Ujság, 1930. november (6. évfolyam, 249-273. szám)

1930-11-06 / 252. szám

UJLAKI CSOTORTOK, 1830 NOVEMBER . MA DÉCSI Dupla premier ! HM és Kelly Skóciában! Az UNIVERSAL hangos vígjáték­­attrakciója 8 felvonásban Amit a férfiak akarnak! Pauline STARKE nagy hangos­film-attrakciója 9 felvonásban Mindkét film magyar feliratokkal! FILMSZÍNHÁZ Forgács Antal filmrendező halála Hosszú betegeskedés után kedden meghalt Forgács Antal filmrendező, a magyar film egyik legtehetségesebb munkása és legfanatikusabb harcosa. Forgács már a régi nagy magyar film­gárdának volt a tagja, akkor cserélte fel a film­mel a színpadot, amikor a film még kezdeti stá­diumban volt, de már akkor nagy fejlődést ígért. Forgácsnak is része volt abban, hogy­ ez a fej­lődés bekövetkezett. Megalapította a Glória filmgyárat, amely egyre-másra csinálta a nagy­sikerű filmeket, a Tatárjárást, Luxemburg­ gróf­ját, A bornevillei harangok-at, A három árvá­t, Szép Ilonká­t és még sok érdekes filmet. Abban az időben, amikor a nagy magyar filmgyárak­­egymásután beszüntették a működésüket, For­gács Antal nem adta fel a harcot, szerény kere­tek között is dolgozott tovább és minden esz­tendőben megcsinálta a maga filmjét, így ment­­éveken keresztül és ezekben az években Forgács Antal egyedül képviselte a magyar filmgyártást. Még a legutóbbi években is dolgozott. Két év előtt csinálta meg Mária nővér című filmjét. .Nagy lelkesedéssel fogott a munkához, a film közepén azonban elfogyott a tőkéje és ekkor a Filmipari Alap bekapcsolásával tudta csak be­fejezni a munkáját. A film nagy sikert aratott, külföldön is sikerrel játszották, ám Forgácsnak csak erkölcsi sikert hozott, mert az anyagi siker körül differenciája támadt a Filmipari Alappal, amely ellen pert is indított. Ebben a perben, amelynek a napokban tartották az első tárgya­lását, volt minden reménysége. Már hónapok óta súlyos betegség kínozta. Tüdővész támadta meg és az állapota rohamo­san romlott. Az új Szent János-kórházban ápol­ták, itt reménykedett abban, hogy talán talpra­­áll és vele együtt új erőre kap a magyar film­gyártás is. Az utóbbi napok izgalmai, a Film­ipari Alap ellen indított pere még jobban elgyö­törték és kedden hosszú szenvedés után meghalt.­­ Negyvenkilenc éves volt.­­ A főváros a farkasréti temetőben díszsírhelyet adományozott az elhunyt filmrendezőnek, itt te­­spítik el a magyar filmgyártás lelkes szerelme­sét csütörtök délután fél négy órakor. A mozik mai műsora ANDRÁSSY HANGOS MOZGÓ (Csengery-utcs és And­­rássy-ut sarok. Telefon : Automata 261—78. szám.) Zwei Herzen im­­ Takt. (Szivek szimfóniája). Hangos éneklő operett 10 felvonásban. Rendezte: Bolváry Géza. Főszereplők: Willy Forst, Halmai Tibor, Walter Jan­­sen, Gretl Theimer. — Híradó. — Előadások kezdete: hétköznap 5, ^48 és 9410 órakor, vasárnap )£3, ^45, 6, 8 és 10 órakor. — Vasárnap délelőtt hangosburleszk­­m­atiné. BODOGRÁF HANGOS FILMSZÍNHÁZ (József-körút 63 Tel. 1. 381—76.) Egy jobb család. Hangos, éneklő, be­szélő, vidám operett 10 felvonásban. Főszereplők: Anny Ondra, Sigfried Arno._Az autógarázs titka. Kalan­dortörténet 10 felvonásban. Főszereplő: Harry Piel. — Előadások kezdete hétköznapokon 4, 6, 8 és 10 órakor, vasárnap 2, 4, 6, 8 és 10 órakor. BELVÁROSI MOZGÓ (Irányi­ utca. Telefon: 833-29. sz.) Vígjátékesték. Egy jobb család. Vígjáték-attrakció 10 felvonásban. Főszerepben Anny Ondra­ — Delikatesz. Vigoperett 8 fejezetben. Főszereplők: Harry Liedtke, Verebes Ernő, Hans Junkermann. — Magyar híradó. •Ügyelővétel délelőtt 11—1-ig. Előadások kezdete hét­köznap: jobbterem 5, 3,48 és %10 órakor, bálterem 8 órakor. Előadások kezdete vasárnap: jobbterem­­4, 6 és 8 órakor, bálterem 5, és Vz­0 órakor. CAPITOL FILMPALOTA (Baross-tér, a Keleti pálya­udvar mellett. Telefon: József 343—37.) Magyarul beszélő film: Bajor Gizi, Somlay Artúr, Góth Sándor, Kertész Dezső, Göm­öry Vilma, Pártos Gusztáv. Szom­bathelyi Blanka és Bárdy Ödön főszereplésével az orvos titka. Egy vergődő asszony drámája. Irta: Har­­sányi Zsolt. Rendezte: Hegedűs Tibor. A festő álma. Életkép. Üzenet Hollywoodból. Magyarul beszélő film. Főszerepben Lukács Pál. Paramount extra­ híradó. Előadások kezdete hétköznapokon: 5, ^18 és es 10 óra­kor, vasár- és ünnepnapokon: ^4, H*6, ^8 és %10 órakor. CHICAGO MOZGÓ (VII., István­ út 39. Telefon: József 321—76.) Csak tel (Nur du). Főszereplők Walter Jan­sen, Halmai­ Tibor és Charlotte Ander. — A nagyváros hiénái. Főszereplő: Hoot Gibson. — Paramount hír­­ánó. — Előadások kezdete hétköznap: 5, V78 és hlO vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. CORSO MOZI (Váci­ u. 9. Tel.: Aut. 874-02.) Szerelmi nagykövet. Vidám filmregény 10 felvonásban. Ren­dezte: Kertész Mihály. Zene: Irving Berlin. Főszerep­lők: Al Jolson, Louis Marán és Lowd­ Sherman. — Hegedűmókák (Varieté). — Hangos híradók. — Elő­adások mindennap: 4, 946, 948 és 9410 Minden vasár­nap d. e. 11—1-ig mérsékelt helyáru matiné. CORVIN FILMSZÍNHÁZ (József-körút és üllói-ut sarok. Telefon: 1. 389—88 és .1. 395—84.) 2 hangosfilm-sláger! Korvettkapitány. Clarry Liedtke, Maria Paudler és Jurikermann nagy kato­na-vi­gjátéka. Sport és szerelem. Olga­­'.sehova, Renate Müller és Schmeling boxvilág­­bajnok hangosfilmje. Magyar Híradó. Előadások kez­dete hétköznap: 3.46 órától folytatólagos bemenettel 948 és 9­ órakor. Vasárnap és ünnepnap 4 órától kezdőd­őleg. DÉCSI (Teréz­ körút 28. Aut. 213-43, 259-52 és 148-05) Dupla ipüsor­ Kohn és Kelly Skóciában. Az Universal hangos vígjátékattrakciója 8 felvonásban. Főszerepben George Sidney és Charles Murray. Amit a férfiak akarnak. Pauline Starke nagy hangos filmje 9 felv. Főszerepben: Pauline Starke. Barbara Kent, Ben Lyon. (Universal-film­.) Híradók. Előadások kezdetei: 4 óra­kor, továbbá a két nagy film közti szünetben folyta­tólag 5 óra után, 947 órakor és a két nagy film közti szünetben folytatólag 8 után, az utolsó előadás kez­dete Al10 órakor. ELIT HANGOS MOZI (Lipót-törút 16 Tel. Ant. 161-51.) Mese a benzinkútról. Zenés vígjátékattrakció 12 fel­vonásban. A hangosfilmgyártás koronája. Rendezte: Wilhelma Thiele. Főzereplők: Lilian Harvey, Olga Csehova, Willy Fritsch, Oskar Karlweiss és Helm Rühmann. — így élnek a szárnyasok. Hangos kultur­­film 2 felvonásban. — Lohengrin. Énekli: Taccover. — Ufa hangos-híradó. — Előadások kezdete hétköznap: 5. 1/18 és Aa10 órakor, vasárnap: 144. 146, VzS és 9410 órakor. Jegyelőrttel délelőtt 10—1-ig. FÉSZEK HANGOS-MOZGÓ (József-körút 70. sz. Telefon: József 460—40.) A legszebb tangó. Szerelmi történet 12 felvonásban. Főszereplő Willy Forst, magyarul beszélő jelenetben Verebes és Mindszenthy. — A nagyváros hiénái. Vadnyugati történet 8 felvonásban. Fősze­replő Hoot Gibbson. — Előadások kezdete: hétközna­pokon 1 5,. 3/10 és 9410 órakor; vasárnap 3-tól folyta­tólag. Vasárnap délelőtt burleszk-maliné. FÓRUM FILMSZÍNHÁZ (Kossuth Lajos­ utca II. Tele­fon: Automata 897—07 és 895—43.) A párisi háztetők alatt. (Sous les­ toits de Paris.) Különleges francia film 12 fejezetben. Rendezte Renée Clair. Főszerep­lők: Pola Ib­ery és Albert Prejean. Sicc Kínában. Hangos rajzos trükkfilm. Fox hangos híradó. Az aacheni bányakatasztrófa. Fox hangos­ riport. Magyar híradó. Előadások kezdete hétköznapokon, szombat kivételével: 5. 1.8 és 1210 órakor, szombat, vasár- és ünnepnapokon: 4. 6. 8 és 10 órakor. Jegypénztár Vili órától 12-ig és délután­ 4 órától. KAMARA MOZGÓ (Dohány-u. és Nyár-u. sarok. Telefon: 1. 140—27.) Szerelmi nagykövet. Rendezte Kertész Mi­hály, zenéjét szerzette: Irving Berlin. Főszereplő: Al Jolson. — Vitaphon varieté. — Hind­enburg a felsza­badult Rajnavidéken. — Fox hangos és magyar híradó. — Előadások hétköznap: 6. 8 10 órakor. Szom­bat és vasárnap: 4, 6, 8 és 10 órakor. NYUGAT MOZGÓ (Teréz­ körút 41. Telefon: 271-$*. sz.) Az élet rapszódiája. Zenés, att-'akciós film 7 felvonás­ban. Főszereplők Alice Day, John Tollits, William Col­er. — A nagyváros hiénái. Történet 6 felv. — Elő­adások kezdete: 3,a4. 3/a6, 943. 9410 órakor. OLYMPIA (RTL, Erzsébet­ körút 26. Telefon: 1. 429—4­.) A legszebb tangó. A szezon U­ nagyobb slágere, mu­latságos német daljáték, magyar magyarázó szöveggel, élénk dalbetétekkel. Főszereplők: Verebes Ernő, Willy Forst, O. Karlweiss. — Miki jazzbandje. A legm­ulat­­ságosabb Miki-Maus mókák. — Híradók. — Előadások kezdete: hétköznapokon 4, 6, 8 és 10 órakor; vasár­nap már, 5. )­7, 8­ és 10 órakor. OMNI­A FILMSZÍNHÁZ (VIII. ker., Völcsey­ utca 2. sz. József-körút sarok. Telefon: József 301—25.) Világ­át­trakciós műsor. Virginia Wally és Noah Berry: Közel az Istenhez. Izgalmas órák a hajótöröttek szi­getén 10 felvonásban. Mecséry Ila és Albert Haubig: A fehér Szahara. Sport és szerelem 10 felvonásban. Aktuális heti híradó. Előadások kezdete hétköznap: 5. 318 és 3 10 órakor, vasár- és ünnepnap: 3,21, 16, 3/18 és V 10 órakor. Pénztár d.. e. 11—1-ig, d. u. 1 órával az előadás megkezdése előtt. ORION SZÍNHÁZ (IV., Eskü-ut 1. Telefon: Aut. 831-02. és 842—93.) Nagy hangos és beszélő filmműsor. A kor­vettkapitány. Hangos németül beszéld vígjáték 8 felv. Főszerepekben: Slarry­ Liedtke, Hans Junkermann, Maria Paudler és Fritz Kampers. Sport és szerelem. Németül beszélő hangosfilmtörténet 8 felvonásban. Főszerepekben: Olga Csehova és Max Schmeling.^ Ma­gyar híradó. Előadások kezdete hétköznap: 5, 148 és 9110 órakor. Jegyelővétel*d. e. 11—1-ig és az előadá­sok megkezdése előtt egy órával. Vasárnap d. e. 9411 órakor. Gyermekszinház. PÁTRIA HANGOS-MOZGÓ (Népszinl­áz-ubca 13. Telefon: József 456—73.) A legszebbi tangó. Szerelmi történet 12 felvonásban. Willy Forst magyar beszélő-jelenet­­ben. Verebes és Mindszenthy. A nagyváros hiénái. Vadnyugati történet 8 felvonásban.­ Sloot Gibbson. Előadások kezdete hétköznap: 945. 3/18 és 10 órakor. Vasárnap 13-tól folytatólag. PALACE FILMSZÍNHÁZ (Erzsébet­ körút 8., a New-York palotával szemben. — Telefon: József 365—23. szám.) Az elveszett lelkek utcája. Dráma 10 felvonásban. Fő­szerepben: Pola Negri és Warwick­­Ward.. — Izabella. Vidám filmoperette 8 felvonásban. Főszereplők: Gösta Eekmann, Anita Derris és Huszár Puffi. — Híradó. — Előadások: 5 118, 10 órakor. Vasárnap és ünnep­nap: 944, 5, 3/68 és 10 órakor. RADIUS-METRO FILMPALOTA (VI., Nagymező­ utca 22—294. Telefon: Automata 220—98 és 292—50.) Molnár Ferenc világhírű színműve: Olymapia. Német beszélő­­film. A főszerepben: Nóra Gregor, Theo Shall, Hans Junkermann, Júlia Serda. — Hol vegyek én egy ba­nánt? (Sicc-film.) — Hiradók. — Előadások hétköz­­­­nap: 5. J.48 és 3.(?10 órakor, szombaton, vasárnap és ünnepnap 4. 6.­­ és 10.órakor.. ROYAL APOLLO (Erzsébet­ körút 45. szám. 9 Royal Szálló épületében Telefon: J. 429—40 és 419—02.) Tűz az Operában! Grandiózus dráma 12 fejezetben. A berlini állami Operaház énekeseinek és zenekarának közreműködésével készült német óriás film. Főszerep­lők: Gustav Frőhlich és Alexa Engström. — Fox han­gos ti­radó. Az aacheni bányakatasztrófa hangos­filmen. — Magyar híradó. — Előadások kezd­ete hét­köznap, szombat kivételével: 5 34­ és 3/1 10 órakor. Szombat és vasárnap: 4, 6, 8 és 10 órakor. Pénztár­­nyitás délelőtt 10 órakor. TIVOLI (VI., Nagymező­ utca 8. Telefon: Aut. 230—49.) A legszebb tangó. (Ein Tangó für Dieh.) Bolváry­ Géza és Róbert Stolz magyar-német beszélő filmoperettje! Willy Forst. Oscar. Karlweiss, Verebes Ernő és Mind­szenthy Tibor. Nagyváros hiénái. Izgalmas történet 6 felvonásban. Hoot Gib­son. Flipp,­mint boxchampion. Hangos trükkfilm. Híradó. Előadások kezdete: 4, 317, 1/410 órakor. Vasárnap 20 161 folytatólagosan. Az első előadások mérsékelt helyárakkal. * TÚRÁN MOZGÓ (Nagymező­ utca). . Szeretek, szeretsz, szeret . . . Színmű .12 felvonásban. F­őszereplők Willie Forst és Betty Bírd.­­ Rejtelmes garázs. Kalandos történet 10 felvonásban. Főszereplő: Harry Piel. — Előadások kezdete’: 3/1.4, 945. .945. és 9410 órakor.’ UFA FILMSZÍNHÁZ (Teréz-körút 60. Telefon: Aut. 197—67 és Aut. 197—68.) 2 hangosfilm-sláger! Korvett­­kapitány: Harry Liedtke, Maria Pandler és Junker­mann nagy katona-vígjá­tékai Sport és szerelem. Olga Csehova, Renate Müller és Schmeling boxvlágbajnok hangosfilmje. Magyar híradó. Előadások kezdete: 1­5, 348 és 9410 órakor. URÁNIA FILMSZÍNHÁZ (Rákóczi­ út 21. Telefon: 1 460—45 és J. 460—46.) A dicsőség útja. Richard Tau­­ber nagy hangos filmje. Ahol­ a villám születik. Hangos Ufa-kulturfilm. —­­Miki mint karmester. Han­gos trükkfilm. — Hangos híradó. Előadások kezdete hétköznap: 5, 3/48 és H10 órakor, szombat, vasárnap, -ünnepnap 4* 6, 8 és 10 órakor. * 3000 órát töltött a levegőben Wallace Beery. Soha még egy aláírás olyan örömet nem szerzett Wallace Beerynek, a Metró nép­szerű művészének, mint egy bizonyos Mr.­­V. K. Anderson Jr. aláírása, aki a Kalifornia lég­ügyi inspektora és írásiján igazolta, hogy­­V. Beery sportrepülőgépe, a „Transport Pilot Li- Dense No. 3298“, 3000 órát töltött a levegőben és ezzel felülmúlta a magánrepülőgépek min­den eddigi teljesítményét. * Akiknek mindenben szerencséjük van. Né­hány éve két tekintélyes filmember (férj és feleség) nagyobb kiterjedésű földet vásároltak Kalifornia partvidékén, potom áron. És most Los Angeles hivatalos lapja közli a hírt, hogy King Vidor és Eleanor Boardman partvidéki birtokán olajat találtak. A két Vidtor most kénytelen új otthon után nézni, mert mostani birtokukon petróleumforrásokat fognak fúrni. november 16-án az Ujság elsős matinéja a Vigadó nagytermében délelőtt 11 órakor! Jegyek 50 fillértől 1 pengő 50 fillérig Olcsó színm­ezjegyakciónk: Ma: Kamaraszínház: A túlbuzgó fiatalember November 11-én: Nemzeti Színház: Bánk bán Kedvezményes áru jegyek kaphatók az Ujság főkiadójában: VI, Aradi-utca 10, az Újság fiókkiadó­jában: VII, Erzsébet-körút 43, a matinéra a Koncert-jegyirodában: IV, Váci-utca 23 i. Az árak olcsóbbá tételét célzó akciónkban a­­ Bemberg-harisnyák lényegesen mérsékelt árakon Úgyszólván az összes szakmák nyersanyagainak egy része lényegesen olcsóbbá vált. A készárukat előállító gyárak általában csak lassan tudják kö­vetni a nyersanyagok árainak olcsóbbodását. A velünk összeköttetésben álló gyárosok egy része azonban elhatározta, hogy az idők szavának engedve — tekintet nélkül a ma még igen magas előállítási költségekre - részt vesz az árak olcsóbbá­­tételét célzó akciónkban és áraival alkalmazkodni fog a vásárlóközönség csökkent vásárlóképessé­géhez. Ezt tesszük mi is, mint ez a következő példából kitűnik: Bemberg-harisnya Bemberg-harisnya speciál finomszálú, kristálytiszta, , sűrü kötésű, kristálytiszta, . aranyjelzéssel P 4.­s0 aranyjelzéssel P 4.45 ezüstjelzéssel P 3.60 ezüstjelzéssel P 3.90 Bemberg-harisnya Bemberg-harisnya középszálu kristálytiszta, „ Az. erősszálu, kristálytiszta. . aranyjelzéssel P 6.40 aranyjelzéssel P 4.*­1 ezüstjelzéssel P 2.90 ezüstjelzéssel P 3.60 Bemberg-harisnya finomszálu, ajouros, kris­tálytiszta, aranyjelzéssel.. P 4.50 ezüstjelzéssel P 3.90 Női harisnyák Viscosa műselyemből, FT. Tn T­r­­­f I jól mosható, az összes 4 S I B I H B N I 1 E divatos színekben---- 1*90 , _­aiouro3 ....................2,45 CORVIN ÁRUHÁZ KÉPZŐMŰVÉSZET ** A Munkácsy Céh kiállítási az Ernszt Múzeumban. A Munkácsy Céh zsűrije a beérke­zett közel ezer műtárgy közül a helyszűkére­ való tekintettel csak 200 festményt és szobrot választhat ki. A kiállítást rendező bizottság, mely Márk Lajos elnökből, Kosztolányi Gyula és Csánky Dénesből áll, már megkezdte mű­k­­ködését A kiállítás e hó 9-én, vasárnapon dél­­ előtt 10 órakor nyílik meg és a szezon legna­­gyobb művészi eseményei egyikének ígérkezik. ** Esti Aktrajzolási tanfolyam nyílik meg az Iparművészeti Iskolában művészeti pályára ké­­szülők és műkedvelők részére. Jelentkezés IX. Kinizsi­ u. 31. szám alatt az iskola titkáránál* Telefon: Automata 871—40. TUDOMÁNY­­ IRODALOM • A Petőfi-Társaság november hó 9-én, va­­­sárnap délelőtt V. 11 órakor a Magyar Tudo­mányos Akadémia termében tartandó felol­­vasó ülésének tárgysora. Főtitkári jelentés Lampérth Géza főtitkár; Kisfaludy Károly em­­lékezete Császár Elemér alelnök; költemények vitéz József Ferenc kir. herceg r. tagtól; no­vella Komáromi János r. tag; költeményéig Szathmáry István r. tag. (-V A Szent István Akadémia I. osztálya no­­vember 7-én, pénteken délután öt órakor a Szent István Társulat kistermében ülést tart. Török Mihály rendes tag „Az esztergomi egy­­ház régi szertartásai" című székfoglaló érteke­­zését olvassa fel. (-) Nyigri Imre: Megcsufolt apostolok. Doku­­mentumok egy író életéből, az élet igazságta­­lanságainak, emberek gonoszságának és embe­rek szenvedésének meglátásai, melyek néha­ melegszívű novellákba teljesednek. Kis diákok, szegény kis cselédek, falusi és városi elhají­tott szomorú emberek sorsa elevenül fel ezek­ben a riportszerű írásokban, melyeket átitat­ni szerző meleg együttérzése azokkal, akiknek sorsát ecseteli, éppen a riportszerű hang köz­­vetlenségével és az élmény ható erejével köze­ledve az olvasóhoz. Olyan állomások ezek, melyek — mint a szerző előszavában mondja — tíz év alatt életszemléletét kifejlesztették. Épp ezért a könyv úgy hat, mint egy érdekes vallomás.­­ (-) Kazinczy Ferenc halálának centennáriuma. A jövő, 1931. év, augusztus végén lesz Kazinczy Ferenc elhalálozásának centennáriuma. Ez alka­lomból a Magyar Tudományos Akadémia leg­utóbbi ülésében elhatározta, hogy 1931 szeptem­ber 25-én a széphalmi parkban, amelyben az 1859-ben országos gyűjtés alapján emelt Ka­­zinczy-mauzóleum áll, országos jellegű össze­jövetelt tart. Az említett napon Berzeviczy Al­bert elnök beszéd kíséretében koszorút fog he­lyezni Kazinczy Ferencnek a széphalmi park­ban lévő sírjára.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék