Új Misszió, 2005 (17. évfolyam, 1-12. szám)

2005-01-01 / 1. szám

3 Jó tanácsok anyja Egy régi mese szól az egykori vándorról, akire ráesteledett. Le­terítette köpenyét, aztán mély álomba szenderedett. Mikor másnap felébredt, igen el­csodálkozott. Ismeretlen vi­déken volt. Hogy került ide? Akkor vette észre, hogy elő­ző nap egy óriási teknős há­tára telepedett le, és az lassan az éjjel tovább vitte... Sok emberrel megy így az idő: ta­valy nem is vették észre, hogy felültek a nagy teknős hátára, s a tartalmatlanul töl­tött év után nem tudják, „hová kerültek”. Hogy ez az év másként teljék, elkelne a jó tanács... Újév első napján Mária Isten anyaságát ünnepeljük. Ugyanis az efezusi zsinat 431. június 22-én kihirdette, hogy Mária való­ban Isten anyja. Egy keresztény édesanya tanította gyerme­két keresztet vetni: „Az Atya, Fiú és Szent­lélek. ..” A gyerek megkérdezte: „Hát az anya hol van?” Erre a kérdésre Isten maga felelt meg, mikor édesanyánkul adta a Szentszüzet. Ez ünnepen - mint Krisztus testvérei és az ő gyermekei — bizalommal kérjük, hogy ta­nácsaival vezessen és igazítson el az élet út­jain. Ezért nevezzük a„ jó tanács anyjának”. A jó tanács sokat ér. De mit mondjon az ember egy súlyos be­tegnek? Valami ilyesmit, hogy ez félannyira sem olyan rossz? Vagy egy fiatalnak, aki jóléti társadalmunkban nem találja meg az élet értelmét? Talán azt, hogy a világban minden rendben van? Én úgy találom, jobb, ha hallgat az ember, mint hogy üres beszédbe, frázisokba keveredne. Mindenesetre a kérdezők választ várnak, és ha mi, keresztények sem tudunk kielégítően válaszolni, akkor ki tud?! Most találkoztunk egy asszonnyal, aki in­kább, mint mi mind, méltó a keresztény névre. Ő ugyanis az volt, aminek minden megkereszteltnek lennie kellene, de csak rit­kán az: egy második Krisztus. Ez Mária. Aki ismeri az ő hitét, az nem csodálkozik, hogy régóta tisztelik a jó tanácsok anyjaként. Mária szeme figyelmes volt mások bajával szemben. Kész volt segíteni a kánai menyeg­zőn, ahol aztán kérésére Krisztus segített. Sokszor találkozunk bajba jutott em­berekkel, akik tanácsunkat kérik. Rá kell ébrednünk: mi nem nagyon tudunk segí­teni. De ha szólunk Máriának, aki továb­bítja kérésünket, Isten valóban megsegít... Szabó István Kedves Olvasók! Az Önök által felajánlott 1 % adó évről évre komoly támogatást jelent ka­tolikus lapkiadói munkánkban. Idén is kérjük segítségüket, hogy jövede­lemadójuk 1 %-át ajánlják fel alapítványunk javára. A mellékelt szórólap segít­ségével ezt egyszerűen megtehetik: az egyik felével alapítványunk, a másikkal pedig a Magyar Katolikus Egyház javára ajánlhatják fel adójuk 1+1 %-át A gyakorlati teendők a lap hátoldalán olvashatók. Eddigi és mostani segítségüket a jó Isten fizesse meg! Új Misszió Alapítvány (adószám: 18404667-2-05)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék