Uj Nemzedék, 1926. szeptember (8. évfolyam, 197-221. szám)

1926-09-28 / 219. szám

11 Kedd, 1926 szspjemer 28. Uj Nemzedék lak. A k­arlgyak­orlathoz a filmesek ren­delkezésére bocsátottak egy teljes felsze­relésű huszárszázadot. Thury Elemér, az Ismert nevű színész játssza a filmben az ezredes szerepét. Mellette Schuller Jó­zsef százados tölti be az adjutáns­ szere­pet. A filmen az ezredes a szakaszpa­­rancsnokh­oz küld, hogy jöjjenek hozzá megbeszélésre. Mindegyik odalovago­lt az ezredes szerepét játszó Thury Elemér­hez, csak a film francia főszereplője, Jean Braden nem volt hajlandó oda­menni. Jean Bradennek egy forróvérű huszártisztet kell alakítani, de ennek el­lenére nem mert fölülni az eléje hozott lóra, azzal a kifogással, hogy ő színész, s nem artistaprodukciókhoz szerződött. Kijelentette, hogy nem hajlandó lovás­­mutatványokat bemutatni. Az állítólagos izgalmak oly­­borzalmas fejfájást i­ idéz­tek elő Jean Bradennél, hogy a felvétele­ket meg kellett szakítani. A „borzalmas fejfájás“ olyannyira el­hatalmasodott, hogy Jean Braden titká­rát küldte Hans Schwartzhoz és Gál Bé­lához, a film rendezőihez, hogy nem akar tovább részt venni a film felvételein és azonnal utazik vissza Franciaországba. Természetesen nagy ijedelem támadt. A rendezők majdnem könyörögtek a fran­cia színésznek, hogy ne hagyja őket cser­ben, hanem maradjon. A sok kapacitá­­lásra végül is négy kegyesen visszama­radt és kijelentette, hogy részt fog venni a további felvételi napokon. Erre elhatá­rozták, hogy Jean Brydent lovagolni ta­nítják az egyik debreceni kaszárnyában. Ez azért is szükséges, mert a franciának a szerep szerint egy robogó autó után kell vágtatni. Tekintve azt, hogy eddig még a­ lóra sem mert fölülni, egyelőre bizony­talan, hogy kellő oktatás nélkül vagy ok­tatással versenyezni tud majd az autóval. Budapesti filmkörökben nagy feltűnést keltett ez az esemény. Nagyon sokan azon a véleményen vannak, hogy nem lehet egy film magyaros, amelynek a női fősze­repét egy német, férfi főszerepét pedig francia színész alakítja. Majd elválik. * (Forgács Antal e héten a Star-filmgyár mű­termében dolgozik.) Forgács Antal néhány hét­tel ezelőtt kezdte meg az Ördög márkája című filmnek a megfilmesítését. A film annyira előrehaladott stádiumban van, hogy október elején már be is mutatják valamelyik első­­hetes mozgószínházban. A film belső felvételei a hét folyamán a Star-filmgyár műtermében lesznek. A műtermi felvételek alkalmával eredeti párisi Vivatrevüt is rendeznek. * (F. Boda István) keresk. akadémiai tanár Mai kultúránk válsága címen tart előadást szerdán délután fél 4 órakor az Urániában. * (Cholnoky Jenő dr.) egyetemi tanár a flo­ridai ciklonról tart előadást csütörtökön dél­után fél 4 órakor az Urániában. Az előadást eredeti felvételek illusztrálják. * (De Scardelli Ceaser) alezredes, Az őrszem szerkesztője, a mohácsi csatáról tart előadást péntek délután fél 4 órakor az Urániában. Az előadásnak a mohácsi csatának 400 éves évfor­dulója ad aktualitást. * (Méhes Gyula dr.) tanár Mese a pillangók­ról címen folytatja a természet csodáiról kez­dett előadás-ciklusát szombaton délután fél 4 órakor az Urániában. Az előadást eredeti álló- és mozgófényképek illusztrálják. BELVÁROSI MOZGÓ: Jákob fiai. (Különös történet Nerwyork életéből, 9 felvonásban. Fő­szereplő: Rudolf Schildkraut.) — A meccs hőse. (Egy izgalmas turfbotrány története, 7 felvonásban. Főszereplők: Marion Niszen, Bert Lytel. — Magyar Híradó: CAPITOL FILMPALOTA (Telefon: József 43- 37.). A hazugság vára. (Lagerlöf Zelina re­génye filmen. Rendezte: Viktor Sjöstörm. A főszerepben: Lon Chaney és Norma Shea­rer.) —Szerelem bíborban. (Elinor Glyn re­génye filmen. Főszerepekben: Eleanor Board­mann s Conrad Nagel. — Híradók. — Előadá­sok kezdete hétköznap 5, negyed 8 és negyed 10 órakor. —■ Vasárnap fél 4, fél 6, fél 8 és fél 10 órakor. CORSO (Váci­ utca 9. szám. Telefon: 63—99.): Lon Chaney és Norma Shearer főszereplésé­vel: A hazugság vára. (Lagerlöf Zelm­a re­génye 7 felvonásban.) — Eleanor Boardmann és Conran Nage! főszereplésével: Szerelem bíborban. (Ellinor Glyn regénye 6 felvonás­ban. — Előadások kezdete úgy hétköznap, mint vasár- és ünnepnap 4, háromnegyed 6, fél 8 és fél 10 órakor. CORVIN MOZGÓ: Lady Windermere legye­zője. (Oscar Wilde színműve 8 felvonásban. Főszereplők: Ronald Colman, Mc­­Avoy és Irene Rieh.) — Villám bosszúja. (Vadnyu­gati történet 8 felvonásban. Főszereplő: Jaak Hoxie.) — Buster a nagypapánál. (Amerikai burleszk 2 felvonásban.) — Előadások kez­dete hétköznap fél 6, fél 8 és fél 10 órakor. — Vasárnap fél 4, fél 6 és fél 10 órakor. DÉCSI MOZI. (Ezelőtt Mozgóképotthon, VI., Teréz­ körút 28. sz. Telefon: Lipót 982—82.) A montmartrei táncosnő. (First National vi­lágattrakció 8 felvonásban. Főszerepben: Barbara La Marr és Lewis Sstone.) — Az aranyszívű mostoha. (Szívbemarkoló történet 8 felvonásban.) — Előadások hétköznap 4, 6, 8 és 10 órakor, vasárnap és ünnepnap há­romnegyed ., háromnegyed 6, háromnegyed 8 és háromnegyed 10 órakor. ELIT MOZGÓ. (Lipót­ körút I0.) Az erdészleány. (Georg Jarno operettje filmen, 10 felvonás­ban. Főszerepben Harry Liedtke és Lya Mara.) — A kis kadét­­. (Romantikus törté­net 8 felvonásban. Főszerepben Ramon No­varro.) — Fox Journal. — Előadások 5, ne­gyed 8 és fél 10 órakor. FÉSZEK MOZGÓ. (József-törút 27—29.) Jákob fiai. ,(Mai történet 9 felvonásban. Főszerep­ben Rudolf Schidlkraut) — Nyeregbe cowboy. (6 felvonás. Főszerepben Fred Thomson.) KAMARA MOZGÓ: Nagyherceg és táncosnő. (Filmregény 8 felvonásban. Főszereplők Lucy Derain és Willy Fritsch.) — A longislandi csempészek. (Kalandortörténet 6 felvonás­ban. Főszereplő: Richard Talm­adge.) — Híradók. — Előadások hétköznap fél 5, ne­gyed 7, 8, 10 órakor. Vasárnap fél 4, 5, há­romnegyed 7, fél 9 és 10 órakor. KORONA MOZGÓ (I., Attila­ körut 15. Bethlen­­udvar): Forró vér. (Egy húszéves fiu re­génye, 7 felvonásban. Főszereplő Putty Lia.) — Paris éjjel. (Ba'sac világhírű Goriot apó címü regénye, 7 felvonásban. Főszereplők: Lionel Barrymore és Jetta Goudal.) — Elő­adások kezdete 5. 7. 9 órakor. NYUGAT MOZI: Arany pillangó. (Dráma 9 felvonásban. Főszereplők:­ Lili Damita és Robert Stanley.) — Az éjféli látogató. (Dráma 7 felvonásban. Főszerepben: Bin-Tin- Tin.) OMNIA. (Telefon: J. 1—25.) Fügefalevél. (Az asszony öltözködése Ádám­ Évától 1950-ig. Főszereplők: Olive Borden és Georg D‘Brien. — Gyönyörpalota. (Szerelmi redőny 7 fejezet­ben. Főszer­ző: Cetty Compson.) — A nagy sláger. (Bui­eszk 2 felvonásban.) Tinta Ma­tyi. — Híradók. Előadások kezdete hétköz­nap negyed 6, fél 8 és háromnegyed 10 óra­kor, vasárnap: fél 4, fél 6, háromnegyed 8 és 10 órakor. ORION SZÍNHÁZ. Nagyherceg és táncosnő. (Filmreg­ény 8 felvonásban, főszereplők: Lucy Durain és Williy Fritsch.) — Az erdész­leány. (Jamo operettje 10 felvonásban. Fő­szereplők: Harry Liedtko és Lia Mara.) Elő­adások mindennap fél 6, fél 8, fél 10 órakor. PALACE FILMSZÍNHÁZ. Newyork-palotával szemben. (Jegyrendelés: József 65—23. Bubi, vagy nem bubi. (Kavarodás egy bodros női fejecske körül 7 felvonásban. Főszereplők: Marie Provost, Louisa Fazenda, Kenneth Harlan­) — Liane Haid parádés darabja: A tánc mámora. (Egy világszép táncosnő sze­relmi regénye 10 fejezetben. Főszereplők: Liane Haid és Alfonz Fryland.) — Híradók. Előadások kezdete hétköznap: 5, negyed 8, fél 10, vasár- és ünnepnap fél 4, fél 6, fél 8 és fél 10 órakor. € 55. (Nagymező­ utca 22—24. Telefon: Teréz 20—98 és Teréz 64—79.) N­em 2 Cecil t­' Are Mile világattrakció **/J/ műsorban: Sólyomszem, (egy J//J indián törzsfőnök kalandjai a mondain világban, 9 felvonásban. Főszereplő: Rod la Roque.) — Három arc kelet felé. (Dráma 7 felvonásban. Főszerep­ben Jetta. Gondol.) — Híradók. — Karnagy: Lazarus Walter. Előadások kezdete hétköz­nap: negyed 6, negyed 8, fél 10, vasárnap: 4, 6, 8, 10. Jegyelővétel: délelőtt 11-től fél 2-ig. ROYAL APOLLO. (J. 118-94.) A hazugság vára. (Legenda az apai szeretetről 7 felvo­násban. Lagerlöf Zelma „A császár“ című regényéből filmre rendezte Victor Seastrom. Főszereplők: Lon Chaney és Norma Shearer.) — Szerelem bíborban. (Romantikus dráma 8 felvonásban. Főszereplők: Eleanor Board­man és Conrad Nagel.) — Híradók. — Elő­adások kezdete: 5, negyed 8 és fél 10 órakor, vasár- és ünnepnapon: 4, 6, 8 és 10 órakor. TÚRÁN MOZGÓ: Az éj virága. (Dráma 7 fel­vonásban. Főszerepben Pola Negri.) — Fer­­geteg Zsuzsa. (színmű, 7 felvonásban. Fő­szerepben Bebe Daniels és Rod la Roque.) —­ Camille Dumas Kaméliás hölgy című re­génye filmen, 6 felvonásban. Főszerepben Rudolf Valentino és Allan Nazimova.) — Elő­adások kezdete háromnegyed 5, negyed 8 és háromnegyed 10 órakor. UFA. Fügefalevél. (A nő öltözködése Adam— Évától napjainkig. Főszereplők Olive Borden és Georg O'Brien.) — Gyönyörpalota. (Spa­nyol regény 6 felvonásban. Főszereplők Betty Compson és Edmond Lowe.) — Miss Molett. (Slágerburleszk 2 felvonásban). — Tinta Matyi. — Az esőcsepp meséje. — Magyar Hiradó. — Sólyom Janka új sanzonokat ad elő. — Előadások hétköznap 5, negyed 8 és fél 10 órakor. fin HUI II (Tc'0,f°n, T 121—85.) Az arany­ II Ph­ II In szivü mostoha. (Egy kis család IIII 11111 ti drámája 8 felvonásban. A fésze- Ulinion repben a két csavargó egyik sze­replője a kis Claudinette.) — A bacchánsnő. (Egy élni vágyó asszony tra­gédiája 8 fejezetben. A címszerepben Olga Tsehephowa. (Sorrento, Nápoly, Firenze, Ve­lence és a Vezúv látképei.) — Híradók. — Előadások hétköznap 5, negyed 8, fél 10, va­sárnap fél 4, fél 6, fél 8, fél 10 órakor. laki Nagy Ár­pád­né. U­jfalvi Éva előadómű­­vésznő. 1. Ctubay: Változatok egy magyar téma felett (Garay). 2. Gounod: Valentin imája a „haust“ c. operából (Simon). 3. a) Li- Tai-Po: Fuvolámon, mely ébenből való, b) Li- Taj-Po: A porcellán-pavillon, c) Wang-Csung- Lin­g: Hajdani leányok, d) Wu-Ty-császár: Ősz. Ifj. Gaál Mózes eredeti kínai fordításai. (Ujlaky Nagy Árpádné, Ujfalvy Éva.) 4. a) Dvorák: Szláv tánc, b) Beethoven: Török in­duló. (Garay.) 5. a) Offenbach: Doppertutto-dal a „Hoffmann meséi“ c. dalműből, b) Jensen: Lágyszavu lenge illatár. (Simon.) 6. a) Arthur Symons: Kopogó kéz, b) Edgar Poé: Álom az álomban, e) Edgar Poé: Eldorado. Kosztolányi Dezső fordításában. (Ujlaky Nagy Árpádné, Ujfalvy Éva.) 7. Paganini. Mózes­­ábránd. (Garay.) 10: Kamarazene. BÉCS (531 és 592.5.) D. e. 11 és d. u. 4.15: Hangverseny. 8.05: Bécsi est. Népszerű zenekari hangverseny. BERLIN (504 és 571.) D. u. 1.30: Hangverseny. 6.30: Könyvismertetés. 8.30: Nagy hanverseny­­est. BOROSZLÓ (418.) D. u. i.30: A rádiózenekar hangversenye. 7.30: Előadás Strauss Oszkár és Kálmán Imre operettjeiről. 9: Rádói-kabaré. LIPCSE (452.) D. u. i.30—5.30 és 5.30-6: Hang­verseny. 7.35: Hangv­erseny két zongorán. 8-35: César-Franck-eet. 10: Zenekari hangverseny. MÜNCHEN (485 és 204.1.) D. u. 12.30: Quartett- 4.35: Ének és harmóniumjáté­k. 510 és 7: Trio. 8: Eichendorff-est. RÓMA (425.) D. u. 5: Hírek, tőzsde, felolva­sás. 5.30: Jazzband. 9.25: Hangverseny. LONDON (365.) D. u. 5.30: Hangverseny. 7: Tánczene. 8.50: Előadás. 9: Operaelőadás. 10.25: Zongorahangverseny. 11.30: Tánczene. itíl A MOZGÓFÉNYKÉPSZÍNHÁZAK MAI ELŐADÁSAI. ASTOR MOZGÓSZINHÁZ. (Akácfa­ utca 4, a Rákóczi-út sarkán, a Nemzeti Színházzal szemben. Telefon József 78—03.) A kis Icádéit. (Romantikus történet 8 felvonásban. Fősze­repben Ramon Novarro.) — Jákob fiai. (Mai regény egy különös világból, 9 felvonásban. Főszerepben Rudolf Schildkraut.) — Ufa hír­adó. — Rudolf Valentino temetése. — Elő­adások 5, negyed 8 és fél 10 órakor. BATTHYÁNY MOZGÓ (II., Markovit.«; Iván­ u. 4. sz.): A hercegnő és a bohóc. (Filmregény 8 fejezetben. Főszereplők: Hugnette Duflos és Charles de Roche.) — Bajazzók­at Demény Arthur, a m. kir. Operaház volt tagja énekli. — Miss America. (A szépség himnusza 6 felvonásban. 1000 nő szépségversenye.) — Hiradó. — Előadások kezdete 5, 7 és 9 óra­kor. MIt lehet hallani a rádión? Keddi műsor BUDAPEST (569.) Hétfő. D. u. 3: Hírek, közgazdaság. 5: Időjárás. Utána Majthényi György novelláiból olvas fel. 5.40: Magyar dal­­d­élután. Közreműködnek: Teichmann Irén, Halmos János és Sárossy Andor. Zongorán ki­sér Váradi Aladár. 7: „Mit üzen a Rádió?“ S 30: Az Operaház zenekarából alakult kamara­zenekar hangversenye. 1. Péter: Euryanthe: nyitány. 2. Kamen: Castor et Po­lux, suite. 3. P'Ambrosio: Nápolyi szerenád. 4. Beethoven- I. szimfónia. 10: Horváth István és cigány­­zenekarának hangversenye. Kedd. D. e. és 12: Hírek, közgazdaság. D. u. 1: Időjárás. 3.­ Hírek, közgazdaság. 4.15: Man­chen Mariska saját szerzeményű dalait énekli. 5: Időjárás. 5.11. Az Operaház zenekarából ala­kult kamarazenekar hangversenye. 1. Mozart: Figaro lakodalma, nyitány. 2. Delibes: Lakmé, ábránd. 3. Meyern Hellm­unt: Ballgeflüster, jel­lemkép. 4. Popy: Ballett, suite. 5. Translateur: Torero, keringő. 6.25. Magyar halhatatlanok IV. estje. Tompa Mihály emlékünnep. (Szüle­tett 1817 szeptember 28.) Jakab Ödön író fel­olvasást tart Bálint Erzsi és Bánóczy Dezső dr. Tompa-költeményeket adnak elő. Szedő Miklós dr. megzenésített Tompa-verseket éne­kel. 7.15: Rádióamatőr-posta. 8.15: Hangver­seny. Közreműködnek: Garay György hegedű­művész, Simon Sándor hang­verseny énekes, Új­— (A visszacsatolás­) A rádió vevőnek érde­kében áll, hogy a készülékéhez érkező elektro­mos hullámokat minél jobban kihasználja és ezáltal a rádión közvetített szórakoztató mű­sort minél erősebben hallja. Ugyanis ezáltal a vevőkészülés hatótávolsága megnagyobbo­dik, azaz a­­meghallgató adóállomások szám­a gyarapodik. A kérdést gyökeresen oldják meg a magas és alacsony frekvenciájú erősítő lám­pák alkalmazásával. Azonban az ilyen beren­dezés elég tökéletes, úgy hogy nem minden amatőr engedheti meg m­agának. Ha az úgy­nevezett visszakapcsolási, más néven vissza­csatolási módszert alkalmazzuk, akkor még egylámpás­ készülékkel is a legtöbb európai állomás fölvehető. A módszer lényegében a következő: Az antennával felfogott hullámo­kat tudvalevőleg az elektronlámpa rácsához vezetik és így a rács az elektrom­os rezgések (váltóáramok) következtében váltakozva po­zitív és negatív töltést kap, a pozitív töltés vonzó hatással van az izzó katódszálról az an­ód felé röpülő elektronokra, tehát az anód­­áramot növeli, a negatív töltés taszítja ezeket az elektronokat, tehát az anódáram­ot csök­kenti. Az anódáram így a rácsf­eszül­tség vál­takozásának ütemében erősödik-gyengül, vagyis a felfogott elektromos rezgéseket hí­ven követi. Tekintve, hogy az anódáramkörb­e az anódtelep energiája van belekapcsolva, az anódáram ingadozásai sokkal erőteljesebbek, mint a rácsfeszültségé. Mármost a visszacsato­lás abban áll, hogy mi az anódkörnek ezeket az erőteljesebb rezgéseit újra rávezetjük az antennára oly módon, hogy az anódkörbe egy tekercset vitatunk, melyet az antenna teker­csének közelében helyezünk el. Az antenna­tekercs indukció útján átveszi az anódtekercs rezgéseit és ezáltal saját rezgései mintegy megerősödnek (regnerálódnak). A föl­erősítött antenna rezgések az elektrolámpa rácsán na­gyobb feszültség ingadozásokat váltanak ki, ami megint az anódáram ingadozásait fokozza. Ez a körfolyamat pillanatszerű m­ár annyiszor ismétlődik, míg az anódáram ingadozásai bizo­nyos maximális határt el nem értek. Az ered­mény az, hogy a felfogott, eredetileg gyönge hang erőssége a visszacsatolás révén mintegy 25-szörösére emelkedhetik. Természetesen nem szabad azt hinnünk, hogy ezáltal a természet törvényeit kijátszották és energiát teremtet­tünk a semmiből, mert a visszacsatolással való erősítéshez szükséges energiatöbbletet nem az érkező gyenge elektromos hullámból­­vesszük ki, hanem azt az anódtelep szolgál­­tatja. A visszacsatolásnak csak egy hátránya van, hogy hangoláskor lebegési jelenségeket vált ki és ezek fütyüléseket okozva, a szomszé­dos vevőket zavarják, így a visszacsatolási módszert csak olyan rádiós vegye igénybe, akinek nincsenek közeli rádiós szomszédjai. A­f*. % I ,­­_______________‘________________ * ” OlfOngszövet mir. J## |kj íf® ,#2* “f 1 1 BK| f SLf '£?*■ ftoDálsztfvet mir. Jplngl Is0 «L ji sí M SI Ji m mii f§ IPfJk noseluem zohnl ___________ H 88,000 § § mm í£# fl« ( |j% H 14500 HOLCZER LAJOS NAGYÁRUHÁZÁ­ nak I Gyermekmellény 58.000 K~ ] szövet-, selyem- és mosóáruosztálya, Rákóczi-út 13. | Gyapjúkabát... ne.coe­k | Olcsó eladások folytatódnak amit a készlet tart, reggel fél 8-tól este 6-ig. Minden osztályon eddig nem létezett alacsony árak! Gyapjukasán________ méter 43.500 K Tennis flanek­----------méter 11.900 K Férfi ing, 2 gallérral... dobja 45.500 K Strapa-zokni ............... párja 5.500 K Pepita szövet ______ « 16 800 K Zsinór barchend------- « 22.800 K Férfi alsónadrág--------» 18.600 K r­wart-Ad­ác QRnAr Kabátvelour, 140 cm. Kelengyeschiffon_____ « 9.800 K Férfi hálóing ............. » 48.900 K *­00Kas 70M1........ 9­ 500 K széles ................... « 128.000 K Lenlepedő, 146 cm sz. « 39.500 K Női ing...................... » 17 800 K Fátyolharisnya (cérna)._ » 29 600 K Csíkos velour, 130 cm. Pamutlepedő, 146 cm. Női hálóing.................. » 39.800 K Rousselin-harisnya » 16­00 K széles .................... « 67.500 K széles __________ « 29.800 K Divat puhakalap ____ » 73.500 K 1 Kék ruhaszövet, 130 cm. Kanavász__________ « 13.800 K Férfi zsebkendő ........ » 2.800 K O­zi kertyű­, férf­ás női » 17­00 K széles __________ « C3 700 K inlett........................... .■ 12.600 Z Fitt­ing.......... » HIZZ Z Cl^MosiJU____ _ » 49.500

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék