Új Misszió, 1998 (10. évfolyam, 1-12. szám)

1998-01-01 / 1. szám

Fürstenfelder Arnold: Találkozások Jöttek a trónörökösök, grófok és hercegek, mind olyan, ki ha megteszi, emelt fővel ráz kezet S bölcs mosoly ül arcán, miközben méreget... ...És a sok félisten között, jött fehér tógában az ács Ha Csendes volt, szelíd és végtelen­ Tekintélyt parancsoló alázattal közeledek, hozzám jött, engem keresett... Szemembe nézve szólt: Jöjj, kövess engemet! s hagytam a sok nagyurat, grófot, herceget... Követtem a Mestert, hosszasan vezetett míg elértük a rejteket Címlapunkon: a szatmárnémeti püspöki palota ká­polnája, amely 1847-ben épült Ol­tára 1904-ben került a püspökségre Erdődről. Ez elő­l az oltár előtt kö­tött házasságot 1847-ben Petőfi Sán­dor Szendrey Júliával. Amikor 1950-ben a román hatóságok az épület emeleti részét kiüríttették, a kápolnát befalazták. Csak a vissza­adást követően, 1990-ben bontották ki az elfalazott bejáratot. ( Fotó: Czoborczy Bence) Tiparit la Imprimeria de Vest R.A., Oradea A TARTALOMBÓL: Werner Alajos......................6 Mi a Szentírás? ................. 10 Dobozba rejtve .................. 12 Szerette az egyházat.......... 18 Egy pap naplójából..........20 A karkötő titka..................22 Az ifjúság példaképe.........24 A ciszterci rendet választotta..........................26 , "j "N. X. évf. 1. szám 9 () Imsz KA­TOLiKUS FOLY­ÓIRA­T Főszerkesztő: CZOBORCZY BENCE. Felelős kiadó: ZACHÁR GÉZA Kiadja az Ifj Misszió Alapítvány Magyarországi szerkesztőség: Miskolc, Vologda u­. 4. IV. em. 406. Levélcím:­­1501 Miskolc, Pf. 317 Telefon/fax: (46) 412-911 Erdélyi szerkesztőség: Nagyvárad, Mihai Viteazul I. Levélcím: Of. p. 3700 Oradea 1, c. p. 75 Telefon: (050) 447-176 Magyarországon terjeszti a Magyar Posta Rt., valamint alternatív terjesztők. Romániában terjeszti az S. C. Editura Kolbe S. R. L. MEGRENDELHETŐ: 5 példány felett a szerkesztőségeknél. Egyéni előfizetés (csak Magyarországon): Magyar Posta Hírlapelőfizetési Iroda "1­089 Budapest, Orczy tér I. ISSN 0865-0306

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék