Új Művészet, 1992 (3. évfolyam, 1-12. szám)

TARTALOMMUTATÓ ANDRÁS Edit: Beszélgetés Beth Rosenberg ameri­kai feminista művészettörténésszel. II. 77—79. ANDRÁS Edit: Az európai tradíciók és az amerikai identitás válaszútján. Stuart Davis emlékkiállítá­sa New Yorkban. VIII. 49—52. ANDRÁS Edit: Az európaiság amerikában nem iga­zán kelendő. Arman retrospektív kiállítása New Yorkban. [Armand Fernandez..] XI. 34—39. ANDRÁS Edit: Kisebbségi szekták papjai és hívei a Whitney-ben [Whitney Museum of American Art, New York, 1991. évi biennáléja], I. 26—30. ANDRÁS Edit: Modern és ősi kultúrák metszés­pontjain egyensúlyozva. Nancy Grossman ret­rospektív kiállítása New Yorkban. IV. 23—27. ANDRÁS Edit: Ördögökkel cimborál, démonokkal komázik. Dennis Oppenheim retrospektív kiál­lítása New Yorkban. VII. 44—48 ANDRÁS Edit: Rendhagyó ünnepi kiállítások a So­­hóban. VI. 45—49. ANDRÁS Edit: Tavaszváró, nézőcsalogató kiállítá­sok a Whitney-ben. IX. 44—48. ANDRÁS Edit: Törésvonalak a kilencvenes évek Amerikájában. V. 69—73. ANDRÁSI Gábor: Csend és közelség. Donáth Péter új képeiről / Silence and wearness. The new pic­tures of Péter Donáth. II. 49—52. ANDRÁSI Gábor: Marcel Duchamp: Az eltűnt idő mérnöke. Bp. Képzőművészeti Kiadó, 1991. [rec.] IV. 79—81. ANDRÁSI Gábor: Nyugaton, keleten. Germina­tions 6. VII. 19—22. ANDRÁSI Gábor: Óbuda nincs messze. A Fővárosi Képtár új állandó kiállítása / Óbuda is not far away. The new permanent exhibition of the Mu­nicipal Gallery. X. 4—10. ANDRÁSI Gábor: Terepszemle [Hans-Dirk Hotzel, Hannelore Landrock-Schumann, Sass Valéria ki­állítása a Fővárosi Képtárban], X. 73. ANTAL István: Jel ’n’ lét. Máriás Béla műveiről. XI. 40—42.­­AG­ [ATTALAI Gábor]: Matola Magda és Adamis Gusztáv kiállítása. II. 66. BABARCZY Eszter: Határátlépő. Erdély Miklós (ér­telmezési kísérlet).­­ Border crossing. Miklós Erdély (an attempt at interpretation). IV. 4—14., 74—75. BACSÓ Béla: A forma és a Nyitott. Karátson Gábor képeihez. IV. 54—56. BAJKAY Éva: Az avantgárd után. Válogatás Füst Milán képzőművészeti gyűjteményéből. VIII. 39—42. BAJKAY Éva: Uitz Béla-kiállítás az Albertinában és a Kassák Emlékmúzeumban. VII. 60—61. BAK Imre: Joachimidesnek földobtuk a labdát. Hozzászólás Attalai Gábor: Kelet-Európai Művészeti Magazin Kunst? című írásához. [1991. X. [ I. 66-68. BAK Imre: A „konstruált” mű mai lehetőségei. II. 75-76. BAK Imre: Neoavantgárd és (vagy) politika [hozzá­szólás György Péter írásához, 1992. IX.]. XI. 84-86 BAKOS Katalin: Design Barath... Baráth Ferenc plakátjairól / Design Barath... The posters of Ferenc Barath. X. 34—39., 83—84. BÁN András: A forgó hengerek lefékezése. III. 72—73­ + Ki gründolta az Árnyékkötőket. Az Árnyékkötők Elektrographic Art szerkesztőségé­nek válasza. IX. 86. BÁN András: Kertem egyik sarka. Minitextilek / A corner of my garden. XI. 18—21. BÁN László: Kisvárosi köszöntő. B. Mikii Ferenc ba­jai kiállítása. IV. 71—72. BÁRDI Terézia: A képzet síkmásai. Érmezei Zoltán és Rauschenberger János könyve és kiállítása. XII. 39—41. BÁRDOSI József: Acht Ungarn. Nyolc magyar kép­zőművész kiállítása Grazban. VIII. 60—63. BASICS Beatrix: Somogyi Győző „történelmi kép­csarnoka". III. 20—23­ BEKE László: Plútó és a nő. Medve András műhelyé­ben. IX. 31—32. BENCSIK Barnabás: Egy tér újraszentelése. S. SI­LA­­GI kiállítása az Óbudai Pincegalériában [Szilágyi Szabolcs], IV. 65-67. BENCSIK Barnabás: „A művészetet használni kell”. Beszélgetés S. SI-LA-GI-val (Szilágyi Szabolcs], VI. 31—35. BENE Kinga: A mozgástér hiánya (avagy: Nem kel­lünk senkinek?) [Gyermekalkotások Galériája], XII. 59-61. BENEDEK Katalin: Nőkről. Decsi Ilona kiállítása. IX. 72-73. BENEDEK Katalin: Varadinum’92 [kortárs művésze­ti kiállítás Nagyváradon], X. 58—60. BENKŐ Ferenc levele a Főszerkesztőnek [hozzá­szólás Mravik László tanulmányához. 1991. X.] III. 81—82. BODONYI Emőke: A Magyar Képző- és Iparművé­szek üveg szakosztályának kiállítása. IV. 72—73. BODONYI Emőke: Megyeri Barna (1920—1966). XI. 43-45.

Next