Ujság, 1929. május (5. évfolyam, 98-120. szám)

1929-05-26 / 117. szám

30 ÚJSÁG VASÁRNAP, 1929 MÁJUS 26 öngyilkosjelölti Spóroltam pénzt, hogy egy szobát vegyek ki a hotelben és most nem tudom megtalálni a gázvezetéket. LAKÁS KAPHATÓ LAKÁSCSERE BENCZUR­ UTCÁBAN négyszobás reno­vált, erkélyes, kertre néző úrilakás, há­­romezerkettőszáz pengő bérrel, sürgő­sen átadó. Zw­ Langer ingatlaniroda, Erzsébet­ körút 29. József 403—13. Va­­sárnap délig nyitva._________________ ZENEAKADÉMIÁNÁL, ötszobás, mo­dern urilakás, négyezer pengő bérrel lelépés nélkül. Zwillinger, KIRÁLY SZÍNHÁZNÁL, kettőszobás utcai, újonnan renovált, modern uri­lakás, kedvező feltételekkel átadó. Zw­il­linge­r .__________________________ BALATON-UTCÁNÁL. első emeleti há­romszobás, lépcsőházi, modern­ urila­kás, kettőezernyolcszáz pengő lelépés nélkül. Zwillinger.__________._______ ANDRÁSSY-UTON, lépcsőházi, öt utcai, hallos, pazar, urilakás sürgősen átadó. Zwillinger.___________________ RÓZSADOMBON, pompás parkban, öt­szobás volalakás, lelépés nélkül, autó­­buszmegállónál, augusztusra kiadó. Zwillinger.__________________________ PANNONIA-utca 15/a épülő bérpalotá­ban háromszobás hallos, négyszobás hallos, ötszobás hallos, összkomfor­tos, főlépcsőházi bejáratú lakás ki­adó. Bemutatás vasárnap helyszínen, tíztől—kettőig.___________________3912 1 SZOBA, konyha kiadó, V., Árpád­utca 6. II. 7. Meisel. 16253 2 SZOBA, konyha, fürdőszoba kiadó, V., Árpád­ utca 6. II. 7. Meisel. 16253 BERAKTÁROZÁS, BÚTORSZÁLLÍTÁS, helyben, vidékre és külföldre (vám­kezeléssel) LEGJUTÁNYOSABBAN és legprecizebben DICK IZIDOR szállít­mányozónál, VI., TERÉZ-KÖRUT 54. (Bejárat Podmaniczky-utcáról.) Tele­fon: Automata 285—15. Alapitva 1891. 3149 GYÖNYÖRŰ kettőszobás, komfortos lakás azonnalra kiadó. Teréz-körut 6. 80780 HÁROMSZOBÁS utcai modern csem­­pézett lakás, nagy erkéllyel augusztus elsejére kiadó. Mester­ utca 9. Ferenc­­körut mellett.___________________7317 KETTŐSZOBÁS különbejáratu udvari lakás azonnal kiadó. Akácfa­ utca 5. Nemzeti Színház mellet­t. Házfelügyelő. 7319 KETTŐ- és háromszobás komfortos lakás augusztusra kiadó.­­Teréz-körút 6.______________________________80779 BUDA legszebb helyén, villaragonban, Németvölgyi-u. 2/B­ alatt három— négyszobás, hallos, olcsóbérű, szép,­­ nagyméretű lakások, központi fűtés és télen-nyáron melegvízzel, kiadók. Le­­,­köthetők helyszínen építési irodában, ünnepnap is. Telefon 510—27. 15850 KRISZTINA-TÉR közelében, villamos megállónál, 2 NAGY SZOBÁS udvari LAKÁS augusztusra 1-re ÁTADÓ. Ér­deklődések „Mellékhelyiségek csem­­pézve” jeligére Tenzer hirdetőjébe, Szervita-tér 8 keretnek.________ 32262 BUDÁN, Retek-utca 79, fogaskerekű­­vasút alsó állomásával szemben, ki­sebb és nagyobb, elsőrangú komfort­tal kiállított modern lakások bérbe­­vehetők. Részletesebb tájékoztatás , helyszínen és Országos Építő Rész­vénytársaságnál, Harmincad­ utca 3. , Távbeszélő 824—06.______________7282 EGYSZOBA-konyhás modern lakás azonnal átadó. Bővebbet Alkotás­ utca ‘ 39/b házfelügyelőnél.____________80785 AZONNALRA, kiadó főbérletben bútor nélkül négyszobás villa, nagy veranda, fürdőszoba, mellékhelyiségekkel, pince virágos udvar, kerthelyiség, gyümölcs­fákkal, különálló házmesterlakás. Rá­­kosszentmihályon, Csömöri­ út 99. vil­lamos megálló mellett. 3853 EGYSZOBÁS lakások, konyha, spejz­­zal azonnalra átadók. Üllői-ut 70. sz. Házfelügyelőnél.____________ 3859 GIZELLA-UT 40. két szoba, konyha, veranda, kerthasználat, azonnalra. _____________ 3860 ÜLLŐI-UTON 5 utcai szobás, erké­lyes lakás, 3800 pengő évi bérért, ju­­­­nius 1-ére kiadó. Telefon: József ‘ 395-54._______________________' 80803 MAGÁNVILLÁBAN, Calvin-tértől 15 percre, ötszobás, komfortos, föld­szinti lakás, parkkal kiadó. Szabóki­­utca 18._____________________' 61726 KELETINÉL, BETHLEN­ UTCA 29. szám alatt kiadó gyönyörű II. eme­leti 4 szobás utcai lakás, balkonnal azonnalra. Érdeklődni lehet a ház­felügyelőtök____________________61720 VÁROSMAJORBAN, a «Trombitás» villamosmegállóval szemben, villa­­rendszerű bérházban, a második emelet elfoglalható, balkonnal, a ma­jorra néző, hatszobás lakással, téli­kerttel, összes mellékhelyiségekkel, november elsejére kiadó. A lakás megtekinthető naponta délelőtt tíztől kettőig és délután öttől­ hétig. Cím: I., Maros-utca 44/a.______ 3899 KIADÓ olcsó bérért 3 szobás hallos utcai lakás a Berlini-tértől 5 perc­­­­nyíre. VI., Kartács-utca 25. sz. új bérházban, azonnal elfoglalható. Bő­­vebbet a házfelügyelőnél. 16322 VILMOS CSÁSZÁR-UT sarkán erké­­lyes, komfortos narconlakások ki­­adók. Hajós-utca 43. 2894 HÁROMSZOBÁS utcai lakás minden komforttal, továbbá kétszobás udvari lakás, valamint modern utcai üzlet­­helyiség uj bérházban kiadó. Bőveb­bet a házfelügyelőnél. Kertész­ utca 42. 1*­3 ÁTADÓ augusztus 1-re elkészülő Vil­mos császár-uti palotában kétszobás, szép, utcai, komplett lakás. „Közbe­jött akadályok 4* jeligére főkiadóba. 16245 TERÉZKÖRUTI elsőemeleti fölén­­csőházi, olcsóbőrű komfortos H.4- KOMSZOBÁS nagylakás balkonnal Oktogonnál áta­dó. Laquer, Teréz-kör­ut 8. AZONNALRA. HÁROMSZOBÁS elsőemeleti LeLÉ­­PÉSNÉLKÜLI modern lakás Lipót­­körutnál 1700 bérrel, központi füté­­ses. Laquer, Teréz-körut 8. Ugyan­­ilyen Horthy-útnál kerti házban. NÉGYSZOBÁS elsőemeleti lépcső­házi balkonos utfestésü komfortos Ok­togonnál és másfelé. (^'SZOBÁSAK többfelé. Laguer, Teréz­ körút 8. 8903 SZABADSÁG-TÉR 16. számú házban HÁROMSZOBÁS modern lakás AZON­NALRA kiadó. Felvilágosítás a ház­­felügyelőnél_____________________1122 LIPÓT-KÖRUT 2. szám alatt három­szobás komfortos utcai lakás két er­kéllyel augusztus 1-re kiadó. Felvilá­gosítása________11212 MARGIT-KÖRUT 46. szám alatt épülő bérpalotában kiadók augusztus hó elsejére legmodernebb kivitelű köz­ponti fűtéssel ellátott KÉT- ÉS HÁ­­ROMSZOBAS LAKÁSOK hallal, to­vábbá üzlethelyiségek. Bővebbet Kos­suth Lajos­ tér 16/17. V. 1. Telefon: 964-95._________ 16327 * HÁROMSZOBAS MODERN LAKÁS HALLAL, KÖZPONTI FŰTÉS NÉL­KÜL AZONNALRA KIADÓ. BŐ­VEBBET: KORALL­ UTCA 22. HÁZ­FELÜGYELŐNÉL.______________16327 EGYSZOBÁS komfortos szép lakás Vígszínháznál kapható. Laquer, Teréz­körút 8. f. 7.______________________ KETTŐSZOBÁS lakások Pálffy­ térnél elsejére. Érdeklődni háztulajdonosnál. Ilerz, Csengery­ utca 8._________, 3937 NAGY udvari szoba, alkóvval, kony­ha, kamra,­­előszoba, toalett, junius elsejére’ kiadó. VI., Mohácsi-utca 18/b. 3920 VILLALAKÁSOK kiadók budai, pesti oldalon. Luther-utca la, II. 8. 1110 HÁROMSZOBÁS komfortos, erkélyes budai lakás kiadó. Luther-utca la, II. 8.________________________1110 ELSŐ emeleti utcai kétszobás kom­fortos lakás átadó Borároos-tér mel­lett. Bővebbet: Soroksári­ u­t18. Ház­­felügyelőnél. _________________32283 NÉGYSZOBÁS utcai lakás"z összes mel­lékhelyiségekkel augusztusra kiadó: Dessewffy­ utca 16. 7392 RÁKOSLIGETEN 2 szobás ház minden mellékhelyiséggel, fürdőszobával, nagy kerttel augusztus 1-ére bérbe adandó, esetleg eladó. Értekezhetni lehet Bu­dapest, Aréna-ut 9. III/4. délután 4 óráig._______________________________ KÉTSZOBÁS modern lakás hallal augusztus 1-re kiadó. Amerikai-út 32. 1122 ÖTVENNÉGY havibérrel egyszobás­­konyhás, toalettes lakás lelépésnél­­küli, azonnalra. Rádius._____________ MŰEGYETEMNÉL kettőszobás össz­komfortos, kertes, 1500 P évi bérrel, lelépésnélküli, kiadó. Rádius._______ NYUGATINÁL kerttőszobás, modern, csempézett, 1700 P évi bérrel lelé­­pésnélküli, azonnalra. Rádius.______ ORVOSNAK elsőrangú háromszobás összkomfortos, erkélyes, Üllői-út ele­jén, olcsón átadó. Rádius, Nagymező­­utca 38.________________________3911 ANDRÁSSY-ÚTI VILLARAYONBAN HÉTSZOBÁS HALLOS SZÉP SÍRSLA­­KÁS KERTHASZNÁLATTAL háztulaj­donostól KIADÓ. Bővebbet dr. Bár­­dosné, Aradi-utca 60. Aut. 146—14. _________________________1100 ANDRÁSSY-uton, villaragonban KET­TŐSZOBÁS LAKÁS MINDEN MEL­LÉKHELYISÉGGEL, OLCSÓ BÉRREL hosszabb szerződéssel, kiadó. Bőveb­bet Dr. Bárdosné, Aradi-utca 60. ______________________. 1100 ANDRÁSSY­ UTON, VILLARAYON­BAN. AUTÓGARÁZS, ISTÁLLÓ, ket­tőszobás, komfortos LAKÁS ötéves szerződéssel, jutányos bérért kiadó. Autógarázs, istálló külön is kapható. Bővebbet Dr. Bárdosné, Aradi­ utca 60. Automata 146—14.____________1100 HATSZOBÁS, HALLOS. GYÖNYÖRŰ UTCAI LAKÁS garderobszobával, er­kélyekkel. HÁROM BEJÁRATTAL, NÉGYEZER PENGŐ ÉVI BÉRREL, Andrássy-útnál (Oktogonnál) KIADÓ. Bővebbet Dr. Bárdosné, Aradi-utca 60. Automata 146—14.___________1100 HÁROMSZOBÁS. UTCAI komfort­­lakás háztulajdonostól, azonnalra bérbeadó. Eötvös­ utca 48. Házfel­ügyelő. Bővebbet: 325-13. 16288 NÉGYSZOBÁS komfortlakás háztu­lajdonostól bérbeadó. Podmaniczky­­utca 43. III. 10. Bővebbet hétfőtől: 380—82.________________________16288 KIADÓ földszinti, szoba-konyhás ud­vari lakás azonnalra. Izabella-utca hatvankettő—hatvannégy (Andrássy-k útnál). Megtekinthető: hétköznap tíz­­től tizenkettőig._________________3848 KETTŐSZOBÁS, modern, központi­­fűtéssel ellátott udvari lakás III., Zsigmond-utca 49. számú új bérház­ban 1350 pengő évi bérért. 1929 aug. elsejére kiadó. Értekezés II., Fő­ utca 12. I. 8.________________________3867 NAGY utcai szoba, előszoba, konyha, kamra, toalett, azonnal elfoglalható. VT., Mohácsi­ utca 18/a. 3921 KÉTSZOBÁS szép modern lakás, délibáb utcai kertes magánpalotában LELÉPÉSNÉLKÜL 1500 bérrel étadó. Laquer­ Teréz-körút. 8. f. 7. Ugyan­­ilyen Lipót-kör­útnál.________________ KÉTSZOBRÁS elsőemeleti # mellékhe­­lyiséges olcsóbérű nyugodnál LELÉ­­PÉSNÉLKÜL, komfortos Teréz-tem­­plomnál. Lipót-körútnál átadó. Laquer Teréz-körút 8. f. 7. SZOBA. ELLÁTÁS KAPHATÓ CSINOSAN bútorozott EGY VAGY KETTŐ SZOBA, KONYHAHASZNÁ­LATTAL kiadó: Károly-körút 4. III. 12 ajtó.________________________32281 HÁZHOZ KÜLDJÜK DÍJTALANUL (hivatalokba is, tányérokkal és evő­eszközökkel) kívánt pontos időre az EBÉDMENÜT, mely az étlapból vá­lasztható öt fogásból áll, ára­m 1.60. Jegyfüzetítés 1.50. Egyes ebéd is bár­mikor kapható. ízletes, bőséges ada­golás. Éthordót kölcsönzünk. Külön udvari étterem antialkoholisták ré­szére. Telefonhívásra (L. 971—50) rendelés bármikor eszközölhető. ..AKADÉMIA” VENDÉGLŐ (Major Károly), V., Akadémia­ utca 1. 3145 ÁTUTAZÓNAK főlépcsőházból elegáns szoba fürdőszobával olcsón azonnalra. Telefon 971-31.__________________634 TISZTVISELŐOTTHONBAN elegáns szobák kiváló ellátással azonnalra. Havonta száznegyventől. KÉTÁGYAS százhúsztól. URINDOTTHONBAN havi nyolcvan és kilencvenöt. PODMA­­NICZKY­ UTCA negyvenegy. TERÉZ­­KÖRÚT. Nyugatinál._____________3142 KÉT urnák vagy gyermektelen házas­párnak tiszta, szép, világos utcai szoba jutányosan kiadó. Koráll-utca 9. I. 3. Nyugati pályaudvar és Berlini­ tér kö­zelében. 32260 DUNA-KORZÓN lakásrész, szoba, külön előszobával úriembernek kiadó. Automata 235—14.______________16134 KIADÓ szép, nagy, világos, tiszta különbejáratu kétágyas bútorozott szoba, fürdőszobával, ami konyhá­nak is használható. VIII., József­ u. 34. IV., 1._________________________32293 GYÖNYÖRŰ alkovás utcai szoba üre­sen, fürdőszobahasználattal egy ma­gános nőnél kiadó. Cím: Zsigmond­­utca 6. II. 23.________________32282 TISZTA udvari szoba fürdőszoba­­használattal azonnalra kiadó. VIII., Baross­ u. 75. II. 3. % OKTOGONNAL kisebb földszinti te­­lefonos IRODAHELYISÉG pénzközve­­títőnek, ügyvédnek, képviseletnek stb kiadó. Teréz-körút 8. fszt 7, 3909 KIS szoba huszonhat pengőért kiadó. Salétrom­ utca 8. második lépcső, III. 18.______________________________3914 KÉTÁGYAS szoba fiatalembereknek kiadó. Eichler, Dob­ utca 82. 61744 ÜRES nagy szoba kiadó. Vámház­­körut 14. II. 10. 61723 ÁTUTAZÓSZOBÁK kapu alatti bejá­rattal főlépcsőházból NAPI FIZET­SÉGÉRT. VASÁRNAP ÖTIG NYITVA. Telefon 416—94. Expressnél, Erzsé­­bet­ körut 38. fszt 6.____________16101 GARSZONNAK vagy házaspárnak ele­gánsan berendezett szoba fürdőszoba­­használattal junius 1-re kiadó. V., Személynök­ utca 9. Házfelügyelő. _______________________________16330 TÁGAS, elegáns utcai szoba kiadó Belvárosban. Haskó B., Kamermayer Károly­ u. 4. . 322280 VILLA.­PALOTA KERESEK HÉTSZOBÁS, HALLOS VILLÁT akár bérletre, akár vételre, csak a budai oldalon, közel villa­mosközlekedéshez. Ajánlatokat ár és feltételek megjelölésével a­z adóhiva­talba „V. 40‘‘ jeligére 245 RÁKOSLIGETEN háromszobás, par­kettás, verandás, fürdőszobás, modern villa esslingeni redőnyökkel, szár­nyas ajtókkal, szuberénban kettőszo­bás, komfortos lakással, gyümölcsös kerttel, állomásnál, víz, villany, húsz­ezer pengőért, kedvező fizetési felté­telekkel. Gárdonyi, tizenhetedik­ utca 12. 15971 VILLAVASÁRLÓK FIGYELMÉBE! SZÉP ILONÁNÁL ötszobás összkom­fortos, adómentes villa 45.000 pengő, felével beköltözhető. MA­RTONH­EG­YI-UTON 1200-as gyü­mölcsös parkban háromszobás, össz­komfortos urivilla, házmesterépület­tel, 45.000, beköltözhető. ELŐKELŐ HELYEN ötszobás örök­­lakrész 40.000 pengő, beköltözhető. Számos villa igen kedvező árban kap­ható. Megbízott: Bachrach építészmér­nök, II., Bimbó­ utca 3. Aut. 527—19. 16284 Sürgős villaeladások: PASARÉTI-ÚTŐN, háromlakásos adó­mentes hatvanötezerért, ötlakásos száz­húszezerért, egyszer hét és egyszer öt­szobás, ezeröles parkban százötven­ezerért. RÓZSADOMBON: hatszobás száztízezerért. ZUGLIGETBEN: két villaépület 1200 öles kertben, negyven­­ötezerért. KURUCZLESBEN: kétlaká­sos adómentes, 40.000. HŰVÖSVÖLGY­BEN: négylakásos 900 öles parkban, hetvenezerért. FILLÉR-UTCÁBAN: kétlakásos 100.000, háromlakásos 70.000. VÁROSMAJORBAN: hatszobás hetvenötezerért. ÁKOS-UTCÁBAN: háromlakásos, nyolcvanezerért. SVÁB­HEGYEN: hétszobás, hatvanötezerért. ILKA-UTCÁBAN: tízszobás főúri 200 000. KRISZTINÁBAN: öt és négy­szobás, százüzezerért. KELENHEGYI­­ÚTON: kétlakásos, száztizezerért. A fentieken kívül számos minden igényt kielégítő villa és családiház állandóan nyilvántartva a HŰVÖSVÖLGYI ZUG­LIGETI INGATLANIRODÁBAN. Pasa­réti út 49. Telefon 642-88. -16289 FŐLÉPCSŐHÁZI szoba házaspárnak is kiadó. Felsőerdősor 9. I. 9. 61742 ELSŐRANGÚ házikoszt kapható, el­küldve is. Kertész-utca 27. földszint 3._______________________________1122 KÜLÖNBEJÁRATU csinos udvari szo­ba kiadó. Népszinház-utca 22. IV. 10. ________________________________3874 FŐLÉPCSŐHÁZI elegáns utcai szoba fürdőszobával kiadó. József­ körút 38. 111., 15.________________________3872 FŐLÉPCSŐHÁZI utcai bútorozott szo­ba elsejére kiadó. Gróf Zichy Jenő­­utca 22. fszt 7._________________7375 KÜLÖNBEJÁRATA egy vagy két szép utcai szoba erkéllyel, Lipótváros leg­szebb helyén úriembernek kiadó. Te­­lefon 254-47 alatt._____________16250 SZÉP bútorozott szoba fürdőszoba­használattal 1-ére kiadó. Két fiatal­ember részére esetleg házaspárnak is. Dessewffy­ utca 13. fszt 3. Sebestyén, este hat órakor megtekinthető. _______________________________16255 NYUGATINÁL elegánsan bútorozott utcai szoba fürdőszobával, különbejá­rata, kiadó. Sziget­ utca 4/b, III. 29. ~____________________ 16238 SZOBA, lépcsőházi bejárattal, tele­fon- és fürdőhasználattal. Rákóczi­ út 70, kiadó. Telefon 360—59. 16199 TISZTA, különbejáratu szoba, fürdő­szobahasználattal, azonnal kiadó. Rá­­day­ utca 54., földszint 15. 3923 SZÉPEN bútorozott feltétlen tiszta utcai szoba kiadó. Károly­ körút 22. III. 7.__________________________80806 KÉT nagy egymásba nyiló ,­üres utcai szoba/ I. emeleten, albérletbe kiadó. Weisz, Horn Ede­ u. 8. I. em. ÁTUTAZÓSZOBA, lépcsőház melletti, állandóan kapható. IX., Rákos­ utca 6. 11., 28.__________________________3896 FŐLÉPCSŐHÁZI, külön előszobával, elegáns bútorozott utcai szoba úri­embernek kiadó. Telefon van. Hege­dűs Sándor-utca 18. II. 2. 15984 EGY vagy két utcai bútorozott szoba azonnal kiadó. Megtekinthető délután 3 és 5 között. Hajós-utca 27. II. 11. _______________________________16323 UDVARI bútorozatlan szoba fürdő­­szobahasználattal kiadó. Pannonia­ u. 31. III. Bán.___________________1109 ÁTUTAZÓSZOBA minden kényelem­mel, vidékieknek napokra is kapható. Automata 861—75._______________3880 FOURIASAN berendezett főlépcsőházi utcai szoba úriembernek kiadó. Rökk Szilárd­ utca 29. II. 1.___________3875 GARSZON urnák nyugatinál elegáns zavartalan szoba kiadó. Ipoly­ utca 16 11., 2. Lipót 900—45. 3873 KÉTSZOBÁS bútorozott esetleg búto­rozatlan lakás, összes mellékhelyisé­­■­gekkel, főbérlő távollétében elsejére kiadó. Mária Terézia­ tér 2._____61733 KÜLÖNBEJÁRATU tiszta szoba egy­­kettőnek, esetleg ellátással kiadó. Fürdőszoba, zongora. Liszt Ferenc-tér 10. II. 7. 61739 BÚTOROZOTT, komfortos lakásrész házaspárnak kiadó. Rákóczi-tér 10. I. 4. 3924 UTCAI, kétszemélyes, közvetlen für­dőszobás szoba kiadó,, telefon, ellá­tással is. Nagymező­ utca harminchét, I. öz. 3926 LEGNAGYOBB kényelemmel berende­zett, leggyönyörűbb utcai szobák tele­fonnal azonnal kaphatók, egy és két személynek, Parlament-penzióban, Zoltán­ utca 6., félemelet. 3927 ZWILLINGER, Győző ingatlaniroda, Erzsébet­ körút 29. József 408—13. Vasárnap délig nyitva­______________ HORTHY MIKLÓS-ÚTI villarayonban, ötszobás, komfortos, kertes villa, ötvenezer pengő. Zwilinger._________ VILLÁNYI-ÚTI villarayonban, emeletes villa, hét szoba, télikert, erkély, dupla­komfort, terrasz, négyszázas árnyas kert. Nyolcvanezer pengő. Zwillinger, SOMLÓI-ÚTON, (legszebb helyen) há­romlakásos, emeletes villa, húsz évig adómentes, alkalmi ára hatvanötezer pengő. Zwillinger, MARGIT HÍDNÁL, kétlakásos, kertes családi ház, háromszo­bás, komfortos­lakás, elfoglalhatósággal, harminchat­­ezer pengő. Zwillinger.______________ SZARVASNÁL, négyszázöles kertben négyszobás urivilla, mellékhelyiségek­kel, harmincötezer pengő. Zwillinger. FENTIEKEN kívül" nyilvántartjuk Bu­dapest és környékén átadó villákat és családiházakat. Felvilágosítás díjtalan. Zwillinger ingatlaniroda, Erzsébet-kör­út 29, József 403-13.____________1121 NAGYJÁNOS-UTCAI gyönyörű villa, 1200-as telken, telekárban kapható, telek megosztható. Laguer jegyző, Teréz-körút 8., földsz. 7. VILLA, fás parkban, 6 szobás, kom­fortos, penziónak alkalmas, Német­­völgyi-útnál, 50.000 pengőért sürgő­sen eladó. Laguer, Teréz-körut 8., földsz. 7._______________________3904 RÓZSADOMB ALJÁN, hatszobás villa, 700 öles gyümölcsössel* 110.000 pengő. Érdeklődni SIKRAY HIRDETŐIRO­­DÁBAN, Vilmos császár-út 33. vagy József-körut 38._________________3863 MARIABESNyŐN, 1925 négyszögölön villa, bútorozva, melléképületekkel, gyümölcsössel, alkalmi áron eladó. Teréz-körut 44. I. 14.___________3868 VILLARAYONBAN, Budán, szépfek­­vésü saroktelken, ház vendéglővel, külön lakóházzal, villamos közelé­ben, telekárban potom 30.000 pengő­ért eladó. Kizárólagos megbízottam: Z­aquer jegyző, Teréz-körút 8. 3905 VILLA, egyik kétlakásos 4 és 2 szo­bás, másik 3 szobás, az 59-es villa­mos végállomás közelében, jutányosan kapható. I., Torbágyi-út 28. 7372 BaBaB3^gsno^i­MgsiBHh­3Hro^ig«Ge«gi^ Mennyi pénzt s?s& ??, hanem saját otthonában lakik . . . Vegyen sürgősen telket vagy családiházat Albert-parkvárosban (Albertfalván) 10 percre a Ferenc József-hídtól. -20—25% lefi­zetés mellett, ha jól esik 15 évig törlesztheti Kérjen Az összes közművek már készen vannak. világosítást a Magyar általános Ingatlanbanktól­­ Budapest IV. Deák Ferenc­ utca 17. Telefon: Aut. 818-53 INGATLAN KORMOS, RÁKÓCZI­ ÚT 6. TELEFON JÓZSEF 343 -87. KRISZTINA-TÉRI kétlakásos villapa­lota, BEKÖLTÖZHETŐ ÖTSZOBÁS lakással, 350 öl parkkal, 110.000 pen­­gőért sürgősen eladó. Kormos._____ KRISZTINÁBAN ötszobás modern villapalota, 300 öl park, 75.000 pengő. Kormos._________________________ RÓZSADOMBON ötszobás, hallos, köz­­ponti fütéses vllapalota, garázs, 460 öl parkkal, 80.000 pengő. Kormos. FILLÉR­ UTCÁNÁL* négyszobás, mo­dern villa, 500 öl parkkal, 50.000 pengő. Kormos. __ STEFÁNIA UTI vagonban nyolcszobás, hallos palota, garázs, 360 öl park, 100.000 pengő. Kormos._____________ KRISZTINA LEGELŐKELŐBB ÉS LEGSZEBB részén HÉTSZOBÁS, HALLOS, FŐÚRI PALOTA (garde­­r,ebeszoba), központi fűtés, garázs, házmesteri és soffőrlakás, 500 öl re­­mek parkkal, 150.000 pengő. Kormos. VÁROSLIGETI HÁROMLAKÁSOS, ADÓMENTES villa, BEKÖLTÖZHETŐ ÖTSZOBÁS, etázsfűtéses lakással, 100.000 pengő. Kormos._____________ BUDÁN, VILLAMOS KÖZELÉBEN, KÉTS­OLDAS GYÜMÖLCSÖS, abszo­lút, MODERN, HÁROMSZOBÁS villá­val, kertészlakással, 55.000 pengőért eladó. Kormos, Rákóczi-ut 6. Telefon József 343-87.__________________16285 SCHLESINGER ingatlanforgalmi iroda hirdetései Wekerle Sándor-u. 16. (volt Nagykorona­ u. Bazilikánál) Aut. 233 —21. Eladó villák: KRISZTINA-TÉRNÉL, több lakásos családiház, elsőrendű helyen, gyö­nyörű lakásokkal, ára 200.000 pengő. Schlesinger.___________________ URASÁGI villa, Naphegyen, Krisz­­tina-térnél, 1x7 szobás, k­özp. fűtéssel, nagy telekkel, adómentes, luxukivitel­ben, legszebb helyen ára 130.000 P. Schlesinger. ___________________ URASÁGI villa, Krisztina-térnél, 1x4, 1x5 ’ szobás, villamosmegállónál, első­rendű helyen, jó fizetési feltételekkel, ára 100.000 P. Schlesinger. ______ ÚJ SZENT JÁNOS-kórháznál 3 szobás teljesen modern villa, 500 négyszögöl, kevés pénzzel átvehető, ára 40.000 P. Schlesinger._____________________________ RÓZSADOMBON, 400 négyszögöl, 1x3 szobás modern, ára 50.000 P. Schle­singer._____________________________ MÉNESI-ÚTON, több lakásos urassági villa, gyönyörű lakásokkal, kedvező­­fizetési feltételekkel, ára 250.000 P nagy telekkel. Schlesinger, RÓZSADOMBON, urasági villa, közp. fűtéssel, 1x7 szobás gyönyörű kivitel­ben, nagy telekkel, legszebb helyen, ára 80.000 P. Schlesinger. UGYANOTT 8 szobás urasági villa luxuskivitelben, ára 120.000 P. Schle­singer. BATTHYÁNY-TÉRNÉL 5 szobás csa­ládi ház, legszebb helyen, ára 60.000 pengő. Schlesinger. AZONKÍVÜL Rózsadombon, Nyul­­utcában, Városmajorban, Böször­­ményi-úton, Németvölgyi-útnál, Krisz­­tina-körúton és környékén, Nap­hegyen, Farkasvölgyben, Marcibányi­­térnél, Zsigmond­ térnél, Erzsébet ki­­rályné-úti villarajonban kisebb-na­­gyobb villák, családi házak nagy vá­­lasztékban kaphatók. Schles­inger: CSALÁDI HÁZ ÉPÍTEK családi házakat és bérlaká­sos épületeket Budapesten és Buda­pest környékén tehermentes telkekre, megállapodás szerint. Tervezés, költ­ségvetés díjtalan. Építési iroda, Buda­pest, V., Kálmán­ utca 16, 4, 4. Tele­fon: Lipót 985—85. 3314 MINDEN IGYEKEZETE HIÁBAVALÓ, hacsak úgy nem gondoskodik család­járól, hogy ANGOL RENDSZER SZE­RINT ÉPÜLŐ családi házat vásárol Albert-Parkvárosban (Albertfalván), a Ferenc József-hídtól 10 percnyire. Mo­dern komplett családi házak. A tel­kek mellett rendezett makadám utak, csatorna, vízvezeték. Hasonló pesti lakás bérével fizetheti 15 év alatt (de előbb is letörlesztheti), 20—25% fize­tendő előre. Telkek és hasonló tí­pusú házak kaphatók Vegesegyházán is. Magyar Általános Ingatlanbank, Deák Ferenc­ utca 17. Telefon 818—53. 1066 KŐBÁNYÁN, az Apaffy- és Harmat­utca keresztezésénél 3 szobás családi ház 16.000 pengőért, 2 szobás azon­nal elfoglalt­­ató 14.000 pengőért, végül ugyanott egy 2 szobás 12.000 pen­gőért előnyös fizetési feltételek mel­lett eladó. Közművek megvannak. Bé­kési Részvénytársaság, VII., Almássy­­tér 8. József .424-98. 800 JÓZSEFVÁROSI HATSZOBÁS ELFOG­LALHATÓ, családiház 50.000 pengőért sürgősen eladó. Kormos, Rákóczi­ út 6. sz. 16285 CSALÁDI HÁZAK, ALKALMI VÉTE­LEK RÉSZLETFIZETÉSRE. DUNA MENTÉN, villamosnál, szoba­­konyhás családiház, 400 négyszögöles szőlővel egyezerhatszáz pengőért, öt­százzal átvehető. KETTŐSZOBÁS, verandás, 2800 négyszögölön, baromfitenyésztésre al­kalmas, ötezer pengőért, egyezerrel átadó. PESTSZENTLŐRINCEN, szobakony­­hás téglaépület, 200 négyszögöles gyümölcsössel, bekerítve, négyezer­nyolcszáz pengőért, nyolcszázzal át­vehető. KETTŐSZOBÁS, üvegverandás, leg­szebb helyen, gyümölcsössel, hatezer­­kettőszáz pengőért, felével átvehető. PESTÚJHELYEN szobakonyhás, kamrás, villaszerű téglaépületek 100 négyszögölön, bekerítve, kúttal, egy­ezerötszáz pengővel átadók. HÁROMSZOBÁS, tornyos, villaszerű családiház tízezer pengőért, négy­ezerrel átvehető. PESTERZSÉBETEN szobakonyhás téglaépületek nagy választékban öt­száz pengőtől átvehetők. RÁKOSLIGETEN kettőszobás családi­ház, vízvezetékkel hétezerötszázért, kettőezerrel átvehető. FELSŐGÖDNÉL kettőszobás, üveg­verandás, villaszerű épület, 250 négyszögölön, parkírozva, háromezer­­ötszázért, egyezerrel átvehető. PA­KOSSZENTMIH­Á­LYON, S­A S­H­A­L­­MON szobakonyhás, villaszerű épü­letek, 170 négyszögöles telekkel, be­kerítve, kúttal, hat­százzal átvehetők, tíz évért törleszthetők. RÁKOSI PALOTÁN kétszobás, üveg­verandás családiház, 100 négyszög­öles gyümölcsössel, hatezerötszáz pengőért, felével átvehető. FENTI házak havi negyven pengőtől törleszthetők! KÖZGAZDASÁGI HITELBANK In­gatlanosztálya, Rákóczi-tér egy, va­sárnap nyitva. . 3901 NÉGYSZOBÁS, modern udvarház, gazdasággal, Dunakeszi tisztviselő­­telepén, forgalmas Váci műúton, va­sútállomásnál, előnyösen részletfize­tésre eladó. Erőss ügyvédi iroda, Károly­ körút 24. Telefon 882—02. Va­­sárnap is.______________________3­91 CSALÁDIHÁZ kettőszobával, konyha, kamra, veranda, villany és vízveze­tékkel, gyümölcsfákkal és szőlővel eladó. Kispest, Báthory­ utca 161. TISZTVISELŐTELEPEN háromszo­bás, kertes családiház, örökösöktől alkalmi áron átadó. «Tóth», Kőris­­utca 31., I. 27._________________16099 CSALÁDIHÁZAK 4000 pengőtől 40.000 pengőig Budapesten és kör­nyékén, kedvező feltétellel kaphatók Laguer jegyzőnél, Teréz-körút 8., földsz. 7._______________________3908 GYÖNYÖRŰ, fekvésű telkeinken épült családi házak 30 évig adómentes, azonnal beköltözhetők, 1500—3000 pen­gővel átvehetők. Löffler, Rákospalota, Rákóczi­ utca 4. 16287 RÁKOSPALOTÁN, ötszobás, családi ház eladó. Tizenötezer pengővel át­vehető. Kerékgyártó, Rákospalota, Damjanich­ utca 86._______ 61706 MÁRIAREMETÉN kettőszoba, kony­ha, verandás nyaraló, 200-as gyü­mölcsössel, 4400-ért tulajdonostól, fe­lével átvehető. Juhász, VIII., Tömő­­utca 8.________________________61732 ÓBUDA legszebb részén, ötlakásos, nagykertes ház, beköltözhető három­szobás lakással, 25.000 pengővel átve­hető. Háztulajdonos: San Marco­ utca 53-55. 3930 BÉRHÁZ HUSZONHÁROMEZER pengőt jöve­­delmező bérház, saroképület, negyven­négy ablak utcai fronton, százhar­mincezerért eladó. Feuerstein, And­­rássy­ út 28._____________________1035 TIZENHATEZER pengőt jövedelmező bérház Üllői­ út és körút sarkánál, há­romszáz négyszögöl telken, nyolcvan­ezerért eladó­ Bővebbet: 983—30. 1055 BÉRHÁZAT VESZEK KÉSZPÉNZÉRT »« EZERIG, JÓ HELYEN, 7—8 SZÁ­­ZALÉK NETTÓ JÖVEDELEMMEL. AJÁNLATOK TULAJDONOSTÓL „LE­­HETŐLEG TEHERMENTES” JEL­IGÉRE BLOCKNERHEZ, IV., VÁK­OS­­HÁZ­ UTCA 10._________________32291 KORMOS, Rákóczi-ut 6. Telefon: Jó­zsef 343-87. KRISZTINA-TÉRNÉL háromeletes, adómentes, modern bérház, 24.000 P. bérjövedelemmel, 200.000 pengőért el­adó. (Amortizációs kölcsön, 85.000 Pt elegendő.) Kormos._________________ LIPÓTVÁROSI kitűnő háromemeletes robban, 21.500 pengő bérrel, 165.000, pengőért sürgősen eladó. Kormos. RÉSZVÉNYTÁRSASÁGI adómentes sa­­rokbérház, nettó 14 százalék jövede­lemmel, modern lakásokkal, 170.000 pengőért eladó. (Vételhez 100.000 E elegendő. Kormos. KIRÁLY­ UTCAI nagym­intű sarokbér-­ ház, nettó kilenc százalék jövedelem­mel, 300.000 pengőért sürgősen eladó.. Kormos.________________________ VÁROSLIGETI kétemeletes, adómen­tes sarokbérház, csupa modern la­kással, üzletekkel, 14.700 pengő bér* rel, 120.000 pengő. Kormos*. . . ELITE helyen, ötemeletes, adómentes, elsőrangúan megépített bérpalota, központi fűtés, lift, melegvízszolgál­­tatás, 36.000 pengő bérjövedelemmel, 160.000 pengő amortizációs kölcsön­­nel, 350.000 pengő. Kormos. BELVÁROSI háromemeletes sarokbér­ház, nettó nyolc százalék jövedelem­mel, 200.000 pengő amortizációs köl­­csönnel 400.000 pengő. Kormos.______ ANDRÁSSY­ UTI vagonban három­­emeletes, modern sarokbérház, 35.000 pengő bérjövedelemmel, 1245.000 . Kormos.____________________________ LIPÓTVÁROSBAN, ötemeletes adó­mentes, liftes, központi fűtéses, mo­dern bérpalota, 75.000 pengő bérjöve­delemmel, 620.000 pengő. Kormos. BAROSS­ UTCÁNÁL háromemeletes ki­tűnő bérház, 31.500 pengő bérrel, 190 ezer pengő. Kormos.________________ KELETINÉL háromemeletes (jókar­ban) 16.500 pengő bérrel, 120.000 P ugyanott kétemeletes 13.500 pengő bérrel, 90.000 pengő. Kormos._______ TISZA KÁLMÁN-TÉREN kitűnő sa­­rokbérház, 22.000 pengő bérrel, 165.000 pengőért sürgősen eladó. Kormos, Rá­kóczi­ út 6. Telefon: József 343—87. _____________16285 ANDRÁSSY-ÚTNÁL gyönyörű III. emeletes körülépitett BÉRHÁZ, club­­célra is alkalmas, 280.000 pengőért eladó, 180.000-rel átvehető. Egyedüli megbízott Laquer jegyző, Teréz­­körút 8. BÉRHÁZ, III. em., körülépitett, ol­csó bérekkel, Erzsébet-sugárútnál, Körúttól befelé, 165.000 pengőért, 100.000-el átvehető. Laquer, Teréz­­körút 8. NYUGATINÁL, IV. em., körülépitett gyönyörű BÉRHÁZ, olcsóbéres nagy­­hozadéku, 250.000 pengőért. Laquer, Teréz­körut 8. LIPÓTVÁROSI V. em. gyönyörű sa­rokbérház, nagyhozadéku, adómen­tes, 700.000 pengő. Esetleg földbir­tokért elcserélendő. Laquer, Teréz­­körut 8. HATEMELETES, gyönyörű, nagy­­jövedelm­ü BÉRPALOTA,­­ sarok, 1.600.000 pengőért eladó. Laquer, Te­réz­körut 8., földsz. 7. KELETINÉL­ II. em., jövedelmes bérház. 10.000 pengőért, kedvező fel­tételekkel, sürgősen eladó. BAROSS­­UTCÁNÁL III. em., olcsóbéres, nagy­­jövedelmű sarokház 260.000 pengő, felével átvehető. Laquer, Teréz­­körut 8.________________________3902 ZWILLINGER Győző ingatlaniroda, Erzsébet­ körút 29. József 403—13. Vasárnap délig nyitva.______________ EMKÉNÉL, háromemeletes masszív uribérház, nagyobb lakásokkal, jókar­­ban, egyszázhatvanezer, Zwillinger. ÖTEMELETES, liftes, modern, sarok­bérház Buda? nagykörútnál, egyszáz-* hatvanezer. Zwillinger._________ UGYANOTT, négyemeletes adómentes, liftes, egyszázezerrel átvehető. Zwil­­linger.________________________ EŐUTVONALON.A hatalmas sarokbér­­ház, nettó tízszázalék jövedelemmel, kettőszáznegyvenezer, felével átvehető. Zwillinger. LIPÓTVÁROSBAN, gyönyörű masszív adómentes bérpalota, nettó tizenkettő­­százalék hozammal, hatszázhúszezer­­. Kettőszázezerrel átvehető. Zwillinger. BELSŐ TH­Ö KÖ­L­Y­ ÚTNÁL, három­­emeletes bérház, komfortos lakásokkal, hatvankettőezer pengőért eladó. Zwil­linger, Erzsébet­ körút 29. 11211

Next