Új Pedagógiai Szemle, 2001. július-december (51. évfolyam, 7-12. szám)

2001-07-01 / 7-8. szám

LI. évfolyam 2001. július-augusztus [Щ] Tanulmányok Nézőpontok tdlyéi 5яп([ог. Az eszmény, a törvény, a tradíció Ötletek a hazai oktatási informatikai és a feltételek a közoktatás megújulásában - alkalmazások fejlesztésére -Különös tekintettel az ép és a fogyatékos Kerekasztal-beszélgetés gyermekek együttnevelésére 3 (Szerkesztette: Korösné Miki­ МяНя) 148 Weaumné Th­e к ^яЬпе11я: Az érzelmi intelligencia szerepe a nevelői munkában 8 Látókör sp?ti OKI-műhely h&busik. Terme: Az iskolai hatékonyság L. zi . kulcstényezői a roma fiatalok oktatásában 157 6я1 пе Lengyel Мяпя -ПСоуМпе Меьгят Мяпя: Fogyatékos Ig] Műhely tanulók helyzete az ezredfordulón 20 ^ 1 Р&Шоклпь pícsi %1Ягя: Az iskola belső Információs CS SSt Az olvasási ^ kommunikációs­­ fejlesztéséről 180 technikák az oktatásban ргЯуямгЫ Lázlóné: Olvasóvá . о­­j л •­vi nevelés a baktakéki iskolaotthonban 185 tn 'jw P W80?,a • • StAlte TAwst: Fiatal felnitek alap- és twifth reter. A kibertér etikai, jogi es r . . . . . . . . . f társadalmi kihívásai 40 funk ionalis írott nyelv, képessegeinek Z. ХяЫяНа Lázló: A netnemzedék vizsgalata es fejlesztese 190 vizsgálatának szemléleti alapjai 46 'Kontenezi­a­егЬя1яп: A vezetés szerepe az Újjó­gytükör információs és kommunikációs technológiák '­­ pedagógiai felhasználásának fejlesztésében 52 d-5­1я litvánné рягмекЬигу Ágnes: 70pergóeti Апогея: Az informatikai Történelemtantervek külföldön és itthon 198 kompetencia fejlesztése 63 Mihály K­likó: Kampány vagy tudatos Tortjó бяпоог: A multimédiás oktató- pedagógiai vállalkozás? 212 programok minőségének szerepe a média­kompetenciák kialakításában 69 Tureanyiné Szúró МяНя: Az IeVi Kritika-figyelő „ÉPÍTMÉNYEK” -re alkalmas környezetek a tanulás és tanítás érdekében 78 Apró-cseprő gyerekekről - CD-ROM a “Korálné Miki­ МягЬя: Az IKT innovatív gyermeknevelésről (Seküttler ТяупМ) 223 iskolai gyakorlatának vizsgálata nemzetközi Tudásgyár vagy papírgyár? kitekintésben 87 (Seküttler Тяуям) 226 Meizei Jérne: Virtuális kalauz egy oktatási Magyar kultúra - egyetemes kultúra webállományhoz 97 (Vinи­яi Cstjáző) 229 Tárok A diákok számítógép­használati szokásai - internetezés és elektronikus levelezés 105 РШ Furóna-mellélhet Tót Í-VЯ: A számítógép mint a tanárok IP kommunikációs eszköze 123 Iynre Аппя. Nemzetközi indikátorok hasz-Teflér péter. Hol vannak az nálata az oktatási folyamatok elemzésében 233 internetpedagógusok, avagy a kistelepülések .Mrikó Sándor: Az európai dimenzió ТТУТГ 1- 1. ' /• ---------

Next