48, vasárnap d. e. 11 órakor is. GLORIA (XIV., Thököly­ út 56. Telefon: 427-521). Fehér nővér. Premier Ilja-híradó. Előadások: %4, V26, YzS, vasárnap és ünnepnap %2 órakor is. — Hétfőtől: Haláltánca. Magyar híradó. HÍRADÓ filmszínház (Erzsébet­ Körút 13. T. 222-199) Tarka tánc (Höpfner-nővérek színesfilmje). Új magyar otthonok (kultúrfilm). Magyar, Ufa- és Luce-híradók. Folytatólagos egyórás előadások 9—21 óráig. 1JOMBROS MOZGÓ (Hermir­a-öt 7. Tel.: 496-178). Haláltánc. Világhíradók. — Előadások kezdete: 3, 5, 7; vasárnap és ünnepnap 1 órakor is. IPOLY (Csáky- és Ipoly-utca sarkán. Tel.: 29-26-26) Haláltánc. Híradó. Előadások: Y74, 3^6, Yz8; szom­bat, vasárnap és ünnepnap Yz2 órakor is. Vasárnap d. e. 11-kor: Az arany hiénái. Hétfőtől: Nevadai hajtó­vadászat. Híradó. JÓZSEFVÁROSI (VIII., Kálvária-tér 7. T: 131-316). Mindenki gyanús. Híradó. Előadások: V24, V26, V78, szombat, vasárnap és ünnepnap 12-kor is. Vasár­nap d. e. 11-kor. Hölgyek előnyben. — Hétfőtől: A sas visszatér, Híradó. KAMARA (VII., Dohány­ utca 42-44. Tel.: 423-901). A harmincadik. Híradó. Előadások mindennap: 11, Y72, V21, YzB, V18 órakor. Az első két előadás olcsó, a harmadik mérsékelt helyárakkal. KORZÓ (IV., Váci­ utca 9. Telefonszám: 18-28-18). Az utolsó pillanat. (Assia Norris.) Híradó.­­ Előadások kezdete: 14, VfcB. V: vasárnap d. e. 31 órakor is. KASZINÓ filmszínház (Eskü-öt 1. Telefon: 135-329) S Keresztúton. Híradó. — Előadások: VS.41 146. 348, szombaton H2-kor is, vasárnap d. e. 11 órakor is. KULTUR MOZI (Kinizsi­ utca 16. Telefon: 183-120­. GPU. — Híradó. — Előadások: 144, VS. 348, va­sárnap és ünnepnap Y±2 órakor is. — Hétfőtől: Reménytelen eset. Híradó. MESEVÁR-ELIT DIOZGÓ (V. Szent István-körút). Boldogság komédiája Híradó. Előadások: Yz4. Yz6. Yz8, vasárnap Yz2 órakor is. NEMZETI APOLLO (Erzsébet­ körút 45. T: 222-002) Máso­dik hétre prolongálva!!! Négy lovas hintó. — Magyar és Ufa-híradók. — Előadások: 3, 5, 7; szombaton 1 órakor is; vasár­nap d. e. 11 és d. i­­1 órakor is. NYUGAT MOZI (VI., Teréz-körút és Szobi-11. sarok) Haláltánc. Híradó. Előadások: V**, l,16, 348; szom­baton 142-kor is; vasárnap és ünnepnap d. e. 11 és d. u. 342 órakor is. OMNIA (József-krt és Kölcsey-u. sarok. T: 130-125). Prolongálva! Üzenet a Volgapartról. Híradók. — Előadások: Yz4, Yz6, Yz8; szombaton ^2-kor is; vasárnap és ünnepnap d. e. 11 és d. u 3/22-kor is. OTTHON (Beniczky- és Baross u. sarok. T: 146-447). Haláltánc. Híradó. Előadások: Y74, Y28, Y28, vasár­nap és ünnepnap Y72 órakor is. Vasárnap d. e. 11 órakor: Érdemes örökölni RADIUS (VI., Nagymező­ u. 22-24. T. 122-098. 120-564) Szerelem a vérpadig. (Carola Höhn.) Walt Disney színesfilm. Híradó. Előadások: V±4, A46, ^48, szom­baton ^^-kor is; vasárnap: d. e. 11. d. u. *44. 06 és 3/48 órakor. — Hétfőn díszbemutató: Vérbosszi (Medicick) — Walt Disney színes­­film. — Híradó. SCALA filmszínház (VI., Teréz körút. Tel.: 11-44-11) Keresztúton. (Tolnay, Ajtay.) Magyar híradó. — Előadások: Y741 3£6, V28; szombat, vasárnap 3/72 ór­akor is. SZÉKELY MOZGÓ (Erzsébet-körút 26. T: 226-425). Vágyak asszonya Híradó. Előadások mindennap: 11. Y?.2, 144. V26, V78 órakor. Az első két előadás mérsékelt helyárakkal. TISZTI KASZINÓ ZÁRTKÖRŰ FILMSZÍNHÁZA Nov. 29-én: Két leányt szeretek. — Dec. 1-én: Romantika. — Dec. 3-án: Kadettszeretem. — 5-én: Mikulás-est (4 órai kezdettel). — 6-án: Kadettszeretem. — 8-án: Tosca — Előadások kez­dete: Yz5 és. 3/x7 órakor. TURAN (VI., Nagymező­ utca 21. Telefon: 120-003). Tisztítótűz. Híradó. Előadások kezdete minden­nap: 11. H2. Yi4, Vi6, 148 órakor. UGOCSA MOZGÓ (XI.. Tigocsa­ utca 10. T: 154-422). Vaskorona. Híradó. Előadások: %4, %6, *48, szom­baton és vasárnap 342-kor is. Vasárnap d. e. 11 órakor jótékonycélú előadás: Alkazar. ÚJBU­DA (XI., Horthy Miklós­ öt 64. Tel.: 260-999). Éjfélre kiderül. Híradó. Rosita Serrano énekel. — Előadások: 144. 36/1. *48, szombaton V^2-kor is; vasárnap és ünnepnap d. e. 11 és d. u. */42-kor is. URÁNIA (VIII.. Rákóczi- 21 Telefon: 148-046). Tábori színház. Magyar és Ufa világhíradók. — Előadások: 3. 51 *48; szombat, vasárnap 1 órakor is. GTöl MOZGÓ (XIV.. Ango­­ntka 26. T: 297-093), Haláltánc. Híradó. Előadások: \'.2. L4 146. V18, vasárnap és ünnepnap délelőtt­­i­ órakor is. — Hétfőtől: Tüzördög Híradó DCisszakasz Millimétersor ára hétköznap 55 fillér, vasárnap és ünnepnap 65 fillér. Leg­kisebb hirdetés (10 mm) 5.50 P, illetve 6.50 P« Álláskeresőknek 50% kedvezni* A december 1-én Iv­.széles keretben megje­lenő három értékes új „Magyar vöröskereszt“ ------------ NÉIGYES TÖMBÖT (egyik fogazott, másik fogazat­­lan), teljes Horthy-repülősorozat­­tal, bérmentesítve, amíg a készlet *50 Déri ** első (4 ér­tart­­ó * ür­­­tékes) vörös­­keresztes ,,kislv­*er* (10 sorozat) pediTBOQ' vergőért szállítja a „Duna“ Bélyeg^bolt Király Rudolf, Mária Valéria­ utca •19 (szemben a Ritz-szállóval). Tel.: 382-473. Postacsekksz. 2616.­­ Társ ! Keresztény tőke társulhat! Komoly ajánlataink vannak fidé­zettel, gyümölcsöztesse pénzét t úri megélhetést nyújtó vállal­kozásokba. Előköltség nincs 10 éves Irodánkat keresse fel bizalommal. Forsalmi iroda rákóczi-ii! 61.15. Telefon: 332—009. — Lift. CÍMÜNKET ŐRIZZE MEG! | !Foglalkozás | Előkelő IPAR VALL­­AT. AT keres könyvelési osztálya részére ős­­keresztény, gyakorlattal bíró, fiatal tisztviselőt Kézírásos ajánlatokat „Édesipar 9384“ jeligére BLOCKNERN­EZ, Városház­ utca 10, KEZDŐ és GYAKORLOTT irodai tisztviselőnőket keres ipari válla­lat. Fizetési igény megjelölésével . .őskeresztény“ jeligére BRAUN- hirdetőbe. József-körút 58. Állást változtatna őske­resztén­y, kalkuláció­ban, könyvelésben, számlázásban, folyószámlavezetésben jól gyakor­­lott, perfekt gyors* és gépszónö Szíves megkeresést ..Francia, an­gol nyelvtudás’* jeligére Blerkner­­hez, Városház­ utca 10. ker. NAGYKERESKEDÉS mérlegképes keresztény könyvelőt keres. Ajánlatokat fiz.etési igény­nyel „Könyvelő 228! ‘»»jeligére a kiadóhivatalba. MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ hosszú­­gyakorlattal, szükség ese­tén utazóképes elhelyezkedést ke­rti Megkereséseket „f­o­n­t­o­s 2231° jeligére a kiadóba kér. Vétel, etatl és | Eladók, forgóáramú generátorok 12. 30. 59, 90 K. V. A. egyenáramú motorok: 10—60 L. E.-ig mindenfajta villen­ymotott veszünk ERGON aa 32 IMneimi és más tud. szak­­ÉpekUEf'iso­­rozatokat, eps Itnyífhl egy modom könyvszekrényt igen magas áron vidékről is vásárolok. Pfeiffer I., IX. Tanyay­ utca 58. Telefon: 366-781. IPARVÁGÁNYT KERESEK megvételre 1—3 km hosszúság­ban. Cím: Kiss Márton téglagyár, Makó, Aradi-utca. Széchenyi könyveket eredeti, ré­gi kiadásunkat jó­áron vásárolnék. — Ajánlatokat „1830“ szám alatt a kiadóba. ELADOK kevéssé használt „Junkers“ autóegészet? Megtekinthető: VIII., Staffen­berger­ utca 16, házfelügyelőnél. KERESEK megvételre hibátlan 4/10 HP „SIHI“ szivattyús motort Ajánlato­kérek telefonon 130 236 PAPIAM JÓ MINŐSÉG, OL­CSÓ ABBAN VÁROSHÁZ U 2 KOSSUTH LAJOS-UTCA SAROK TEMES PAPLAN Kvarclámpák orig. automatikus gyujt­ású HANAUl égővel kaphatók. Electromedica, Baross­ tér 14. Tel.: 423-931. ______K­ÖLCSÖNZÉ­S_______ RÉVAI LEXIKONT pótkötetek­kel, kifogástalan állapotban, pri­vát személytől vennék. Esetleg hozzávaló könyvállványt is. Aján­latokat: II., Fazekas­ utca 22. Elagas áron megvételre keresek: , Pengő 110 Jókai összes művei „ 300.— 21 Révai Lexikon . . . 260.— 18 Brehm Állatok Világa (Gutenberg) . ... 135.— 10 Brehm Állatok Világa (Légrády) ..... 70.— 6 Cholnoky: Föld és élete 40.— 5 Hómon—Szekfü: Ma­gyar történet .... 50.— 23 Tóth Tihamér művei . 50.— 4 Katolikus Lexikon . . 40.— 12 Jack London művei . 28.— 15 Móricz Zsigmond mű­vei ........................ 35.— 15 Szabó Dezső művei, félbőr.............................60.— 8 Nyirő József művei . 24.— 6 Rachmanova piros bőr 28.— 12 Kodolányi művei . . . 36 — 12 Csathó, bőrkötés . . 36.— 10 Jean Christophe, kötve 20.— 1 Révai kis lexikon . „ 10.— Minden más sorozatot és egyes könyvet veszek! ROZSNYAI RÓBERTNÉ ,,MÚZEUM“ könyvkereskedése, Budapest, IV., Múzeum-körút I. Telefon: 18­93-81. ^ Eredeti svéd Elektrolux porszívó ismét kapható. A leg­újabb modell megérkezett. Díj­talan bemutatás. Elektrolux készülékek eladása: Budapest, IV., Szép-u. 5. Tel.: 183—276. | Ruházkodás | Breitschwanz-perzsabunda la. legmodernebb é3 fekete breítschwanz csihobuaifa kitűnő állapotba”, esek privátnak eladó. Megtekinthető Pannonia­ u. 36, III. 4. délután 2—4. pIerzsa sav csürke perzsabandek, lírak és alig heszeáltak, olcsón, átszabás eredeti modellel, után. ni.SC HIN a EB S Z C 0 s, Ke­lvin-tér 2, I. 4. Tel.: 1S0-514.­­ KUttenté­s ! A L ii A T B A K A T O K ! Menthetek meg n'hfigy rövidszőri szohakutyát és házőrzőt az ol­­pasZtulár­tol! Hitsége­s, kisigényű .jópajtások. B'ajárdéírozza: Orszi­­gon Állatvédő Liga. Telefon hét­köznap: 139-631. PEMÍTŐ VII., ÉVA-UITCA 14, V. (l­ft): Madách-térél. — Új, kényelmes, kpf., hideg-meleg folyóvíz, Ilum­iérnárás .Eötvös­ utca 23/a. Telefon: 127-819 ( Lakás ! Háromszob­ás bútorozott lakás a város központjában közel a Belvároshoz, telefonnal, teljes komforttal kiadó. — firiteklerini: délelőtt 8—10-ig. Tel.: 136-193. Belvárosi 1 hall 3200+25%, 2 hall 4320+25%. 3 hall 5000+25%. 4— 5—7 villák bérbeadók Knapik Szentkirályi-u. 4. T.: 349—196. 2—1-ig keresek lakásokat. Lakáscseréjét legnagyobb szakértelemmel intézi .­ DR. BÁRDOSOK irodája, Nádor­ utca 21. Telefon: 114-614. 4-5 szobás villalakást keresek ..Rudán 9116" len­gére­­ BLOCKNERHEZ, Városháza u. 10. I HONVÉDEINKNEK HÁLÓZSÁK MELEG HOLMI, stb. -molnár Gyula , 11, Károly-körut 41. T: 427-575 Sarokü­zlet VAKOM ELAD­­­SI, VÉTELI MEGBIZA. SAT. BEXILT. IIáZAK OLCSÓ TELKEK. MÉSZÁROS ALAJOS, I., MAKVANY-U. 7 , D. U. 3—5.­­ &rő&lakás Kresz Géza­ utca 37/a. és b. sz. két társasházban még pár kettőszoba-hallos és egy­­szoba-hallos öröklakás a III., Szépvölgyi-út 1/b. társasházban elsőrendű tőke­­befektetésű Örük-üzlethelyisé­­gek Németh és Itélő okleveles mérnök-építőmeste­rek bej. cégnél. XI., Horthy Miklós-út 42. I. 9. T. 469-301. Huszonötéves adómentesség, központi fűtés és melegvíz. Borszobás öröklakás 8000 P. ketté­szo­b­ás * 18.000 P. XI., Bánk bán-utca 7. (volt Parádi-utca). 19-es és 49-es villamosnál. — Megtekinthető egész napi vasárnap is.­­ Te­ek­­ Keimshies csalid! hisfemit­­i Zugluiban­, a Kerepesi­ úti villamos mellett előnyös feltételekkel eladók Érdeklődni Magyar Tisztvise­lők Takarékpénztára Rt.-nál IX. Ferenc­ körút 14. Tele­fon: 1S8-SZS, vagy a hely­színen: XIV. Sashalmi­ út 19. hétköznap délután, vasárnap egész nap. Kisvelencei villatelep parcellázás, téli-nyári sportlehetőség. TELKEK már 4—13 pengőig a­etenként Fizetési feltételek nagyon kedvezők Iroda. Budapest, Baross­ tér 1. Tel.: 424-373. Díjtalan kiszállítás | ingatlan­­ Város mellett, vagy közelében venn­i kisebb mindent termő birtokot lakóház é.­ épületekkel „Szőlő és gyümölcsös" jeligére a kiadóhivatalba. 3090 öles fa ,gyümölcsös 2000 drb termo gyfa. házzal 100.000. VI­­■ányo -­ 4 szobás, adómentes, el­foglalható villa 100.000. Cilikla, kás. Gellérthegy, Szüret­ u. 4. sz. 88 000, 2—3 sz. 45—31,000. Kna­pik, Szentkirályi-u 4. T.: 349— 896. 2—4-ig. » | Szofoa ! ATPONYI-TÉREN bútorozott udvari szoba fürdő szobahasználaltal kiadó. Telefon hétfőtől 1—3 között: 143—146. KÜLÖNBE JÁRATÚ CF«no*an bú­torozott szoba, fürdőszoba- és telefonhas­ználatal vinnőnel* azon­nal kiadó. Batthyány­ utca 63. Telefon: 157-895, vasárnap.­­ SzériaT" "­ 200—400 holdig bérletet keresek, vagy zsidó bérlőtől átvennék. Ügynök kizárva. ,,Műút, vasút"' (eligére a kiadóhivatalba kérek, Sir Vess in­­ Kisszalasz-h.). VASÁRNAP, 1942 NOVEMBER 29

Next