Ujság, 1930. április (6. évfolyam, 74-97. szám)

1930-04-18 / 89. szám

PÉNTEK, 1930 ÁPRILIS 18 ÚJSÁG FERENCVÁROSI PÁLYA Április 20. FTC—HUNGÁRIA bajnoki ÚJPEST—III. KER. serlegmérkőzés Jegyek a főkiadóban: Aradi­ utca 10. sz. Nemzetközi mérkőzéseket játszanak húsvétkor gyephockey-csapataink A Magyar Hockey Club, a magyar gyep­h­­ockeysport reprezentáns egyesülete, a hús­véti ünnepekre két nagyképességű külföldi csapatot lát vendégül. Az egyik a többszörös bajor bajnok Münchener Hockey Club, a másik pedig a Budapesten először szereplő Wiener Stockball Club. A MAG a szezon élet­­ére lekötött nemzetközi mérkőzésekre való tekintettel, korán kezdte meg tréningjét és már­­is olyan jó formában van, hogy a né­met gyephockey előkelő képviselőjével a si­ker reményében veszi fel a küzdelmet.. A kétnapi mérkőzések beosztása a következő: Vasárnap: MHC a) csapata—Münchener HC (déli 12 órakor), előzőleg 11 órakor: MAC—Wiener Stockball Club. Hétfő: MN­C b) csapata—München (12 órakor), 11 órakor Amatőr HC—Bécs. A mérkőzések a MHG régi lóversenytéri pályáján kerülnek eldöntésre. Egy szegedi középiskolás úszóbravúrja Magyarországon a fedett uszoda fogalmát — hála Istennek már az utolsó évben — a 20 méteres Rudasfürdő jelenti, de miután a többi magyar város­­ban még olyan „hatal­mas méretű téli uszoda sincsen, az Úszószö­­vetség a válogatottak keretébe tartozó úszó­kat húsvét hetére Bu­dapestre hívta meg, hogy itt a Rudasban egy kis előtréninggel készüljenek a szezon eseményeire. Ennek a válogatott úszókeretnek egyik szerény, de egyik leg­­a szegedi Wannie An­drás, aki még középiskolás, de azért már is­mételten Magyarország reprezentatív színei­ben is szerepelt. És a korára való tekintettel még ifjúsági Wannie András, aki Szegeden 12 méteres uszodában kénytelen félévig stre­­tu­­ozni, most a Rudasban 59.6 másodperc alatt úszta le a 100 méteres távot. 100 méter egy, percen belül még 20 méteres pályán is olyan bravúr, ami, különösen a korai szezont tekintve, rendkívüli figyelmet érdemel. Wannie András versenytársa a trialon a már régebben­­beérkezett 11, de szintén még ifjúsági Mészöly Tibor, aki 1­0. 00.4 mp. bril­­liáns­ időt úszott. Ha fiatal úszóink, félévi tré­­ninglehetőségek nélkül, ilyen bravúrokra ké­pesek, mi lesz itt a fedettuszoda első szezonja után? Wannie II. tehetségesebb tagja, — A Budai „11“ németországi gy­őzelme. Chemnitzből jelentik: A Budai „11“ ma dél­után Chemnitzben az S. V. Sturm Közép- Szászország bajnoka ellen 3:0 (1:0) arányú győzelmet aratott. A mérkőzést több mint 3000 főnyi közönség nézte végig. A csapat a túra fáradságait részben már kipihenve, szép játékkal megérdemelten győzött. A gó­lokat Weber (I. félidő 15. p.), Weber (II. félidő 13. p.) és Kaltenecker II. (31. p.) lőtték. — A bankliga csapata Milanóban, Milá­nóból jelentik: A bankliga válogatott futball­csapata ma délután megérkezett Milanóba, ahol­­a pályaudvaron díszes közönség élén Dolcetta milánói magyar konzul, a Banca Commerciale vezérigazgatója, a milánói olasz pénzintézetek vezető tisztviselői, a Copo Lavoro képviseletében pedig Biffi fogadták, majd a hősök emlékét k­oszorúzzák meg. A csapat tagjai kitűnően érzik magukat és ha az időjárás engedi, holnap délután tréninget tartanak. Az utazás folyamán a csapat min­denütt a legnagyobb előzékenységgel talál­kozott. MTK­­Hungária* pálya_____ Húsvét hétfőn a serlemérkőzés döntője Jegyek a fokiadóban, VI.* Aradi­ utca 10 tisztítva, citromlé, olaj s kevés cukor hoz­záadásával igen ízes ételeket készíthetünk. Kevesen tudják, hogy a finomra vágott nyers spárga és karfiol milyen kitűnő salá­tát ad. A nyers táplálékról. A modern konyhában az orvostudomány fejlődése nagy átalakulást hozott. Hús, fű­szer s alkohol, anyáink dús asztalának alap­kellékei, ha nem is teljesen, de nagy ré­szükben tilalom alá esnek s helyüket a friss főzelék­ ,s gyümölcs, még pedig lehetőleg Boon cacao nyers állapotban tálalva, foglalták el. Ter­mészetesen nem kell mindjárt egy túlhajtott bicsérdizmusra gondolnunk. De nem tagad­ható, hogy a nyers ételekkel való táplálko­zásnak sok megszívlelendő előnye van. Min­denekelőtt vitamindúl a lúgos ásványi természetes vagy saláta alakjában asztalra adott gyümölcsök előétel számára igen alkal­masak, a levesek feladatát igen jól betöltik, azok hátrányai nélkül. Lehetőleg héjjával Delüzö­ttórsyapapír erős mint a bőr, átlátszó mint az üveg, tartós, többször is használható és abszolút hygienikus SsakMfasafir bán vaiddi „SIC Kérje mindenütt t­együk vagy készítsük el őket, mert a gyü­­mölcshéj vitamin- s rostdus. A főzelékféléknél, a gyökér, gumó és sa­látafélék jöhetnek számításba. Igen jól meg­Három­ esti- mdlRicn«nn 1 HOPl.92, GrallfeldErnO ■ agosztinianus, ||B fn || 2 3 *'Dl Jvk ff |JI §}■ Helyben, házhoz szil- W VIII., Orczy, ut 74. szó és elstirendU, E£flR.3£IElitjgSí*VI Útra,vidékre alán víztel Telefon : J. 845-95 sk”Hartenberger Béla & Budapesti gyára: Ballagi Mór­ utca 14. — Telefon: L. 19­71 A nyers táplálék legkényesebb, de legfonto­sabb részei az anyag kifogástalan friss "volta s a leggondosabb tisztasága. A gyümölcs­salátáknál gondosan ügyeljünk, hogy erő­sen savtartalmú gyümölcs, pl. narancs­Az edények kezelése* Bizony sokszor állapítom meg magamban, hazatérve egy kedélyes asszonydélutánról, hogy a tea zsírszaga volt! Háziasszonyok, el tudtok-e valami rémesebbet képzelni an-Slfifi aluminiumeflem­e- nál, mikor a szépen beadott teának zsiri­szaga van? Pedig igen könnyen megtörté­­­nik az, hogy a háziasszony nem vigyáz eléggé a teafőzőre, esetleg teás­ fazékra. *• •• 10, • ■ a harminchat pengő tó­, kályha. Llirin dflaL: Val hatvanhat pengőtől | lg | I H K fi is f| K Abr­aham is GUrtler bido. II || jl UIIIIII goe­szszelőknél, VII, Dohány. g UlUUilUilim utca 29. Telefon: 430-13 a szakácsnő pedig, mert az kényelmes, mást is főz a fazékban — esetleg egy kis rántást hamar, — hiszen mért szedjen elő egy másik fazekat, mikor az fáradságosabb és egy-kettő r\n AV­­T| V/ a legtökéletesebb padló, EL1 || jj | teás | W bútortisztító és fényesítő­ E­lltl R fia. ***** Német-utca 23 " __________t­elefon: 301—88 máris kész a „kellemetlen szag“. Nagyon vigyázzunk, hogy a teásfazék teljesen külön álljon a konyhaszekrényben és azt semmi­féle más célra ne használjuk! Ugyanilyen Wiwat­sts:':: óvatossággal járunk el a többi edényekkel is, pl. a tejeslábosban ne tartsunk semmi mást, mint tejet, mert az is kellemetlen következményekkel járhat. A húsvágó-desz­­üveggolyóit előnyeiről gyűldjen mSa 9 891 iSmeri Cinedal. Hsrorrmspi próba­i­­­n díjtalanul szereljük. Levelezőlapon megrendelhető. Árai.— P. Láng, Vili, Bezerédy-u. S­kán ne szeleteljünk fel pe teasüteményt, mert a hagymaszag olyan erősen bele­eszi magát a deszkába, akármilyen jól is lesoroljuk azt, hogy azt más célokra hasz­nos* putortisztító szer és minőségű bútornál kitűnően alkalmazható. A húsvéti és tavaszi takarí­tásnál nélkülözhetetlen. Könnyen kezelhető. Megrendelhető „RAS“ vegyiparnál, VI., Jókai-tér 8. Tel.: 107 000 nálun mindig bizonyos rizikóval jár. A kávéskanalakat nem szabad a konyhaedény­­nyel együtt elmosni, hanem teljesen külön, mert ismétlem, sokszor előfordult már, hogy Uraul MRatiliz a kanál hagymaszagú volt a gondos házi­asszony legnagyobb rémületére. A vasedé­nyeket teljesen külön kezeljük, mert a fém­dörzsölő, meg a kőpor utáni váz nem alkal­automata talpaló ITCilTrAUK&O és bőrfestő művek Budapest, MI. Király­ utca 10. Cipőit legolcsóbban festi — talpalja — javítja- 15 perc alatt kész­ más a közös mosogatásra. Vigyázzunk arra, hogy az evőeszközöket forró vízbe ne tegyük, mert a kés meg a villa nyele ezáltal meg­lazul. Az öblítésnél sem árt., gondos házi* Egészsége érdekében B fiü S)®' *°Botte­használjon kizárólag ■ Aa papírt asszonyok, ha személyesen ügyelünk fel néha arra, hogy a csészék és tányérok ne ragadjanak, hanem gondosan le legyenek öblítve, hogy tiszták és ragyogóak legyenek Febru­ár­től—no­v­emberig magyar gyártmányú „Kakas" sas*. 7"" ^ viseljen. edényeink akkor is, ha otthon nincsenek vendégeink, hanem magunknak csináljuk azt, ami azt hiszem, gondos háziasszonyok — mindennél fontosabb. Herceg „ESTERHÁZY” húsvéti sonka Lerakat: VII., Rottenbiller­ utca 58. Telefon: József 435-21 arra, hogy nyersen is elfogyasztható ételek­kel gazdagítsuk étlapunkat, már csak a vál­tozatosság kedvéért is. A gyümölcsről, mint nyers táplálékról, aligha kell beszélnünk. Ismeri s szereti azt MOCZNIK MUSTÁR A’St a legjobb! Mindenütt kapható­ mindenki. Csak a­­nyit akarunk megemlí­teni, hogy Bircher-Brenner svájci orvos ku­tatásai szerint, az étkezés előtt elfogyasztott gyümölcs sokkalta több hasznot hoz, mint az étkezés utáni, csemegének beadott. A saláták, csakis frissen készítve­ kerüljenek az asztalra. Ezeket soha sem szabad egy nappal előre elkészíteni. illír ló feli -"w U'IBiUEUI JU IUJIUI védjeggyel valódi A tavasz új terményei nagyban elősegítik, ennek az egészséges étrendnek megvalósító­ Ufflica sütőpor­cát, amelyhez magunk részéről néhány re­cepttel fogunk a jövőben hozzájárulni. A Borfa Jolieftof ubusszappan , utazásra, weekendre, kirándulásra, irodában, műhely­ben és háztartásban nélkülözhetetlen. Kapható minden drogéria és illatszertárban Nedda fémtisztító Amiről már minden háziasszony beszél! Példátlanul kedvező alkalmi vételeket tesz lehetővé KOHN BERNÁT vászonárukereskedése Budapest, VB., Király­ utca 13. Gozsdu-ház, II. udvar A legjobb és legfinomabb tiszta lenvásznak minden széles­ségben, ágyneműek és lepedők részére. Lenbatisztok, leg­finomabb damaszt-étkezőkészletek és két vérkészle­tek. damaszt- és írottsitört ülközéte, zsebkendők, zelirek és pouplinok minden finomságban és az összes szfén- és kreton-nemek minden szokásos szélességben. Férfiingek mérték szerint. Menyasszonyi kelengyék. A súlyos gazdasági viszonyok következtében cégünk elhatározta, hogy az engros­­eladást nagyrészben beszünteti. Ennek alapján igen nagy árurak­tárunkat redukáljuk és eddig nem létezett olcsó árakon, detailban adjuk el példátlanul leszállított árakon! Cégeisk hírneve garancia az áru legjobb minőségéért! N­ie JU m fhW ni rAtri­k I Ú h háziasszony, mert ha a szakácsnőt küldjük, bizony sokszor rossz a tea és rossz a kávé, de az összeg nagy része jó a szakácsnőnek! Vajfélét is maga kóstolja meg a gondos háziasszony, különösen tavasz felé, mikor ki­melegedik az idő és a vaj könnyebben a va­­sodik. Vajat, amíg nem hozatunk jeget, úgy tartjuk frissen, hogy azt egy vízzel telt tá­­lacskába helyezzük és egy cserépedénnyel le­­borítjuk, ahol az állandó párolgás azt frissen tartja, természetesen minden nap friss vizet kell reá tenni r­a tára pénzzel, hanem éppolyan lapos marad, amilyen annak előtte volt. Tapintat és ügyes­ség kérdése az, hogy jól osszuk be azt az összeget, ami a rendelkezésünkre áll és külö­nösen a fűszereknél való bevásárlást ne bíz­zuk a szakácsnőre, hanem azt saját magunk szerezzük be! Hiszen köztudomású dolog az, anyagban gazdag,, már­pedig a főtt ételben ezek egyike sem" található fel. A fogakat elsőrendűen konzerválja, mert fokozottabb rágásra, őrlésre kényszeríti azokat. De a legkitűnőbb fogak sem tudják oly tökéletes puhaságúra gyúrni az ételt, mint a főzés. Mindig marad meg nem rágott rostanyag elég s ezek a durva szálú ételrészek nagy­ban elősegítik a gyomor s bél emésztő kész­ségét, így tehát minden okunk megvan Bizony tudománynak nevezzük ezt is, jó háziasszonyok, mert a tapasztalat és beosztás tudománya kell ahhoz, hogy tudjam, mit és mennyit vehetek jövedelmem és a család­tagok száma szerint! Elhiszem azt is, hogy modern mintázatú tagponsianyagon NEUMANN ÉSMOBI­LUM7. sokszor szívesebben vennénk meg mi is házi­asszonyok, a drága vesepecsenyét, mint pl. az olcsó marhahúst — azonkívül kora ta­vasszal nagyon csábítók az új zöldségfélék is, de sajn­os az erszényünk nem telik meg sem a zöldségfélék, sem a vesepecsenye láz- A bevásárlás tudománya hogy a szakácsnők szívesen csinálnak ma­guknak úgynevezett „kostyhapénzt“. Már­most ne sajnáljuk a fáradságot és keljünk fel korán, hogy különösen a nagyobb bevá­sárlásnál személyesen legyünk jelen! Cukor és liszt bevásárlása rendesen ősszel történik, legtöbbször akkor vesszük meg az egész évre valót. Viszont tea és kávé bevá­sárlását igazán személyesen eszközölje a jó 11

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék