Új Misszió, 2014 (26. évfolyam, 1-12. szám)

2014-01-01 / 1. szám

Találkozás Istennel Fennáll annak a kísértése, hogy Is­tent a múltban vagy a jövőben elképzelhető dolgokban keressük. Isten bizonyosan benne van a múltban, mert az hordozza az ő le­nyomatát. És jelen van a jövőben, mint ígé­ret. De a ,,konkrét” Isten, mondjuk így, a mában van. Ezért aztán a panaszkodás so­ha, de soha nem segít, hogy rátaláljunk Is­tenre. A mai panaszok, hogy merre is tart ez a ,,barbár” világ, gyakorta egy olyan rend utáni vágyat hívnak életre az Egyházon be­lül, amely tisztán megőrzés, önvédelem. Nem, Istennel a mában kell találkozni! Isten megnyilvánul a történelmi kinyilat­koztatásban, az idő során. Az idő folyamato­kat kezdeményez, a tér kikristályosítja azokat. Isten az időben található, a jelen folyamatai­ban. Nem kell előnyben részesíteni a hatalom tereit a folyamatok akár hosszú idejével szemben. Inkább folyamatokat kell elindíta­nunk, semmint tereket elfoglalnunk. Isten megnyilvánul az időben, és jelen van a tör­ténelem folyamataiban. Ez előnyben részesíti a cselekedeteket, melyek új lendületet hoznak. Ez pedig türelmet igényel, várakozást. Istent megtalálni minden dologban nem egy ,,empirikus heuréka”. Valójában, ami­kor Istennel szeretnénk találkozni, azonnal, empirikus módszerekkel szeretnénk róla meggyőződni, így nem találkozunk Istennel. De megtaláljuk az Illés próféta által észlelt lágy szellőben. Az érzékek, amelyek meg­érzik Istent, azok, amelyeket Szent Ignác „spirituális érzékeknek” nevez. Ignác azt ké­ri, lépjünk túl a pusztán tapasztalati tapo­gatózáson, és nyissuk meg spirituális érzé­kelésünket, hogy találkozzunk Istennel. Eh­hez szemlélődő magatartásra van szükség, amikor az ember érzi, hogy helyes úton jár, vagyis megértéssel és szeretettel fordul a dolgok és élethelyzetek felé. A jó úton járás jele a mély béke, a lelki vigasz, a szeretet Is­ten és minden dolog iránt. ” (Ferenc pápa)­ ­ Címlapunkhoz: Téli örömök - templomközelben (Miskolc, Szent Anna-templom) Fotó: Dobos Klára­­ XXVI. évf. 1. sz. 9 MISSZIÓ KA­TO­LIK­US FOLYÓIRAT Főszerkesztő és felelős kiadó: CZOBORCZY BENCE Kiadja az Új Misszió Alapítvány Magyarországi szerkesztőség: Miskolc, Vologda u. 4. IV. em. 406. Levélcím: 3502 Miskolc, Pf. 272 Telefonfax: 46/412-911 Drótposta: ujmisszio@hotmail.com Erdélyi szerkesztőség: Nagyvárad, Kanonok sor 13. Levélcím: 410161 Oradea, Sírul Canonicilor 13. Telefon: (0359) 806-200 Magyarországon terjeszti a Magyar Posta Zrt., valamint alternatív terjesztők. Romániában terjeszti az S. C. Editura Kolbe S. R. L. MEGRENDELHETŐ: 5 példány felett a szerkesztőségeknél. Egyéni előfizetés (csak Magyarországon): Magyar Posta Hírlapelőfizetési Iroda 1089 Budapest, Orczy tér 1. ISSN 0865-0306

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék