Új Misszió, 2000 (12. évfolyam, 1-12. szám)

2000-01-01 / 1. szám

A törékenység orvosa Baleseti sebészeten jártam. A látogatót megcsapja az ágyakban fekvő, többnyire magatehetetlen emberek kiszolgáltatottsá­ga. Kinek melyik része tört, húzzák, támo­gatják géppel, gipsszel. Aki körülnéz, rá­döbben, hogy a remekbe sikerült alkotás, az ember mennyire törékeny. Bár az orvo­sok gyógyítása jó esetben visszaállítja a mű­ködőképességet, a figyelmeztetést nem sza­bad elfelejteni. Gondolkodom, vajon az itt szenvedők, no és a látogatók megérzik-e, mennyivel többről van szó, mint egy szi­lárdnak hitt csont töréséről... Eltört végtaggal évtizedekig lehet élni. Mi számít nekünk súlyosabb esetnek: az eltört testrész, vagy az eltört lélek? Ez utób­bi kevésbé látványos, legtöbbje észre sem veszi, ha megsérült. Márpedig a lelki sebe­sülés jóval nagyobb számú, mint a testi sé­rülés. Gondoljunk csak a lélekromboló ,,al­­kotások”-ra és azok hatásaira. Mindazokra, amikor megsérül a normális erkölcs és en­nek következtében sokan zsákutcában talál­ják magukat. Isten szeretete mutatja itt is a gyógyulás útját. Fontos állomás a gyónta­tószék. A pap, a lelki orvos segítségével itt is van visszaút a normális életbe. A legtöb­ben mégis nap mint nap kockára tesszük a kegyelem gyógyító erejét. Az ember már­­csak ilyen. Törékenységünk igazi orvosa: Isten. Tudja, hogy mennyire szükségünk van rá. Fájó szívvel érzi, hogy sok bajba jutott ember formálisan elismeri őt, hozzá is sóhajt, de nem figyel rá, csak saját jaj­gatását hallja. A sérült léleknek szánt üze­netre nincs fogadópálya. Miért fontos kérdés ez? Mert a hitetlen világban generációk indultak egy Isten nél­küli családi körből. Szaporodik az őt kere­sők száma, de sok az álgyógyász. Ők csak felszínes kábításokkal tudnak „operáink”. Életünk nem öncélú, sok mindent meg kell élni és tanulni, jót, rosszat egyaránt. Adj nekünk tisztánlátást, hogy testünk mel­lett lelkünket se vigyük a törésvonalig. Sármándi Pál Címlapunkon: Őrségváltás Athénban az ismeretlen katona sírjánál. Az ókori világ központjáról borítónk hátoldalán találhatnak képösszeállítást. Czoborczy Bence felvétele XII. évf. 1. szám 9­ISSZIÓ KATOLIKUS FOLYÓIRAT Főszerkesztő: CZOBORCZY BENCE Felelős kiadó: ZACHÁR GÉZA Kiadja az Új Misszió Alapítvány Magyarországi szerkesztőség: Miskolc, Vologda u. 4. IV. em. 406. Levélcím: 3502 Miskolc, Pf. 272. Telefon/fax: (46) 412-911 Erdélyi szerkesztőség: Nagyvárad, Mihai Viteazul 1. Levélcím: Of. p. 3700 Oradea 1, c. p. 75 Telefon: (059) 447-176 Magyarországon terjeszti a Magyar Posta Rt., valamint alternatív terjesztők. Romániában terjeszti az S. C. Editura Kolbe S. R. L. MEGRENDELHETŐ: 5 példány felett a szerkesztőségeknél. Egyéni előfizetés (csak Magyarországon): Magyar Posta Hírlapelőfizetési Iroda 1089 Budapest, Orczy tér 1. ISSN 0865-0306

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék