Ujság, 1926. január (2. évfolyam, 1-25. szám)

1926-01-31 / 25. szám

12 csíki bál. A csíkmegyei egyetemi és főiskolai hallgatók hagyományos bálja szombaton este volt a Budai Vigadóban. Mint minden esztendőben, az idén is rendkívül kedves keretek között a legvidámabb hangulattal zajlott le a bál, melyen nemcsak az erdélyi társadalom színe-java, de a főváros kö­zönsége is rendkívül nagy számmal jelent meg. A megjelent hölgyek közül a következők neveit sikerült feljegyeznünk: Asszonyok: Szántó Rudolf­né, Sándor Lászlóné, Antal Józsefné, Fodor Antalné, özv. Borsos Károlyné, dr. Csathó Béláné, Simon Bálintné, Kelemen Jánosné, Páll La­josné, Andor Ferencné, Ferenczy Jánosné, Tölczeli Lajosné, özv. Eramosz Eleláré, dr. Balázs Elekné, Papp Gézáné, Medeséry Alajosné, Hantos Józsefné, Baky Józsefné, Pap Lászlóné, Sándor Józsefné, Csiszár Istvánné, Székely Ödönné, Szilveszter Károlyné, Deutsch Ferencné, Gi­­nyovszky Józsefné, Trucza Károlyné, Rotter Jánosné, Ács Károlyné, Petróczky Ödönné, Pubics Jánosné, Melkovich Sándorné, dr. Csutak Béláné, Kereskényi Jenőné, Hajnal Sándorné, Reschner Györgyné, Papp Károlyné, dr. Lau­­renczy Vilmosné, Alberti Jánosné, Balogh Antalné, Bod­nár Richardné, Papp Jánosné, Sándor Albertné, Vámossy Károlyné, dr. Ujfalussy Jenőné, Páli Andorné, Beretvás Aladárné, Kóródy Jenőné, Strohmayer Ágostonné, Tüske Jánosné, Iváncz Ferencné, Kotetacky Sándorné, tusnádi Imetsch­ Illésné, Königzider Rezsőné, Polevkovics Ottóné, dr. Margón Józsefné, Kundrum Ferencné, Nagy Antalné, Szél Sándorné, Nagy Sándorné, Szendrő Oszkárné, Lo­­ránd Józsefné, Loványi Gyuláné. Leányok: Ilerd­ Magda, Antal Rózsi, Tinta Alice, Horváth Ica, Sándor Stefi, Borsos Ilonka, Ilkovics Magda, Simon Aranka, Páll Böske és Etus, Kelemen Ilonka, Töl­czell Böby,Nyékhegyi Masa, Balázs Manci, Balázs Lola, Jakabfy Margit, Hantos Magda, Istvánffy Magda, Csiszár Ilona, Székely Helénke, Siklóssy Erzsébet, Illy Klára, Ginyovszky Böske és Manci, László Terike, Ványolós Mária, Deutsch Rózsika, Peterka Erzsike, László Terka, Györey Pöszi és Gizus, Rotter Lujza, Ács Rózsika és Ács Baby,­­Pirótzy Ilona, Pubics Jolán, Végh Ada és Végh Izolda, Albrecht Anette, Kereskényi Blanka, Hajnal Irénke, Reschner C­sila, Papp Baba, Alberti Erzsi és Annus, Bodnár Mária, Papp Lili és Magda, Bodnár Boriska, Asztalos Zsuzsika, Kun Judith, Aczél Sárika, Szánthó Vilma, Koródy Ilike, Strohmeyer Irén, Koródy Irén, Marincszky Babi, Deigscherer Irén és Manci. Boross Aranka, tusnádi Imelsch Magduska, Königzider Ibi, Po­­leskovics Manci, Kundrum Mária, Nosztatzky Irén, Nagy Erzsike és Irma. MARKÓ-HÁL. A Bolyai főreáliskola volt növendékei ma este rendezték a Sziget Club összes termeiben nagy­sikerű táncestélyüket. A nagyszámú és előkelő közönség a késő reggeli órákig volt együtt. Jelen voltak. A­s­s­z­on­y­o­k : Paulovics Ágostonné, Haraszti Imréné, Frank Jánosné, Molnár Dezsőné, Steiner Samuné, Kelety Jenőné, Földy Jánosné, Halmos Jánosné, Grünberger Manóné, Goldberger Fülöpné, Schweiger Ernőné, dr. Kau­­nitz Lajosné, Földes Viktorné, Lusztig Károlyné, Blum Ig­­nácné, Mszló Frigyesné, Somlós Jenőné, Juhász Sándorné, Grosz Menyhértné, Holló Zsigmondné, Fried J.-né, László Ödönné, Lakos Béláné, Lengyel Márkné, Kauffmann La­josné, Vidor Nándorné, Krón Józsefné, dr. Schwickerné, Weinfeld Károlyné,, Ratting Józsefné, Eisler Márkné. Leányok: Kovalik Lily, Bíró Terus, Verhás Ilona, Fried Józsi, Nyéki Edith, Jotischky Alice, Solymossy Ibolya, Hoffmann Klári, Sturm Annus, Breiner Magda, és Manci, Kerner Mimi, Baticz Irén, Krausz Giziké, Steier­­mann Klárika, Lévay Olga, Reich Piri, Bognár Dusi, Uro­­sevics Maca, Erdész Nusi, Erdész Juci, Frank Juliska, Mol­nár Kató, Steiner Gizi, Földy Imi, Kelety Manci, Rubin Margit, Kerner Mimi, Halmos Rózsi, Bródy Lilly, Grün­berger Manci, Grünberger Rözsi, Nagy Rózsi, Goldberger Annus, Acke­rmann Maca, Kanitzer Magda, Singer Magda, Schweiger Aliz, Révay Lisict, Adler Ilonka, Blum Valéria, Bíró Manci, László Magda, Weisz Ica, Biró Terus, Szász Magda, Fehér Edit, Fehér Lola, Kertész Iluska, Eisler Ró­sza és Kató. A HIRMANN FÉMÁRUGYÁR BÁLJA. Szombaton este rendezték a Hirmann Ferenc fémárugyárának tisztviselői hagyományos mulat­­sá­gukat a Hungária-szálló termeiben, melyen megjelentek a magyar vas- és fémárugyár összes vezérférfiai, többek közt Áldor Kálmán, Vas Jenő, Brüindl János, Deutsch Ignác, Király Andor, Lati­­nák Jenő, Kern Ernő, Prager Pál, Reichlin Tibor báró, Székely­­Leó, Elek Artúr és még számosan. "A táncot Sárgarézből van a sárgaréz... kezdetű csárdás dallamára a következő párok kezdték meg: Hirmann Ferenc — dr. Papp Zoltánné, Siolmann Armand — Mészáros Mária, Schwartz Lajos — Metzger Edéné. Az igen sikerült bálon részt vett a vas- és szén­­szakma szinejava és a legvidámabb hangulatban táncolt Kis Lajos zenéjére a késő hajnali órákig. A megjelent hölgyek közül a következők neveit sikerült feljegyezni. Asszonyok: Dr. Vadas Józsefné, Ferenci Dénesné, Stern Ödönné, Weisz Aladárné, Rácz Ferencné, Ivardi Ala­­josné, Kerekes Józsefné, Metzger Edéné, dr. Pap­p Zol­tánné, Kollmann Armandné, Hirmann Ferencné, dr. Ba­lassa Miklósné, dr. Csűrös Szilárdné, Krizsán Józsefné, Kocsis Gusztávné, Latinák Jenőné, Gerő Adolfné, Weisz Jakabn '­, Steindler Jakabné, Kiss Józsefné, Miklós Hu­­góné, Klurton Vilmosné, Pilcz Zoltánné. Leányok: Vadas Nelly, Vadas Bözsike, Kak­ausz Márta, Rácz Bözsi, Karch Mária, Virágh Ica, Leyrer Iboly­ka,, Hirmann Ilike, Meyer Paula, Gerő Ilonka, Polla Anti, Somogyi Mariska, Stenlend Manci, Kolba Erzsébet, Neu­­bauer Gizike és Rózsika, Weisz Lila, Kiss Mariska, Ju­hász Nelli, Dubis Irma, Stern Rózsi, Székely Joli és Babi, Gibsz Ria, Slurton Lídia, Spitz Márta. A BELVÁROSI SPORT CLUB BÁLJA. A BSG a Lloyd-palota termeiben rendezett szombaton este igen sikerült bált. A megjelent szebbnél-szebb asszonyok és leányok igen jól mulattak. Az agilis rendezőség élén Bleich József és Deák Ákos főrendezőkkel, gondoskodott róla, hogy egy kellemes báli éj emlékével távozzanak a mulatságról. A megjelent hölgyek a következők: Asszonyok: Hautzinger Károlyné, Mandel Dezsőné, Biel Árpádné, Grün Gyuláné, Tóth Józsefné, Engel Her­­manné, Strommer Nándorné, Teichner Jakabné, Varga Je­­nőné, Krausz Károlyné, Vámos Sándorné, Weinreb Mik­sáné, Fantó Jenőné, Glück Sándorné, Friedmann Mihályné, Özv. Pollák Samuné, Zield Samuné, Halmos Ottóné, Lé­­derer Jenőné, Heszky Dávidné, Mogányi Ferencné, Ko­vács Ernőné, Tüzes Jánosné, Engel Salamonné, Glanz Ár­minná, Földes Józsefné, Jakab Adolfné, Grün Lőrincné, Friedmann Ferencné, dr. Lázár Nándorné, Weisz Sán­dorné, Himier Izsóné, özv. Rozner Arnoldné, Szabó Al­bertné, Angyal Ignácné, Müller Antalné, Horváth Hugóné, Weilinger Andorné, Weinréb Miksáné, Andor Lajosné, Schlesinger Imréné, Klein Tivadarné, Deák Miklósné, Lichtenstein Mórné, Deák Irenrikné, Borse Ferencné, Klein Ferencné, Szondi Itenrikné, Zitter Adolfné, Allerhand Je­nőné, Brauhmann Márkusné, Schermann Márkusné, Scher­­mann Izsóné, Dániel Dezsőné. Leányok: Fischer Erzsike, Kiss Mancika, Biel Ró­zsika, Lázár Annuska, Lefkovics Fricike, Weisz Sári, Né­meth Mahtid, Himmler Ted­, Kaiser Boriska, Körmendi Rózsi, Hollós Lili, Angyal Olga és Lilike, Tóth Joli, Mesz­­lényi Irén, Puskás Janette, Müller Karolin, Schlesinger Ilonka, Neumann Ilonka, Schlesinger Liliké, Sebestyén Klári, Pollák Mária, Barna Lili, Abonyi Olga, Lederer Irén, Heszky Mancika, Lichtenstein Eliz, Rösszler Aranka, Kovács­­Manci, Glück Jolán, Klein Bözsi, Szondi Erzsike, Bleich Rózsika, Dobó Éva, Hernink Kató, Deutsch Margit, Nagy Bözsike, Engel Zsófika, Teichner Juliska, Mészáros Erzsike, Szabó Ilonka, Krausz Mancika, Horváth Manci, Gyurik Joli, Vera és Bözsike, Schlezinger Bözsike, Ander Erzsike, Pollák Bözsi, Heinling Bella, Mosonyi Margó, Tennen Ilonka, Farkas­­ Terike, Deák Jucika, Pich­ler El- Inska és Margit, Krausz Oli, Glanz Teruska, Dániel Ró­zsika, Grün­árd és Giziké. újság VASÁRNAP, 1926 JANUÁR 31 A legújabb amerikai divat a térdkötő-óra, amelynek eredményeképpen a női szoknyák még rövidebbek­. ­ A VÍVÓ ÉS ATLÉTIKAI CLUB BÁLJA. A húszéves fennállását ünneplő VÁC szom­baton este tartotta hagyományos bálját a Vigadó termeiben. A mulatságot díszközgyűlés előzte meg, melyen megjelent a Labdarúgó Szövetség nevében Fischer Mór, aki a jubiláns egyesület­nek gyönyörű bronzplakettet, az MTK, 33 FC, UTE és MIL kér. TVE képviselői pedig az egye­sületek sel­yemzászlóit nyújtották át, méltatva a sok sikert elért VÁC sportbeli érdemeit Megjelent a mulatságon közéletünk számos kiválósága, ott láttuk Székely Ferencet, a klub elnökét, Kóbor Tamást, Baracs Marcel dr.-t, Kiss Arnold dr.-t, Rollmann Ármin dr. egyetemi ta­nárt, Nagy Andor tőzsdetanácsost és a védnö­kök majdnem teljes számban, kiket frakkos ren­dezők és a klub hölgytornászaiból alakult ren­dezőhölgyek sorfala fogadott. Majd felhangzott a hagyományos VAC-csár­­dás, melynek hangjaira a következő párok kezd­ték meg a táncot: Dr. Baracs Marcellné—Klein Elek, Bárány Oszkárné—Grosz Marcell, Nagy Andorné—Nagy Ernő dr., Elek Rezsőné—Burger Károly dr., Szegő Ferencné—Welger Jenő, Dr. Fodor Józsefné—Szegő­­Ferenc dr., Klein Elekné—Fodor József dr. Kiss Arnoldné—Gold­­mann Ferenc, Nagy Erzsi—Fenyő János dr. A sikerült mulatság igen nagyszámú közönsége a legjobb hangulatban táncolt a Waldmann jazz­­band zenéjére a késő reggeli órákig és egy felejt­hetetlen éj emlékével távozott a VAC jubiláris bál­járól, mely az eddigi VAC-bálok hagyományos si­kerét is jóval felülmúlta. A bálon a következő hölgyek jelentek meg: Asszonyok: Perl Imréné, Helfeld Béláné, Ro­­senfeldné, Barta Zsigmondné, Müller Tivadarné, Kovács Árpádné, Dorogi Elemérné, Schwarcz Ernőné, Hersch­­kovits Gyuláné, Szántó Mórné, Fischer Béláné, Lazaro­­vitsné, Fodor Vilmosné, Dr. Szegő Ferencné, Neuwirth Ferencné, Hatvan, Skrek Lipótné, Redlich Lipótné, Neu­­berg Károlyné, Gombos Imréné, Neumann Hugóné, I­r. Zala Mórné, Darvas Józsefné, Brüll Sándorné II., Rudics Józsefné, özv. Izsák Lajosné, Domány Arturné, Radnai Dezsőné, Boros Árminná, Noiger Jenőné, Weisz Mik­sáné, Deutsch Árpádné, Holzer Mórné, Ádám Adolfné, Dr. Zalai Zsigmondné, Magenheim Józsefné, Freier Sán­dorné, Somló M.-né, Krausz Károlyné, Kolp Hermanné, Klein Fülöpné, Brill­ Mórné, Csángó Jenőné, Fábián Ödönné, Deutsch Nándorné, Sugár Manóné, Fenyves Ár­pádné, Holics Ödönné, Dr. Fodor Józsefné, Elefánt An­dorné, Bajnai Sándorné, Weiss Bernáthné, Fischer La­josné, Mészáros Ferencné, Kondor tanárnő, Kaytel Hen­­rikné, Steiner Mihályné, Orlik Sándorné, Gábor Zsig­mondné, Klein Izidorné, Roth Sándorné, Schwarcz Zol­tánná, Mérő Gézáné, Kittel Vilmosné, Krausz Lászlóné, Lengyel Gáborné, Schlesinger Oszkárné, Seidner Lajosné, Grosz Pálné, Déri Gyuláné, Rotter Zsigmondné, Gyulai Bernátné, Neunerné, Steiner Sándorné, Tibor Zoltánné, Pauncz Nándorné, Szekeres Zoltánné, Mank Arnoldné, Rezső Károlyné, Bárány Oszkárné, Engel Adolfné, Ungár Ignácné, Grósz Sándorné, Klein Árpádné, Vogel Lászlóné, Rosenbaum Sándorné, özv. Nagy Lajosné, Bogár Emilné, Borosdiné, Weishausné, özv. Grószné, Szalainé, dr. Ger­gely Oszkárné, Buzási Sándorné, Kiss főtisztelendőné, Rotter Henrikné, Wiolett Szilárdné, Klein Elekné, Izsá­­k­ovics Oszkárné, Bárd Benőné, Schleifer Imréné, Weisz­­hausz Emilné, Schwarczenberg Miksáné, Meichner Béláné, Kaslitzki Izraelné, Havas Fülöpné, Kohn Gyuláné, Strauss Jenőné, Grün Zsigmondné, Inneern Samuné, dr. Bartha Miklósné, Ham­pernné, Rosenfeld Zoltánné, Strasser Manó­né, Takáts Zoltánné, Salzberger Imréné, Feigl Sándorné, Schwarcz Lajosné, Schwarcz Ernőné,­ Pauker Károlyné, Korn Miksáné, özv. Schneller Dezsőné, Brüll Sándorné, dr. Klein Jenőné, Bölcskei Jenőné, Lóránt Sándorné, Armut Gyuláné, Fischer Árminné, özv. Goldstein Zsig­mondné, Bermann Lajosné, Gergely Simonné, Krok Jenő­né, Kreisler Jenőné, Weidlinger Andorné, Goldstein Samuné, Friedmann Jenőné, Szuhanek Károlyné, Moskovitz Bertalanná, dr. Östreicher Zsigmondné, Vázsonyi Vilmosné, Kaufmann Lajosné, Weinberger Árpádné, Fischer Imréné, Grosz Mátyásné, Sziágyi Arthurné, Kádár Dávidné, Kesz­­ler Gyuláné, Grün Lipótné, Schwarcz Ferencné, Wald­mann Sándorné, özv. Gottlieb Adolfné, Tibuth Imréné, Lusztig Istvánné, Krausz Sándorné,, Martonossy Jánosné, Lázár Pálné, Molnár Vilmosné, Weisz Sándorné, Herczeg Józsefné, Barta Lipótné, Révész Lipótné, Kun Izidorné, Rózsa Imréné, Bárok Sándorné, Szüts Béláné, Deutsch Lászlóné, Frank Árminné, Szekeres Józsefné, Héger Ar­noldné, Alexander Józsefné, özv. Takács Mórné, Kertész Endre­né Blau Nándorné. Leányok: Inneri Erzsiké, Szivi Róna Bözsi, Bu­zási Kamilla, Grünberger Margit, Singer Máry, Engel Giziké, Havas Bözsi, Kempfner Veruka, Stern Szidónia, Kessler Mary, Zuckermandl Lily, Simon Rózsi, Fuchs Mar­git, Markovics Erzsike, Havas Mancika, Haddl Olga, Krausz Manci, Ungár Mancika, Rosenfeld Magda, Kolb Szera, Láng Nusika, Morvay Rózsa, Stark Ancy (Eger), Mank Berta, Stern Rózsi (Keszthely), Mármáros Lilyke, Herzog Irén, Freund Klári és Aranka, Gombos Klári és Manci, Barna Piri, Gárdonyi Elza, Sebestyén Klári, Victor Lily, Deutsch Rózsi, Weisz Cecilia, Gross Alice, Herz Ber­­kezis Lenke, Eppinger Juci, Violet Margit, Tihanyi Zsu­zsika, Veress Rózsi, Hersch Böske, Kánitz Elidora, Kasslitz Ilonka, Frank Elza, Haas Erna, Halpern Sárika, Schvarcz Bözsike, Neubauer Szerén, Bródy Pacika, Weisz Erzsi, Leopold Erzsébet* Rosenfeld tMirekn., Snirer Mancika* Richt Irén, Fegl Juliska, Pauker Bözsi, Schneller Magdus, Laufer Ilonka, Perlmann Lily, Zala Jolánka, Kroh Klári, Goldstein Jolán, Nussbaum Rózsi és Janka, Friedmann Rózsi, Benderkovics Gizike, Schiff Rózsika, Fischer Lujza, Weisz Aranka, Weinberger Lily, Grósz Lenke és Ella, Hell Katóka, Artner Böske, Bader Lily, Kádár Klára, Grüli Joly, Szabó Olga, Grün Szerén, Kuffler Szerénke, Singer Sárika, Berger Bella, Schwarcz Katóka, Gottlieb Ilonka, Zilay Dodó, Filuk Toncsika, Neumann­­ Zseni, Braun Mimi, Guttmann Bözsike és Lilyke, Kálmán Ily, Goldstein Böske, Seiler Juliska, Feigelstock Olga, Grünhut Ilonka, Alter Aranka, Kolos Rózsika, dr. Füredi Anna, Blau Lily, Margittay Rózsika, Radó Olga, Klein Jolán, Freud Klári, Schwarcz Juliska, Horovitz Mancika, Vass Böske, Pálffy Ica, Grosz Erzsébet, Herschkovits René, Bettelheim Juliska, Grosz Klára, Szántó Magda, Marschalek Ferike, Lazarovics Ica, Sándy Bözsi, Beck Margit, Fodor Bözsi, Rosenberg Boris, Fischer Manci, Weisz Irén, Neuwirth Margit (Hatvan), Redlich Ilonka, Farkas Mária, Brauner Márta, Neuburg Ádi, Torkos Böske, Neuburg Editke, Neuburg Sziszike, Neumann Lily, Altstadter Terry, Ehren­­feld Bözsike, Zala Klárika és Magda, Bloch Ilonka, Izsák Margit, Böhm Ilonka, Boros Bözsike, Havas Annuska, Kállay Rózsi, Singer Rózsiké, Weisz Margit, Elefánt Olga, Fodor Etelka, Sturm Józsa, Guttmann Bözsi, Burger Zelma, Guttmann Lilly, Steiner Bözsike és Ila, Krausz Ilonka, Gu­­genberger Rózsi, Kandel Ibolya, Steiner Anny, Klein Olg, Goldberger Manci, Báron Bözsi, Schlesinger Manci, Kurz­i­lma, Winkler Eta, Márkus Margit, Drexler Margit, Rotter Manci, Márkus Böske, Gyulai Magda, Szász Nelly, Herczeg Manci, Gombos Klári, Gombos Margit, Darvas Ibolyka, Bakos Gizi, Fried Olga, Grünhut Anna, Herrmann Terike, Gruber Etus, G­ruber Rózsi, Siotzmann Etus, Grün Józsa, Weisz Aranka, Berkovics Böske, Gerő Piri és Irén, Holczer Margit, Schwarz Gizi, Salamon Rózsi, Berger Erzsébet, Freuer Kató, Magenheim Annus, Somló Jucika, Nagy Náci, Reismann Mária, Kollár Magda, Klein Rózsa, Il­rz Olga, Schiller Ibolya, Brüll Ilonka, Deutsch Márta, Schulteisz Nelly, Fábián Manci, Issmann Gizella, Sugár Piri, Sonnen­­w­irth Kató és Böske, Salamon Bözsike, Müller Manci, Haar Eszter és Erzsi, Stier Irénke, Grosz Bözsike, Fischer Klára, Schlesinger Nusi, Balgzurber Irén, Korányi Ilonka, Ko­máromi Márta, Orlik Bözsike, Brüll Magda, Szidon Rózsi, Weitzner Lola, Schwarcz Rózsika, Gruber Ella, Benedek Frici, Báron Ilonka, Grosz Margit, Déry Lili, Rosner An­nus, Lust Erzsi, Gyulay Lenke, Fenyő Lilikó, Molnár Edit. Zita királyné fürdőzésre utazott. Tarbes (Hautes Pyrénées), január 30. (Havas­) Zita királyné két gyermekével és egyik nagynénjével Argéles-Gazost kénes­fürdőbe megérkezett. IGAZSf­GSZOLGÁLTfiTKS­ Z Zadravetz lakásügyéből sikkasztási bünper. Zadravetz István tábori püspök lakásügyéből ke­letkezett bünper foglalkoztatta ma a büntető­törvényszéket. A királyi ügyészség sikkasztás büntette címén vádat emelt ifj. László Árpád dr. ügyvéd ellen. A vád szerint László dr. 1924 júniusában páter Bónis Arkangyaltól, Zadravetz István vagyoni ügyeinek intézőjétől átvett 35 millió koronát, hogy azt Kánya Albert malom­tulajdonosnak adja át, az összegből azonban az ügyvéd hatmillió koronát eltulajdonított. A mai tárgyaláson László kijelentette, hogy nem érzi magát bűnösnek. Kánya Albert nagyatádi ma­lomtulajdonos villát épített a Pasaréti-uton. A villának északi traktusát bérbe akarta adni s bérlőként Zadravetz István tábori püspök jelent­kezett. Ő ebben a lakásügyben Kányát képviselte, míg Zadravetz képviselői páter Bónis és Szűcs Andor dr. ügyvéd voltak, mert Zadravetz akkor Amerikában tartózkodott. A tárgyalások folya­mán megállapodtak, hogy Zadravetz hozzájárul az építkezés költségeihez is hatvanmillió koroná­val. A magam számára — mondotta az ügyvéd — hatmillió korona ügyvédi­­költséget kötöttem ki. A végleges megállapodás megtörténte után én átvettem páter Bónistól 35 millió koronát, ké­sőbb azonban ötmillió koronát visszaadtam Szűcs Andor dr.-nak, mert úgy állapodtunk meg, hogy az építési hozzájárulást Zadravetz két részletben fizeti meg. A magam számára levontam hatmillió ügyvédi költséget, Szű­cs dr. hárommilliót kapott és így Kánya csak huszonegymilliót kapott kéz­hez. Több tanút hallgatott ki a bíróság, majd az ügyész indítványozta páter Bónis Arkangyal ki­hallgatását, amit a bíróság el is rendelt és a mai tárgyalást elnapolta. Külföldi árutőzsdék Az Újság külön kábelszolgálata. (Zárjelben az előző napi jegyzések.) GABONA ÉS TERMÉNY, Chicago, január 30. Terménytőzsdezárlat. Búza májusra 175/s (175), júliusra 1535/s (152%), szeptemberre 1447/s (1435/s). Tengeri májusra 84% (847/s), júliusra 867/s (871/s), szeptemberre 88 % (885/s). Zab májusra 44 % (44%), júliusra 45 (455/8), szeptemberre — (44%). Rozs májusra 108%­ (108%), júliusra 108 (107%), szeptemberre — (103%). Winnipeg, január 30. Terménytőzsdezár­­lat: Búza májusra 1595/s (159), júliusra 1585/s (1577/e). Rozs júliusra — (1577/s). Zab júliusra 492/a (495/s). Liverpool, január 30. Terménytőzsdezár­lat. Búza márciusra 11 sh 11­ d (11 sh 10 d), májusra 11 sh IOV2 d (11 sh 9 d), júliusra 11 sh 9 d (11 sh 8 d). Newyork, január 30. Terménytőzsdezár­lat. Búza 2-es sz. red winter 2037/s (203), 2-es sz. faard winted 19­7/8 (198), 2-es sz. mised durum 170V2 (169), 1-es sz. Northern Manitoba 181% (1803/4). Rozs — (118). Sör­árpa — (71%). Tengeri 2-es sz. sárga 8S1A (89%). Búzaliszt first spring clear 775—815 (775—815). Chicago, január 30. Sertészsír. Januárra 15.07 V2 (15.20), márciusra 15.25 (15.20), má­jusra — (15.47­/2). KÉPZŐMŰVÉSZET A Cennini-Tanaság. Cennino Cennini tizenötödik századbeli jám­bor festőmester volt, az igénytelen közkatonák egyike annak a nagyszerű századnak fényes művészhadseregében. Nevét könyve örökíti meg, amelyben pályájának tapasztalatait, a festés mesterségére vonatkozó ismereteit és tanácsait,, utasításait és recipéit örökítete meg. Cennini ne­vét nálunk néhai Körösfői Kriesch Aladár tette ismertté. A quattrocento olasz mesterének­ nyomán keltette új életre a középkori olasz freskófestésnek elfeledett eljárását Körösfői Kriesch Aladár tanítványa az a né­­­hány fiatal festő, ki közvetetlen mestere emlékét úgy akarta megtisztelni, hogy mesterük meste­rének nevét írta a maga zászlajára. Diósy Antal, Hende Vince és Leszkovszky György a három­ művész. Törekvéseiket és céljaikat immár har­madszor mutatják be közös kiállításon. Harmadik kiállításuknak is a Nemzeti Szalon a színtere. Ezúttal azonban nem egymaguk jelen­nek meg rajta, hanem négy társukkal, velük­ többé-kevésbé rokonlelkiéletű festőkkel. A kiállí­tás maga mégis az ő gyűjteményük. Nem egy­forma készültséggel vonultak fel. Diósy Antal, kit a nehéz sors külföldre vetett és az üzleti grafika igájába görnyesztett, visszaesést mutat­, ő­ volt társai között a legüdébb és legtemperamen­­tumosabb. Nagy lendülettel és finom színérzék­­­kel festette akvarelljeit. A kis csoportnak álta­lában ő volt a „realistája", jóllehet kompozíciói­ban ő is bizonyos kötött stílust követett. Újabb­ művein, sajnos, nem látszik előbbrejutás. Annál szebben fejlődött Leszkovszky György. Különösen szépek a természetet mérsékelten, de igen finom érzékkel stilizáló tájképei. Színben is megragadok. Alig van még egy festőnk, ki olyan tudatosan tudna szimtel komponálni, mint Lesz­­k­ovszky s olyan biztos érzékkel igazítaná egy­máshoz a természetnek gyakran önkényes elhe­lyezkedésű színfoltjait. Egy finom rézkarca, mely­ egyben komponáló képzeletének is érdekes tanú­sága, külön megemlíteni való. Hende Vince vérbeli komponálóm­üvész és igazi hazája a falmező. A miskolci szinház mennyezetét ő díszítette festményekkel s azok­nak most bemutatja vázlatait, egy részüknek pe­dig az eredeti kartonját. Egy rózsahegyi villát dí­szítő mennyezetfestményeinek is beküldte szín­vázlatait és kartonjait. (Ezeket az utóbbi mű­veit annak idején, mikor a szóbanforgó villában láthatók lettek, ismertettük ezen a helyen.) A fal­festés mellett másik szenvedélye Hendének az üvegablaktervezés. Ebben is szép eredményekre hivatkozhatik, sőt a kiállításán egy finom elgon­­dooású és színmegoldású szövött gobelinje is lát­ható. Kriesch Aladár stílustörek­véseit ezidő­­ sze­rint Leszkovszkyval ő képviseli egyedül művésze­tünkben. A felejthetetlen mesternek méltó tanít­ványaik. A Cenniniek új tagjai közül Gábor Móric rég szereplő kiállítója egyéb tárlatainknak, ő is stí­­luskereső, csak más módon, mint társai. Azok az angol prerafaeliták finom és érzelmes módján képzelik el a világot. Gábor realisztikusabb ná­luk, művészete korántsem olyan szűzies és tiszta, mint amazoké, hanem érzékies elemekkel meg­itatott. Halápi­ Edének csupa ak­varellj­a került erre a kiállításra. Szigorúbb megválogatásuk haszno­sabb lett volna a fiatal művészre, kinek érzelmes, lágy természete különösen kevés színű és elmo­sott havas tájképein fejeződik jól ki. Horváth Jenő ötletes és kedves képzeletjárása grafikus. Magyar népviseleti rajzai, de főként „Pityi Palkó" című képeskönyve humorban és jókedvben bő­velkedő kedélynek alkotása. Márton Lajos szintén grafikus. Régóta sze­­replő és népszerű illusztrátor. Horváthnál na­gyobb tudású, de nála kissé szárazabb művész. Tollrajzainál üdébbek és azért megragadóbbak a matyó asszonyokat ábrázoló­­paszteljei. (c. a.)

Next