Új Misszió, 1990 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1990-01-01 / 1. szám

yszeressétek ellenségeiteket, te­gyetek jót azokkal, akik gyű­lölnek titeket... Örömnap lesz az a ti számotokra, ha sikerül egy ellen­séget jótettekkel legyőzni. Sose nyugodjék le a nap haragotok fe­lett és sose emlékezzetek vissza a már megbocsátott sértésekre. Sose emlékezzetek vissza a sértésekre és igazságtalanságokra, amelyeket már elfelejtettetek. Mindig mond­juk szívből. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbo­csátunk az ellenünk vétkezőknek... És mondjuk ezt egy teljes és végle­ges felejtéssel... Öleljük át mind­nyájan egymást testvéri szerettei.'' Don Bosco szavai halálos ágyán munkatársaihoz KERESSE LAPUNKAT -a templomokban - a kegyszerárusoknál - az újságárusoknál - az Ecclesia Szövetkezet - a Szent István Társulat és­­ a Szent Gellért Kiadó boltjaiban. MAKEABLCm A küzdelem utolsó évei 2.........6 "... a prímás úr a nunciushoz lépett s ezekkel a szavakkal nyújtotta át a vi­lágot: "Hogy exelenciád ne csak tö­vist kapjon tőlünk!" A tisztaság vértanúja...............8 "Másnap még utoljára megáldozik, gyilkosának szívből megbocsát és azt mondja: szeretné majd egy napon maga mellett látni a mennyország­ban." La Salette..................................17 "...a káromkodás pedig erőszakosan mélyíti a szakadékot Isten és ember között." A cserkész-példakép................22 "Táborozáskor fél órával ébresztő előtt fölkelt, kiment az erdő szélére, ott leült és imádkozott." Nem vettem le a csuhát..........30 "Egyik pillanatról a másikra jöttek civilben, de farzsebükben ott volt a pisztoly." Címlapunkon: Jézus megkeresztelkedése 2 ÚJ MISSZIÓ KATOLIKUS FOLYÓIRAT II. évf. 1 szám. Szerkesztőség: 3531 Miskolc, Kiss Ernő is 11/a. Tel.: 46/16-128. Főszer­kesztő: Czoborczy Bence. Kiadja: a miskolci Szent Anna plébánia (3531 Miskolc, Eszperantó tér 1.) Felelős kiadó: Zachár Géza. Készült a Borsodi Nyomdában. Felelős vezető: Horváth Ferenc. Megrendelhető: 5 példány felett a szerkesztőség címén, az ennél kisebb rendeléseket a Zsírlapelőfizetési és Lapellátási Iroda (1900 Budapest, Lehel út 10/a.) és a postahivatalok teljesítik. Szerkesztőségi órák: hétfőn és csütörtö­kön 9-15-ig. HU ISSN 0865-0306

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék