Új Misszió, 2017 (29. évfolyam, 1-12. szám)

2017-01-01 / 1. szám

Újévi ima Egyetlen Isten! Atya, Fiú és Szentlélek! Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét, az évet, amely most kezdődik. Neked ajánljuk, aki kezdet nélküli Kezdet vagy, Aki igazság és Szeretet vagy, Aki Mindenhatóság és irgalmasság vagy, Te légy jelen benne, és ő benne! Mert Általad élünk, mozgunk és vagyunk. Az új évnek ezt az első napját Az Ige földi születése titkával egyesítjük. ő a Fiú, akit Te, Atya, az emberi­ségnek ajándékoztál, hogy egy legyen velünk. Ma különös szeretettel és gyöngéd­séggel vesszük körül a názáreti Szűz anyaságát. Akit Te, örök Atya, kiválasztottál, hogy a Te Fina édesanyja legyen a Szentlélek műve által, Aki a mi Szeretetünk a kimondhatat­lan Háromság titkában. Üdvözlünk, új év, a liturgia mai szö­vegével: ,Áldjon meg Téged az Úr és oltal­mazzon! Fordítsa feléd orcáját, és le­y­en hozzád kegyes! Tekintsen rád az­­, és adjon békességet!” Újév alkalmával ezeket a kívánsá­gokat fejezzük ki kölcsönösen egymás­nak: Jézus Krisztus nevében kezdjünk újra! Az ő neve azt jelenti Isten üdvözít! Szent II.János Pál pápa Címlapunkon: A máriagyűdi kegyszobor Fotó: Mikita Gábor (uT­i­TKÁTÓL XXIX. évf. 1. sz. M­ISSZIO KATOLIKUS FOLYÓIRAT Főszerkesztő és felelős kiadó: CZOBORCZY BENCE Kiadja az Új Misszió Alapítvány Magyarországi szerkesztőség: Miskolc, Vologda u. 4. IV. em. 406. Levélcím: 3502 Miskolc, Pf. 272 Telefon­fen: 46/412-911 Drótposta: ujmisszio@hotmail.com Erdélyi szerkesztőség: Nagyvárad, Kanonok sor 13. Levélcím: 410161 Oradea, Sírul Canonicilor 13. Telefon: (0359) 806-200 Magyarországon terjeszti a Magyar Posta Rt., valamint alternatív terjesztők. Romániában terjeszti az S. C. Editura Kolbe S. R. L. MEGRENDELHETŐ: 5 példány felett a szerkesztőségeknél. Egyéni előfizetés (csak Magyarországon): Magyar Posta Hírlapelőfizetési Iroda 1089 Budapest, Orczy tér 1. ISSN 0865-0306 2

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék