Ujság, 1930. április (6. évfolyam, 74-97. szám)

1930-04-18 / 89. szám

PÉNTEK, Í930 ÁPRILIS Í8 ÚJSÁG FERENCVÁROSI PÁLYA Április 20. FTC—HUNGÁRIA bajnoki ÚJPEST—III. KÉR. serlegmérkőzés Jegyek a főkiadóban: Aradi-utca 10. sz. Nemzetközi mérkőzéseket játszanak husvétkor gyephockey-csapataink A Magyar Hockeg Club, a magyar gyep­it oekeysport reprezentáns egyesülete, a hús­véti ünnepekre két nagyképességü külföldi csapatot Iát vendégül. Az egyik a többszörös bajor bajnok Münchener Hockeg Club, a másik pedig a Budapesten először szereplő Wiener Stockball Club. A MAG a szezon élet jére lekötött nemzetközi mérkőzésekre való tekintettel, korán kezdte meg tréningjét és már' is olyan jó formában van, hogy a né­met gyephockey előkelő képviselőjével a si­ker reményében veszi fel a küzdelmet.. A kétnapi mérkőzések beosztása a következő: Vasárnap: MHC a) csapata—Münchener HC (déli 12 órakor), előzőleg 11 órakor: MAC—Wiener Stockball Club. Hétfő: MIIC b) csapata—München (12 órakori, 11 órakor Amatör HC—Becs. A mérkőzések a MHG régi lóversenytéri pályáján kerülnek eldöntésre. Egy szegedi középiskolás uszőbravurja Magyarországon a fedett uszoda fogalmát — hála Istennek már az utolsó évben — a 20 méterés Rudasfürdö jelenti, de miután a többi magyar város­­bán még olyan „hatal­mas méretű téli uszoda sincsen, az Uszószö­­vetség a válogatottak keretébe tartozó úszó­kat husvét hetére Bu­dapestre hívta meg, hogy itt a Rudasban egy kis elötréninggel készüljenek a szezon eseményeire. Énnek a válogatott uszókeretnek egyik szerény, de egyik leg­­a szegedi Wannie An­drás, aki még középiskolás, de azért már is­mételten Magyarország reprezentatív színei­ben is szerepelt. És a korára való tekintettel még ifjúsági Wannie András, aki Szegeden 12 méteres uszodában kénytelen félévig „tre­­íiirozni, most a Rudasban 59.6 másodperc alatt úszta le a 100 méteres távot. 100 méter egy, percen belül még 20 méteres pályán is olyan bravúr, ami, különösen a korai szezont tekintve, rendkívüli figyelmet érdemel. Wannie András versenytársa a trialon a már régebben „beérkezett11, de szintén még ifjúsági Mészöly Tibor, aki 1 p. 00.4 mp. bril­­liáns.időt úszott. Ha fiatal úszóink, félévi tré­­ninglehetőségek nélkül, ilyen bravúrokra ké­pesek, mi lesz itt a fedettuszoda első szezonja után? Wannie II, tehetségesebb tagja, — Á Budai „11“ németországi gy őzelme. Chemnitzböl jelentik: A Budai „11“ ma dél­után Chemnitzben az S. V. Siurm Közép- Szászország bajnoka ellen 3:0 (1:0) arányú győzelmet aratott. A mérkőzést több mint 3000 főnyi közönség nézte végig. A csapat a túra fáradságait részben már kipihenve, szép játékkal megérdemelten győzött. A gó­lokat Weber (I. félidő 15. p.), Weber (II. félidő 13. p.) és Kaltenecker II. (31. p.) lőtték. — A bankliga esapata Milanóban. Milá­nóból jelentik: A bankliga válogatott futball­csapata ma délután megérkezett Milanóba, ahol -a pályaudvaron diszes közönség élén Dolcétta milánói magyar konzul, a Banca Commerciale vezérigazgatója, a milánói olasz pénzintézetek vezető tisztviselői, a Dopo Lavoro képviseletében pedig Biffi fogadták, majd a hősök emlékét ltoszoruzzák meg. A csapat tagjai kitünően érzik magukat és ha az időjárás engedi, holnap délután tréninget tartanak. Az utazás folyamán a csapat min­denütt a legnagyobb előzékenységgel talál­kozott. MTK (Hungária* pálya_____ Husvét hétfőn a serlepérKőzés döntője Jegyek a fokiadéban, VI.* Aradi-utca 10 A nyers táplálékról. A modern konyhában az orvostudomány fejlődése nagy átalakulást hozott. Hús, fű­szer s alkohol, anyáink dús asztalának alap­kellékei, ha nem is teljesen, de nagy ré­szükben tilalom alá esnek s helyüket a friss főzelék. ,s gyümölcs, még pedig lehetőleg Boon cacao nyers állapotban tálalva, foglalták el. Ter­mészetesen nem kell mindjárt egy túlhajtott bicsérdizmusra gondolnunk. De nem tagad­ható, hogy a nyers ételekkel való táplálko­zásnak sok megszívlelendő előnye van. Min­denekelőtt vitamindus a lúgos ásványi természetes vagy saláta alakjában asztalra adott gyümölcsök előétel számára igen alkal­masak, a levesek feladatát igen jól betöltik, azok hátrányai nélkül. Lehetőleg héjjával Deiüzö ttórsyapapir erős mint a bőr, átlátszó mint az üveg, tartós, többször is használható és abszolút hygienikus SsakMfasafif bán vaiddi „SIC Kérje mindenütt! együk vagy készítsük el őket, mert a gyű­­mölcshéj vitamin- s rostdus. A főzelékféléknél, a gyökér, gumó és sa­látafélék jöhetnek számításba. Igen jól meg­Hárorn esti­­mdlR>cn«nn 1 HOPl.92, GrQllfeldErnO ■ agoszuniatns, ||B fn j| 2 3 *'DÍ Jvk ff ÍJI §}■ Helyben, házhoz szil- W VIII., Orczy, ut 74. szóéi elstfrendU, E£flR.3£IElitjgSí*VI Útra,vidékrealánvíttcl Telefon : J: 845-95 anyagban gazdag,, már pedig a főtt ételben ezek egyike sem" található fel. A fogakat elsőrendűen Konzerválja, mert fokozottabb rágásra, őrlésre kényszeríti azokat. De a legkitűnőbb fogak sem tudják oly tökéletes puhaságura gyúrni az ételt, mint a főzés. Mindig marad meg nem rágott rostanyag elég s ezek a durva szálú ételrészek nagy­ban elősegítik a gyomor s bél emésztő kész­ségét. így tehát minden okunk megvan tisztítva, citromlé, olaj s kevés cukor hoz­záadásával igen izes ételeket készíthetünk. Kevesen tudják, hogy a finomra vágott nyers spárga és karfiol milyen kitűnő salá­tát ad. sk”HaStenberger Béla & Budapesti gyara: Ballagj Mór-utca 14. — Teielon: L. 19-71 A nyers táplálék legkényesebb, de legfonto­sabb részei az anyag kifogástalan friss "volta s a leggondosabb tisztasága. A gyümölcs­salátáknál gondosan ügyeljünk, hogy erő­sen savtartalmu gyümölcs, pl, narancs­Az edények kezelése* Bizony sőkszor állapítom meg magamban, hazatérve egy kedélyes asszonydélutánró], hogy a tea zsirszagu volt! Háziasszonyok, el tudtok-e valami rémesebbet képzelni an-Slfifi aluminiymeflenueH nál, mikor a szépen beadott teának zsir« szaga van? Pedig igen könnyen megtörtó-i nik az, hogy a háziasszony nem vigyáz eléggé a teafőzőre, esetleg teás-fazékra. *• •• 10, • ■ a harminchat pengő tó), kályha. Llirnn dflaL: Val hatvanhat pengőtől r lg | I H K fi is f| K Abi-ahóm is GUrtler bido. II || jl UIIIIII goő-szsrelőknél, VII, Dohány. g UlUUilUilim utca 29. Telefon: 430-13 a szakácsnő pedig, mert az kényelmes, mást is főz a fazékban — esetleg egy kis rántást hamar, — hiszen mért szedjen elő egy másik fazekat, mikor az fáradságosabb és egy-kettő r\n AV iT| V/ a legtökéletesebb padló, EL1 |J jj | teái | W botortisztltó és fényesítő-Elltl R fia. ***** Német-utca 23 " __________l előfon: 301—88 máris kész a „kellemetlen szag“. Nagyon vigyázzunk, hogy a teásfazék teljesen külön álljon a konyhaszekrényben és azt semmi­féle más célra ne használjuk! Ugyanilyen Wiwat-sts:':: óvatossággal járunk el a többi edényekkel is, pl. a tejeslábosban ne tartsunk semmi mást, mint tejet, mert az is kellemetlen következményekkel járhat. A husvágó-desz­(üveggolyóit előnyeiről gy&ídjöa mSa 9 891 iSmeK Cinedül. Hsrorrmspi próba-i ” w díjtalanul szereljük. Levelezőlapon megrendelhető. Árai.— P, Láng, Vili, Bezcrédy-u. S kán ne szeleteljünk fel pL teasüteményt, mert a hagymaszag olyan erősen bele­eszi magát a deszkába, akármilyen jól is lesuroljuk azt, hogy azt más célokra hasz­„ms* putortisztitG szer és minőségű bútornál kitünően alkalmazható. A húsvéti és tavaszi takarí­tásnál nélkülözhetetlen. Könnyen kezelhető. Megrendelhető „RAS“ vegyiparnál, VI., Jóhai-tér 8. Tel.: 107—00 nálni mindig bizonyos rizikóval jár. A kávéskanalakat nem szabad a konybaedény­­nyel együtt elmosni, hanem teljesen külön, mert ismétlem, sokszor előfordult már, hogy Ufóul MRatfliz a kanál hagymaszagu volt a gondos házi­asszony legnagyobb rémületére. A vasedé­nyeket teljesen külön kezeljük, mert a fém­dörzsölő, meg a kőpor utáni váz nem alkal­automata talpaló ITCilTrÁUk&O és bőríestö müvek Budapest, Ml, Király-utca 10. Cipőit legolcsóbban iestl — talpalja — javltja- 15pere alatt kész! más a közös mosogatásra. Vigyázzunk arra, hogy az evőeszközöket forró vázbe ne tegyük, mert a kés meg a villa nyele ezáltal meg­lazul. Az öblítésnél sem árt., gondos házi* Egészsége érdekében B ffü S)®' *°Botte­hssználjon kizárólag ■ Aa papírt asszonyok, ha személyesen ügyelünk fel néha arra, hogy a csészék és tányérok ne ragadjanak, hanem gondosan le legyenek öblítve, hogy tiszták és ragyogóak legyenek Febru őr tőt—no v emberig magyar gyártmányú „Kakas" sas*.7 "" ^ viseljen. edényeink akkor is, ha otthon nincsenek vendégeink, hanem magunknak csináljuk azt, ami azt hiszem, gondos háziasszonyok — mindennél fontosabb. Herceg „ESTERHÁZY” húsvéti sonka Lerakat: VII., Rottenbiller-utca 58. Telefon: Jőzset 435-21 arra, hogy nyersen is elfogyasztható ételek­kel gazdagítsuk étlapunkat, már csak a vál­tozatosság kedvéért is. A gyümölcsről, mint nyers táplálékról, aligha kell beszélnünk. Ismeri s szereti azt MOCZNIK MUSTÁR A’Sl B legjobb! Mindenütt kapható! mindenki. Csak artnyit akarunk megemlí­teni, hogy Bircher-Brenner svájci orvos ku­tatásai szerint, az étkezés előtt elfogyasztott gyümölcs sokkalta több hasznot hoz, mint az étkezés utáni, csemegének beadott. A saláták, csakis frissen készítve' kerüljenek az asztalra. Ezeket soha sem szabad egy nappal előre elkészíteni. illír ló feli -"w U'IBiUEUf JU IUJIUI védjeggyel vatódi A tavasz uj terményei nagyban elősegítik, ennek az egészséges étrendnek megvalósifá-Ufflica sütőpor sát, amelyhez magunk részéről néhány re­cepttel fogunk a jövőben hozzájárulni. A bevásárlás tudománya Bizony tudománynak nevezzük ezt is, jó háziasszonyok, mert a tapasztalat és beosztás tudománya kell ahhoz, hogy tudjam: mit és mennyit vehetek jövedelmem és a család­tagok száma szerint! Elhiszem azt is, hogy modern mintázatú tügoonsianvagoü NEUMANN ÉIMOEI uÜM7. sokszor szívesebben vennénk meg mi is házi­asszonyok, a drága vesepecsenyét, mint pl. az olcsó marhahúst — azonkívül kora ta­vasszal nagyon csábítók az uj zöldségfélék is, de sajnios az erszényünk nem telik meg sem a zöldségfélék, sem a vesepecsenye lát-Iiáziasszony, mert ha a szakácsnőt küldjük, bizony sokszor rossz a tea és rossz a kávé, de az összeg nagyrésze jó a szakácsnőnek! Vajfélét is maga kóstolja meg a gondos háziasszony, különösen tavasz felé, mikor ki­melegedik az idő és a vaj könnyebben ava­­sodiki Vajat, amig nem hozatunk jeget, úgy tartjuk frissen, hogy azt egy vízzel telt tá­­lacskába helyezzük és egy cserépedénnyel le­­boritjuk, ahol az állandó párolgás azt frissen tartja, természetesen minden nap friss vizet kell reá tenni! ' A Borfa tolieftof ubusszappan . utazásra, weekendro, kirándulásra, irodában, műhely­ben és háztartásban nélkülözhetetlen. Kapható minden drogéria és illatszertárban tára pénzzel, hanem éppolyan lapos marad, amilyen annakalőtte volt. Tapintat és ügyes­ség kérdése az, hogy jól osszuk be azt az összeget, ami a rendelkezésünkre áLl és külö­nösen a fűszereknél való bevásárlást ne bíz­zuk a szakácsnőre, hanem azt saját magunk szerezzük be! Hiszen köztudomású dolog az, Nedda fémtisztitó hogy a szakácsnők szívesen csinálnak ma­guknak úgynevezett „kosiyhapénzt“. Már­most ne sajnáljuk a fáradságot és keljünk fel korán, hogy különösen a nagyobb bevá­sárlásnál személyesen legyünk jelen! Cukor és liszt bevásárlása rendesen ősszel történik, legtöbbször akkor vesszük meg az egész évre valót. Viszont tea és kávé bevá­sárlását igazán személyesen eszközölje a jó Amiről már minden háziasszony beszél! Példátlanul kedvező alkalmi vételeket tesz lehetővé KOHN BERNÁT vászonárukereskedése Budapest, VB., Király-utca 13. Gozsdu-ház, II. udvar A legjobb és legfinomabb tiszta lenvásznak minden széles­ségben, ágynemüek és lepedők részére. Lenbatlsztok, leg­finomabb damaszt-étkezőkésztetek és két vérkészle­tek. damaszt- és írottirtörtílközöfe, zsebkendők, zelirek és pouplinok minden finomságban és az összes síién* és kreton-nemek minden szokásos szélességben. Férfiingek mérték szerint. Menyasszonyi kelengyék. A súlyos gazdasági viszonyok következtében cégünk elhatározta, hogy az engros­­eladást nagyrészben beszünteti. Ennek alapján Igen nagy árurak­tárunkat redukáljuk és eddig nem létezett olcsó árakon, detallban adjuk el példátlanul leszállított árakon! Cégíisk hírneve garancia az áru legjobb minőségéért! Nie JU m fhW ni rAtri k I Ú 11

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék