Új Misszió, 2007 (19. évfolyam, 1-12. szám)

2007-01-01 / 1. szám

Sík Sándor:­ ­ Újévi reménykedés Hóval jöttél, fiatal esztendő, Csupa fehér vagy, szép­, jóra kelendő. Napos és fehér,­­ ó ha az is volnál, Naposabb, fehérebb a fekete ónál! Szép hó, fényes, hűvös és metsző, (Az üdvös értelem rokonának tetsző) Jó melegítő, tiszta fehérség, Borítsd be a rossz föld keserű kérgét! Borítsd be, borítsd be, burkold el, öleld meg, Holt-eleven szíve hátha fölenged. Kripta-arén a kifagyott mélynek Hátha még pihegő magok is élnek. Hisz felszakad egyszer a becstelen tél is! Vérben és mocsokban ha százszor vetél is, Egyszeresük, mégiscsak megjön a jövendő. Hátha te lennél az, fiatal esztendő? Hátha te lennél az, aki elbontod Fejünk felől a fekete boltot, Butaság fekete felleges gátját, S eget érhet újra az igaz imádság. Kiálts, ne hallgass, igazak imája, Hallja az Isten, hallja, kívánja! Visszalengő hózivatar, pelyhezd az égre, Zizegjed, zúgjad: szeretet, béke! Nektek is, népek gyilkosai, balgák, Kiérzi az Isten szívetek hangját. Amit kimondani magatok se mertek, A szegény nyomorult, vacogó lelket. Bélpoklos hazugság üvöltésén által A pőre szív az, mit az Isten áthall: ,, Ments meg, ó ments meg magunktól minket, S átkozott magunktól szegény mieinket! ” S hallom, hallom az ember hangját, Élők és hullák sírják, sikongják: ,,Kit ember-okosság beteg ördöggé tett, Mentsd meg önmagától az emberiséget! ” Fekete földön újévi fehérség: Zsibbadt szívünkben csecsemő reménység. Isten, éveket, szíveket teremtő, Teremtsen újjá ez az új esztendő!­ ­ Címlapunkon: Apró, hideg, fehér pelyhekből „kötött” takaró alatt „mele­gedő” Krisztustest, Bükkszent­­kereszten... Ha sokan vagyunk, még a fű­­tetlen, hideg templomok is be­melegszenek... Fotó: D. K. cuTXI­SKÁTÓL XIX. évf. 1.sz. I . SZÍ­Ó KATOLIKUS FOLYÓIRAT Főszerkesztő és felelős kiadó: CZOBORCZY BENCE Kiadja az Új Misszió Alapítvány Magyarországi szerkesztőség: Miskolc, Vologda u. 4. IV. em. 406. Levélcím: 3502 Miskolc, Pf. 272 Telefon/fax: 46/412-911 Drótposta: ujmisszio@hotmail.com Erdélyi szerkesztőség: Nagyvárad, Mihai Viteazul 1. Levélcím: 410610 Oradea 1, c.p. 75 Telefon: (0359) 806-200 Magyarországon terjeszti a Magyar Posta Rt., valamint alternatív terjesztők. Romániában terjeszti az S. C. Editura Kolbe S. R. L. MEGRENDELHETŐ: 5 példány felett a szerkesztőségeknél. Egyéni előfizetés (csak Magyarországon): Magyar Posta Hírlapelőfizetési Iroda 1089 Budapest, Orczy tér 1. ISSN 0865-0306

Next