Új Pedagógiai Szemle, 2003. január-június (53. évfolyam, 1-6. szám)

2003-01-01 / 1. szám

-szemle A Magyar Pedagógiai Társaság és az Országos Közoktatási Intézet folyóirata Főszerkesztő Schüttler Tamás munkatársak Budai Ágnes szerkesztő Győri Anna szerkesztő Hernádi Györgyné olvasószerkesztő Majzik Lászlóné szerkesztő Mészáros János honlapszerkesztő Szekszárdi János tervezőszerkesztő Kőrösné Mikis Márta Mihály Ildikó Monostori Anikó Szekszárdi Júlia Szerkesztőbizottság Kiss Endre elnök Báthory Zoltán Golnhofer Erzsébet Hunyady Györgyné Korzenszky Richárd Kovács István Vilmos Loránd Ferenc Nyirkos Tibor Trencsényi László 1051 Budapest, Dorottya u. 8. Tel./Fax.: 267-0617, Tel.: 267-061 8; E-mail: upsz@axelero.hu Internet: www.oki.hu/upsz.asp Kiadja az Országos Közoktatási Intézet. Felelős kiadó: az OKI főigazgatója. A szerkesztőség meg nem rendelt kéziratokat nem őriz meg és nem küld vissza. SZamunH SZERZŐI: Ark­es Iván benedek, Mihály (fserha, f. László Pán­­Krisztina, földes petra. Türölmé Peszerm­ényi Aliz OfCJ O­rm­óthy J.V0, Itrm­ándyi -Ferencz Judit Tatna,rás István Ladányi Ander Themes Ilano, Pásztor Júlia, Schüttler Tam­ás Va-Hia, Zsuzsa, tudományos kutató (BME OMIKK, Budapest) főszerkesztő-helyettes (Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest) tanár (Szent László Gimnázium, Szob) könyvtáros (Budapest) mentálhigiénikus (Zöld Kakas Líceum, Budapest) szaktanácsadó (FPI, Budapest) pszichológus (MTA Pszichológiai Kutatóintézet, Budapest) program koordinátor (Tempus Közalapítvány, Budapest) egyetemi oktató (Veszprémi Egyetem Veszprém) ny. tudományos főmunkatárs (Oktatáskutató Intézet, Budapest) ny. főiskolai docens (Budapest) pedagógus Budapest) főszerkesztő (Új Pedagógiai Szemle, Budapest) igazgatóhelyettes (Fejér Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgáltató Intézet, Székesfehérvár) egyetemi oktató (Szegedi Tudományegyetem, Szeged) nemzetközi oktatásügyi szakértő (Világpolgár 2000 Bt., Budapest) Va­ss Vilm­­os Za­rándfy Zoltán Számunk támogatói: Oktatási Minisztérium, KOMA Közoktatási Modernizációs Közalapítvány, Tempus Közalapítvány.

Next