Ujság, 1930. április (6. évfolyam, 74-97. szám)

1930-04-18 / 89. szám

io elcsodálkoznak a felvételek különös érdekessé­gén. Mindehhez hozzájárul még a filmm hangos­sága, amely igen ügyes és érdekes. Azt már megszoktuk, hogy az énekes — ezúttal egy na­gyon szép angol katonanótát — tisztán halljuk, hogy a beszéd és a zene egyformán jól érvé­nyesül, most azonban olyan külső zajok hal­latszanak, amelyek lerögzítésére eddig nem volt alkalom. A megrémült London föld alá menekülő tömegeinek hangzavarát páratlan ér­dekességgel halljuk viszont a filmen, ám a han­gosság is a nagy jelenetben, a repülőgép és a Zeppelin viaskodásában emelkedik tetőpont­jára, a Zeppelinről lehullott bombák sivitása, robbanása, a léghajó és a repülőgép zajának sokféle változata a hangosfilmtechnika boszor­kányos fejlődését mutatja. Georg Blystone, a film rendezője nagyon jó munkát végzett és tehetséges, kedves fiatal szí­nészeket ismertünk meg a főszereplőkben: John Garrick-ban és Kelen Ch­andlerben.­­ * A filmet két kis film vezeti be. Egyik a Fox történelmi albuma, amely a múlt esztendő két nagy politikai halottját, Clemenceaut és Stre­­sespant mutatja be képben és természetesen hangban, másik a Magyar Aero Szövetség által összeállított kis film, ammely a háború utáni ma­gyar repülés érdekesebb eseményeit mutatja be ■jól fotografált, hatásos képekben. Jól megvá­lasztott bevezetőfilm a nagy attrakció előtt, amely bizonyosan szép sikert fog aratni. . ’ (P- I ) • • Tönkrement az Örvény kópiája A Royal Apollo ma mutatta be Tristan Trip­per regényének filmváltozatát, az Örvényt. A m­ásodik előadáson a vetítőgép fogaskerekei többszáz méteren át megsemmisítették a filmet, mert belementek a képbe, így a kópia, amely­ből csak egy érkezett Budapestre, tönkrement s újra lepergetni a filmet nem lehet. Ezért a Hoyál Apolló szombattól kezdve a London lán­yokban című Fox hangos filmet mutatja be, amely a Décsi moziban nagy sikert aratott. Forradalom az agglegényotthonban Van még jó néma film, mert Nagy Kató új filmje igazán az. A mulatságos fordulatok egész sora vonult fel ebben a pompás bohózatban. A főszereplő a magyar Nagy Kató, nagyszerűen fejlődik és ha így folytatja, hamarosan sztár tesz. Egy szerelmes bakfist játszik elragadó ked­vességgel, igazi humorral. Kitűnő partnere Sieg­­fried Árnő, a remek burleszkfigura, Albert Pán­nig és Kurt Gotron is erősségei az együttesnek. A rendezés bravúros munkáját Manfred Non végezte, a szellemes feliratokért pedig Garami Andor érdemel elismerést. A filmet nagyszerű grafftofgazena kíséri. Hajsza a milliók után ^ Sokkal jobb a film, mint ahogyan az ember a cím után sejtené. Aki szereti a bravúros­ká­____ _ I A ) ! HANGOS ! KAMARA i ismét a legjobb műsort hozza ! Szombaton premier ijjtiijígl­­ ..................... a FOX zenés és énekes nagy vígj­átékattr­akciój a 12 felvonásban Rendezte: RAOUL WALSH, a »Nagy Szüret" rendezője FŐSZEREPLŐK: Flagg őrmester .... VICtW MC. Lajillon Quirt őrmester .... Edmund Love A lány SHy Diffilite Előad­ások szombaton 8 és 10, húsvét vasárnap és hétfőn 4, 6, 8, 10. Ajánlatos jegyekről gondoskodni ÚJSÁG PÉNTEK, 1030 ÁPRILIS 18 landorfilmeket, az ebből a fajtából a legjobbat kapja. Luciano Albertica kitűnő artista és nyak­törő produkcióit a lehetetlenségig fokozza, kissé azonban már öregszik. A kalandor-trükkük unal­mát elűzi Verebes Ernő, aki jobb, mint valaha és aranyos humorával megmenti a filmet.. Még egy magyar szereplője van­ a­ filmnek:­ Elza To­­mary, akinek szépsége megmagyarázza, hogy Albertini miért kockáztatja annyiszor az életét. A hajsza nem­ is annyira a milliókért, mint in­kább az ő kezéért folyik. Megnyugvásul szolgál­jon, hogy Albertini mind­­ a kettőt megkapja. Ludwig­­Wohl színes rendezése értékes munka. L. L. A két szomszédvár Két szomszédos­­ család hetven év óta vad ellenséges viszonyban és egymásal. Minden fiú esküvel fogadja meg apjának, hogy soha nem érintkezik a másik család tagjaival, sőt minden eszközzel azok kiirtására fog törekedni. Az ame­rikai kis városba érkezik egy színész-trupp, amelyről azután kiderül, hogy éppen a harag­ban álló egyik család utolsó tagjai ők. A szí­nész-trupp tagjai továbbra is színész­ nevükön élnek, beköltöznek az ősi kúriába és mulatságos jelenetek során kerülnek be a harcban álló szomszédos házba. Ennek a háznak a feje egy ezredes, persze nem tudja, kikkel is van dolga s minthogy leánya beleszeret a szomszédos szi­­nész-család egyik fiatal tagjába, még a névnapi ünnepen is szívesen látja őket. Mikor a fiatalok egészségére isznak, akkor derül ki, hogy az uj barátok éppen az a család, amellyel szemben fennáll az ősrégi vérbosszú. Természetes, hogy a fiatalok szerelme minden akadályt elhárít és a színész-trupp tagjai különböző mókás kalan­dok so­rán kerülik el azt, hogy a vérbosszút fogadó család rokonsága ki ne irtsa őket. Ez a valószínűtlenül hangzó történet természetesen csak az amerikai ifjúság előtt lehet vidám tör­ténet, ahogy a felirat jelzi, európai ember in­kább­­­ buta történetnek nevezné. Szegény leány szerencséje Ez is amerikai történet, csak ügyesebb felta­lálásban. A vége elmaradhatatlanul a happy end. De kezdjük a dolgot azon, hogy a fiú és a leány egy cégnél vannak alkalmazva és szeretik egy­mást. A fiút hanyagsága miatt elbocsátják és egy másik cégnél aka­r elhelyezkedni. Ennek a főnöke információt kér a fiú régi cégétől. Most kapcsolódik bele a leány, Yvonne, akit ott titkár­nő. Minthogy ő tudja, miért küldték el szerelme­sét, ő maga ad információt, amely persze a leg­­hízelgőbb Larryra. Lány új munkahelyén tény­leg nagyszerű munkaerőnek bizonyul, de csak azért, mert titokban mindenben Yvonne keze van. Ez nemsokára ki is derül, Larry ismét áldás nélkül van, sőt Yvonne-nal is összevesz. Yvonne tehetségével rövid idő alatt eléri, hogy a cég di­­rekt része lesz s minthogy Larry elhagyta, a cég­­milliomos főnöke­­ megkéri a­ kezét. Mikor, a menyasszonyi ruhát válogatják egy áruházban, akkor kerül,h­osszú idő..után ismét Yvonne szeme elé Lai­ty,, aki ott egyszerű munkás. Yvonne min­dent­­elfelejt és új udvarlója nehéz szívvel bár, de visszaadja adott szavát, mert azt akarja, hogy boldog legyen. Ez ennek az amerikai masamódok számára készült filmnek a meséje. A mese sem új, a film rendezése sem új, arra való, hogy az ember egy óra múlva elfelejtse az egészet. (K. L) A mozik mai műsora: BODOGRAP­HANT,OS FILMSZÍNHÁZ (József-körrt- 63. Telefon 1.: 384—76.). Április 17-től 24-ig Miénk az éj­szaka. Henry Kistemakers világhírű regénye. Elejétől végig németül beszélő film 12 felv. (Charlot­te André, Hans Alberts) Híradók 4, 6, 8, 10, szombat 6, 8, 10. Vasárnap és hétfőn 2, 4, 6, 8, 10.. Vasárnap és hét­főn B-teremben néma műsor. CHICAGO MOZGÓ (stvánit 39. Tel.: 1. 321—75.): Csü­törtök, szombat, vasárnap, ápr. 17, 19—20. Pauline Starke fősz.: Tenger kalózai, dráma 9 felv. Laura la Plante fősz.: Ne játsz a férjeddel, vígjáték 8 felv. Híradó. Hétköznap: 5, 318, *310, vasárnap 3 órától. CAHTOL FILMPALOTA (a Baross-téren, a keleti pálya­udvarral szemben. Tel.: 1.: 343—37.) Aranylánc Dolo­­res del Rio első hangosfilmje. Dráma 14 felvonásban. Hangos híradó. Magyar híradó. Az előadások kezdete: hétköznapokon: 5, **8 és 3,il0, vasár- és ünnepnapo­kon: *64. 3­6, Hl és 30'10 órakor. CORVIN FILMSZÍNHÁZ (üllőim és József-körút sarok. Tel.: 380—85 és .T. 393—84.) Ma, nagypénteken nincs előadás. Szombaton a hatalmas Jannings-film, a ,,Kék Angyal'* premierje. Előadások kezdete: %6, ‘*­48 és ?ilO órakor. CORSO (Váci­ utca 9. Tel.: Aut. 874—02). Hangos vígjá­ték-esték. Alice White főszereplésével: Ezüst pillan­gók. Vígjáték 8 felv.. Varieté-mókák. Ének, zene és német beszéd 6 felv. Előadások kezdete hétköznap: 4, •7­8, ^48 és •'JilO órakor. Vasár- és ünnepnap: 3, 315, Vfl. 5/49 és 10 órakor. DÉCSI (VI., Teréz­ körút 28. Jegyrendelőtelefon: Aut. 213—43, 259—52, 148—05.) A Fox Filmgyár hangos bravúrvilágeímje. ..London lángokban** (Vigyázat! — Készülj!­*) két­ részben, 12 fejezetben, rendezte John Blystone, főszerepben: John arried és Helene Chandler. Fox hangos album, Fox hangos híradó. Előadások mindennap: 4, 11, 8, 10 órakor, a mai csütörtöki dísz­előadások kezdete:­­, 8 és 10 órakor. ELIT HANGOS MOZGÓ (Lipót-kurut 16. Tel.: Aut. 101—51). Április 17—21-ig, 1 hétig, csütörtöktől—szer­dáig Miénk az éjszaka. 100*/s-os német beszélőfilm 11 felv. Fősz.: Hans Albers,­ Charlotte Ander, Otto Wol­­burg. Őrségváltás a Várban. Fox,hangos híradó, han­gos felvétel. Előadások: hétköznap. 5,­US, U‘10,. Nagy­­szombaton 08, U'10. Vasárnap, hétfő (húsvét) 3/14, 06. T68. 8410. FÉSZEK MOZGÓ (József-körút 70. Tel.: 480-40). Szent­pétervári Démon, dráma 8 felvonásban, főszerepben Esther Ralstone, Neil F Hamilton. Csepeg a vér, víg­játék 7 felvonásban, főszerepben Wallace Terv. Vigec a vízben, barleszk-attrakció. Előadás kezdete hétköz­nap: 4. 11, 8, 10, vasárnap 3, 15, 317, 08. Vasárnap d. e. 10—1-ig burleszk matiné. FÓRUM FILMSZÍNHÁZ (Kossuth Lajos­ utca 18. Tel.: Auti 895—48, 897—07.): Szivek szimfóniája (Zwei Herzen im Takt) a legnagyobb német ensemble b be­­szélőfilm 15 felvonásban. Főszerplők: Willy Forst, Gretl Theimer, Szőke Szakáll, Ssalmay Tibor. Ren­dezte: Géza. Fox hangos híradó: Raquel Meller Elő­adások kezdete: a premier napján: 08, film, szombat, vasár- és ünnepnap: 4, 6, 8, 10 órakor. IMPF.RIAL-MOZI (Dembinszky-utca és Aréna-út sarok. Tel.: 1. 328 —90.) A hangos filmek legnagyobb szenzá­ciója. Miénk az éjjszaka, 100®,6-os németül beszélő világattrakció 12 felvonásban. Közreműködik a 9 Stollywoody görl. Iliradók. Előadás kezdete h­étköznap 5. 348. Váló, vasár- és ünnepnap 2. 4, 6. 8 és Oi Németül beszélő, éneklő filmespan: (Liebes Walzer). Szerelmi keringő. (Willy Fritsch—Lilian Harvey.) órakor. KAMARA MOZGÓ . (Dohány-utca és Nyár-utca sarok. Tel.: 1. 440—27), április 18-tól, péntektől. Nagypénte­ken nincs előadás. Szombaton és a következő napo­kon: Csókvitézek, a Fox nagy hangos vigjzfék attrak­ciója 12 felv. Rendezte: Raoul Walsh, a Nagy szüret rendezője. Fősz.: Victor Mc. Langlen, Edmund Love és Lily Danu­l­a. Fox hangos-h­íradó. Előadások szom­baton 8 és 10 órakor, vasárnap és hétfőn 4, 6, 8, 10, hétköznapokon 6, 8, 10 órakor. NYUGAT MOZI Hétf$--sz?rd^ 2 attrakciós hangos film. Asszonyom ETOILE NOIRE (fekete csillag) krém és pouder a legtökéletesebb szépségápolási készítmény. Párizs ezidei szenzációja. Ön is meg lesz vele elégedve. Tegyen egy kí­sérletet, az eredmény meg fogja Önt lepni. ■ . GÉLLÉ FRÉRES ! Kapható minden jobb szaküzletben! Paris, 6, Avenue de répéra Bűn melódiája, dráma 8 felvonásban. Főszerepben Richard Barl­lmes és Betty Thompson. Adámok és Évák slágervígjáték 8 felvonásban. Főszerepben Wil­­lien Heinesen és Johann Grawford. OLIMPIA (VII., Erzsébet­ körút 26. Telefon: 1. 429—47.) Filmoperett 12 részben, 12 felvonásban. Kutya-macska szerelem, a legka­cagtatóbb rajzfilm. Előadások hét­köznapokon: 4, 1i. 8, 10. Nagypénteken nincs előadás. Nagyszombaton 6, 8, 10, vasárnap és húsvét hétfőn 1/22, 4, 5, .%7, %9. 10 órakor kezdődnek. Az első elő­adás mérsékelt helyárakkal. Jegyelővétel d. e. Váll— 1-ig és d. n. 3 órától. OMNIA (József-körút 31. Tel.: J. 301—25). Luciano Alberlini és Verebes Ernő főszereplésével: Hajsza a milliók után .. . Bravúrfilm attrakció 10 fejezetben. A női főszereplő: Elsa Tamaro. Nagy Kató vígjáték­­attrakciója: Forradalom az agglegény-otthonban (A bakfis csecsemő). Mulatságos bonyodalmak egy fruska körül 10 felvonásban. Híradók. Előadások kezdete hétköznapokon: 1.1­6.­ 3/18 és 10 órakor. Nagyszombaton: 12 és­­10 órakor. Nagypénteken nincs előadás. ORION SZÍNHÁZ (Eskü-út­­. Tel.: Aut. 831-02). Zoro- Huru a dutyiban. Zoro Huru reprizingjáték 8 fel­vonásban. Buster Keaton Chiicagói kékszakáll, repriz­­burleszk 7 felvonásban. Glenn Tryon komédiája, a Sárgarigók klubja. Magyar híradó. Előadások kez­dete:­­csütörtökön VIS, 3,L-8 és U10. Pénteken nincs elő­adás. Szombaton s.18 és 1j10, vasárnap és hétfőn 3­.U4. J.u6, 3i­8 és 3.L'10 kedden és szerdán U6. U8 és 3i10. Jegyelővétel d. c. 11—1-ig és az előadások megkezdése előtt egy órával. PALACE FILMSZÍNHÁZ (Erzsébet-körút 8., a Newyork­­pakstával szemben. Tel.: J. 363—23). Jó időben nyitott tető. Szegény lány szerencséje. Bájos amerikai hangos életkép, 8 felv. Fősz.: Jaquelin Logan és William Co­l­er. Két szomszédvár. Kacagtató vígjáték, 7 felv. Fősz.: Eddie Quillan és Theodor Róbert. Híradók. Előadások: *,6, 8, 10. Vasárnap és ünnepnap: 4, 6, 8 és 10 órakor. PÁTRIA HANGOS MOZGÓ (Népszínház­ utca 13. Telefon: 456—73): Miénk az éjszaka. Kistermérkrens drámája után német beszélő, zenélő és éneklő film. Charlotte Andor és Heny Albert. Magyar és angol híradók. Elő­adások hétköznap 744, 916,­­410. Vasár- némely nap 3, %51 %7, 1 19 és 10 órakor. RÁDIUS (Nagymező-utcaa 22-24. Tel.: Aut. 220­.98 292—50.) A Pararaount hangos filmattrakciója Lukács Pál első magyarul beszélő filmje. A Farkasok dala, fő­­szerplők Lupe Velez és Gary Cooper. Ruta Etting a híres amerikai dizőz két dalt énekel. Hangos Híradók. Előadások 6. 8 és 10 órakor, vasár- és ünnepnapo­kon 4, 6, 8 és 10 órakor ROYAL APOLLO (Telefon: J. 429-46 és J. 419-02.) örvény. A Fox filmgyár gyönyörű hangos filmje 12. fejezetben. Főszereplők: Mary Duncan és Charles Fab­ier. Fox hangos híradó Fox hang03 album. Előadások kezdete hétköznapon 6, 8 és 10, vasár- és ünnepnapon 4, ti. S és 10 órakor Nagypénteken nincs előadás. TURÁN MOZI: Jazz énekes Al Jolsoe második nagy hangos filmje 12 felvonás. Ádámok és Évák vígjáték 8 felv. Posz.: William Staines, Joan Crawford. Elő­adások kezdete 3,1*1, 30'5 'V*8 és 10 órakor. UFA FILMSZÍNHÁZ (Teréz­ körút 58-60. Tel.: Aut.: 197 —67 és Aut.: 197—63.) Ma, nagypénteken nincs előadás. Szombaton a hatalmas Jaanings-film. a ..Kék ApgvaV* premierje. Előadások, kezdete: %&, -­48. órakor. URÁNIA (VIII., Rákóczi-út 21. Telefon József: 460-45 és J. 460—43.) Ma, nagypénteken nincs előadás. Szom­baton a hatalmas Jannings-film, a ..Kék Angyal“ pre­mierje. Előadások kezdete: 328 és 3**10 órakor. Sportesemények sportrajongó készül Öd­lill Romániából a magyar­olasz m­­ér­kő­­jegyet­zésre, de csak JLC­V kapnak A május 1­1-é­n­ az­­illőiül! sporttelepen eldöntésre kerülő magyar-olasz válogatott mérkőzés iránt az érdeklődés most már olyan méreteket ölt, amilyenre a magyar futballsport fennállása óta nem volt még eset. Olaszországból 2000 futball fanatikus jelentkezett, akiknek a jegyigényeit feltétle­nül teljesítetni keltett és így a­­mérkőzések­ standard­ látogatói számára,­­a póttribünök­ beszámításával, m­indössze 8000. ülőhely ,■ áll rendelkezésre, amelyekre azonban elsősor­ban az FTC és az MTK törzsközönségének van opciójuk. A helyzet azonban az, hogy a m­iagyar-olasz meccsre sokezren kiván­csiak, akik még sohasem voltak futballmér­­­közösen és így az összes ülőhely igénylőket csak 10.000 jeggyel lehetne kielégíteni, annyi ülőhely pedig Európában talán csak a Wembley­­Stadionban van. Az MLSz-t a „legmagasabb 11 protekció­val ostromolják jegyekért, ahol azonban mindenki egyformán és ridegen azt a vá­laszt kapja, hogy a jegyek már négy hete az utolsó szálig elfogytak. Igaz ugyan, hogy az ülőhelyek tekintélyes kvantuma, hír sze­rint, jegyüzérek kezében van, akik a jegyek árát m­ár­is alaposan felsrófolták, a jegy­üzérek mesterkedéseivel szemben azonban, úgy látszik, az MLSz is tehetetlen, habár nem is lenne nagyon nehéz kideríteni, hogy milyen úton jutottak a jegyüzérek a jegyek­­hez, miután a szövetség nyilvántartja, hogy kik milyen helyre szóló jegyet­­kaptak. Amiért szóvá tesszük a jegyigénylés kö­rül felmerült mizériákat, az a panasz, ami Nagyváradról jutott el hozzánk és amelyben egy­ nagyváradi magyar újság szerkesztője kereli velünk, hogy V■■'és a kolozsvári, nagyváradi és brassói la­pok akciójára háromezren jelentkeztek a magyar-olasz meccsre, de az MLSz csak 150 jegyet hajlandó rendelkezé­sükre bocsátani. A 3000 sportrajongó különvonaton ké­szül Budapestre, akik éjjel jönnének é­­ éjjel is utaznának vissza, lehetetlen tehát, hogy csak 150 ember számára jusson ülőhely, a többiek pedig az állóhelyen összepréselve „élvezzék végig" a mérkőzést. Elvégre az MKSz-nek több megértéssel kellene visel­tetnie azokkal szemben, akik sok év után, a meccs kedvéért, most készülnek fel elő­ször Budapestre. A panaszt az MLSz ügyvezető elnökéhez továbbítjuk és reméljük, hogy a még tervbe­­vett póttribünökön elsősorban a 3000 romá­niai magyar sportrajongónak szorítanak helyet. Mit vár a Ferencváros, a Hungária derbyt a páholyból néző Újpest Szinte csak egyik napról a másikra jutott az emberek eszébe, hogy vasárnap Ferencváros a Hungária derby lesz. A Hungária gyenge baj­noki szereplése ugyanis és az a körülmény, hogy a bajnoki címhez már semmi köze sem lehet, mintha lefokozta volna a­­Serbyket meg­előző izgalmakat, az utolsó napokban azonban alaposan fellángolt az érdeklődés. A Hungária híveit apafikus szomorúságukból hirtelen fel­rázta a múlt vasárnapi 5:0-ás pozsonyi győze­lem és most mindenki kiváncsi arra, hogy folytatódik-e a csapat javuló formája. A derby tradíciói még akkor is nagy meccset ígérnek, amikor egyik vagy a másik csapat nincs a legjobb formájában, az izgalom tehát, ha későn is, de mégis csak fokozódik a vasár­napi derby iránt. Milyen a hangulat az érde­keltek körében? A FERENCVÁROS egyik­ vezetője a következőket mondotta:"­­ Tudjuk, hogyha a vasárnapi meccset nem nyerjük meg, véglegesen leszámoltunk bajnoki reményeinkkel, tehát a Ferencváros teljes szív­vel fog belefeküdni a mérkőzésbe. A Hungária gyengébb szereplése nem tesz minket elbizako­­dottá, elsősorban, mert a mi játékosaink sem a legfittebbek. Ami a csapatöszeállítást illeti, véglegesen csak a pénteki tréning után dön­tünk. A valószínű csapat ez: Háda, Hungler 11., Papp —­ Lyka, Bakovi, Obitz — Tanzer, Takács II, Tinárd, Toldi, Kő­kút. A változás legfeljebb az lehet, hogy Ta­kács l.­játszik jobbhátvédet és ha Kohut sérü­lését nem heveri ki, esetleg Szedracsek bal­szélsőt. Bízunk benne, hogy a Ferencváros megszerzi a két pontot. A HUNGÁRIA részéről Kisfalvi István dr. főtitkár nyilatkozott: — Csapatunkat véglegesen csak pénteken állítjuk össze. Még nem tudom, hogy Ticska játszhat-e vasárnap, ez is pénteken fog eldőlni. A csapatösszeállítás előreláthatólag a következő lesz: Újvári — Nagy, Mánás, — Kléber, Weber, Sebes — Ticska, Barátky, Skvarek, Bihánry Vik­et. — A mérkőzéstől heves iramú, nívós küzdel-­­met várok, amelyet bármelyik csapat minimális góldifferenciával megnyerhet. A mieinket erősen fűti a revánsvágy az őszi Kalmár-lábtöréses 4:0-s vereségért és a gyengébb bajnoki szerep­lésért is némileg rehabilitálná magát a Hun­gária, ha sikerülne a Ferencvárost legyőznie. Mit szól mindehhez a harmadik? Az Újpest,­ amely nincs ugyan közvetlenül érintve a derby­­ben, de az eredmény befolyással lehet bajnoki reményeire. AZ ÚJPEST felfogásáról Langfelder Ferenc igazgatót kérdez­tük meg,­aki a következőket mondotta: — Az Újpest páholyból nézi a vasárnapi derbyt. Ha győz a Ferencváros. ..a helyzet nem változik, megmarad a­ két, pont előnyünk. Ha pontot ad le, de különösen ha kikap, az annál jobb nekünk. Éppen ezért vasárnap az újpes­ti közönség szívvel­lélekkel a kékfehéreket fogja buzdítani. Azt hiszem, hogy vasárnap élvezetes, szép játékban lesz­ részünk.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék