Ujság, 1931. április (7. évfolyam, 74-97. szám)

1931-04-18 / 87. szám

13 A színházak és kabarék hírei * Towje Hakohen „Kol­ aldre“-et la éneklő Jegyek előre válthatók a jegyirodákban. * A Rákosi-iskola növendékei vasárnap dél­után vizsgáznak a Király Színházban rendkívül mérsékelt betyárakkal. Szinrekerül: Mesék az írógépről. Tanár: Diettrichné P. Júlia. * Tonje Hakohen búcsúelőadása a Zene­­akadémián vasárnap, 19-én ente­k. Hangversenyek Anday Piroska betegsége miatt mára hirde­tett hangversenyét rövid időre elhalasztjuk. Új dátumot a napokban közlünk (Koncert). FILMSZÍNHÁZ * Hol van a spanyol király? Néhány hét­tel­­ezelőtt az egyik külföldi hangos híradó­ban nagyon jó felvételt láttunk Alfonz spa­nyol királyról. Akkor még nem voltak any­ujára kiélezettek a spanyol viszonyok, úgy­hogy a közönség elsiklortt a felvétel felett. Most azonban, amikor a világpolitika előté­rében a spanyol király menekülése áll, külö­nösen érdekes lenne újra látni az Alfonz­ról készített hangosfelvételt. Az ezen a héten bemutatott híradókból azonban hiányzik minden spanyol vonatkozású esemény, pedig a hangoshíradók igazán csak akkor érdeke­sek, ha lépést tartanak az eseményekkel. * Magyar hangosfilmszínésznőket keresnek! Alighanem az Újság nagysikerű Ks a magyar Greta Garbót pályázata adta az ötletet arra, hogy a közeli hetekben meginduló első, nagy magyar hangos­film néhány szerepének elját­szására a jelentkezés útján keresnek alkalmas hangosfilmszínésznőket. Az Országos Filmegye­sület Király­ utca 82. szám alatti helyiségében vasárnap délelőtt 11 órakor lesz a hangosfilm- szinésznősorozás, amelynek zsűrije a következő tagokból áll: Zichy Géza Lipót gróf, Bencs Zol­tán dr., Fehér Ernő, Lázár Lajos dr., Bingert János dr., Gaál Béla, Baross Mihály, Bónyi Adorján, Balassa Emil, Pánczél Lajos, Somló Sándor, Lőrincz Miklós, Ilervay Frigyes, Ádám László, Kolba Gyula és Szigeti László. A hét filmjei Stan és Pan a síró örökösök A világhírű komikuspár legújabb hangos burleszkje is az eddigieket követi témában, ki­dolgozásban egyaránt. Stan és Pan célja, hogy közönségüket mindenáron megkacagtassák. Ezért a komikus helyzeteket a végsőkig ki­használják minden filmjükben, tehát ebben is. A síró örökösök története különben az, hogy hőseink egy nagy örökség hirét tudják meg az újságból s mindenáron meg akarják azt sze­rezni. Eközben egy sereg kalandon­­mennek ke­resztül és a végén ügyes fordulattal kiderül, hogy az egész történet csak álom volt. Mind­egy, a közönség viharos kacagása jelzi, hogy Stan és Pan legújabb filmje tetszett. Ugatán a helyzet változatlan Lehetetlen meghatottság nélkül végignézni, hogy a Metró kutya­gárdája mit produkál ebben a kutyaburleszkben. Az intelligens kutyuskák játéka oly hű, hogy meglepődve álluak az ido­­mitás csodáival szemben. Háborús történetet játszanak el a kutyák, lövészsirokkal, rekruták­­kal, gépfegyverrel, ágyúval s minden háborús kellékkel. A rövid történetet a közönség zajos elismerése fogadta. (K. L) Grock A varietészínpadok diadalmas sztárja, Grock is hangos filmre került. A zseniális artistát Pes­ten is jól ismerik és szeretik, bizonyos tehát, hogy a magyar közönség is szeretettel látja vi­szont régi kedvencét, akinek ügyessége, kedves­sége és sok ötlete nagyszerűen érvényesül a hangos film keretei között is. Grock artista-produkciói köré érdekes keretet vontak a történettel. Grock önmagát játssza a filmen, a világhírű artistát, aki kicsit megöre­­gedetlen búcsút mond a nagy sikereknek, a varietészínpadoknak és a Gete d’Azur kék ege alá, pompás palotába vonul vissza. Ebben a visszavonultságban is megtalálja az örömét, de ott van a felesége, a fiatal és élnivágyó asszony, aki nem tud beleilleszkedni Grock bohókos éle­tébe s amikor egyszer egy vándor cirkusz-trupp kerül a rivierai fényes villába, szakítanak. Grock visszatér a varieték, orfeumok színes világába ... A film lelke Grock. Remek trükkjei, ötletei, hangszer-virtuozitása mellett, mint színész is si­keresen mutatkozik be. Közvetlen és meggyőző. A partnere, Lione Haid biztos eszközökkel for­málja meg a nagyvilági életre vágyó asszonyt, a kisebb szerepekben pedig Harry Hardt, Paul Hörbiger és Szöreghy Gyula adnak jó alakítá­sokat Az utóbbival van Grocknak néhány rö­vid magyar párbeszéde. A filmet Carl Boese rendezte. Különösen az utolsó felvonásokat kitöltő nagy varieté-elő­adással remekelt, igazi varieté-előadás illúzióját kelti és beállításai szerencsés voltának köszön­hető, hogy Grock zseniális száma maradéktala­nul érvényesül. JP­­I ) A mozik mai műsora: ANDRASSY HANGOS MOZGÓ (Csengery­u és Andrásay­ni sarok. Telefon: Aut 261—73.) Zoro és Huru a futballhősök. Beszéli, zenéi, vígjáték 10 felv. — Az istenek fia. Hangos dráma 8 felv — Huci Paci a fel­hőkarcolón. Hangos burleszk. Előadások kezdete: Ajő. (48 és 9410. Vasárnap (43-tól. Vasárnap d. e. 10 és (412-kor hangos Linteszk-matiné. BOIHMIKAF HANGOS K­IMSZÍNHÁZ (Józsefkörút 83 Telefon: 384—76.) Mesék az Írógépről Szomaházy Ist­ván és Ábrahám Pál zenés vígjátéka 12 felv. —­ Marokkó. Hangos dráma 12 felv. Előadások kezdete: (45. (48. 10. Vasárnap 13-tól. BELVÁROSI MOZGÓ (Irányi­ utca. Telefon: 833—29. sz.) Április 19 én és 20-án, szombat—vasárnap. A mosoly országa. Lehár Ferenc világhírű operája filmen, 12 felv. — Cinci a sivatagban. Csi­ci mint torreádor. Hangos trülkkfilm. — Szimpatikus kozmetikus. Ame­rikai burleszk. — Magyar híradó. — Hétfőtől: Mesék az írógépről. Előadások kezdete hétköznap: jobb te­rem: 5, (48 éz (410 órakor; bal terem: 8 órakor. Vasárnap: Jobb terem: 4, 6 és 8 órakor; bálterem: 5, (48 és ár­ 10 órakor. Jegyelővétel délelőtt 12—2 óráig. CAPITOL t­tl.MI’AI OI A (Baross tér. Telefon: J 343 37» Madame Pompadour, a világhírű szép asszony regénye regénye 12 felvonásban — A Négy Jómadár (Füst). Magyar beszélófilm. Főszereplők: Tőkés Anna, Kiss Ferenc, Pethes Sándor Peti Sándor és Makláry Zol­tán. — Hangos és Magyar híradó. Előadások kez­dete hétköznap: 5, A4R és (4­0 órakor. Vasárnap és ünnepnap: (44. MíG VtIM és Mi 10 órakor. CHICAGO MOZGÓ (István-M 39 Telefon József 321-75.) Mesék az írógépről. 12 felv. Dunakeringő Strausz ope­rettje. Paramount híradó Előadások kezdete: 5, (48, (410 órakor. Vasárnap 3-tól. COtiSO (Váci utca 9. sz. (Telefon: Automata 874-02) Charlotte Susa, Maria Solweg, Hans Stüve, Sigfried Arno, Verebes Ernő és Hans Junkermann főszereplésé­vel, Takarodó után. Vígjáték­­i felvonásban — Hír­adók — Előadások: hétköznap 4, 946. 948 és 9410 óra­kor, vasárnap 144, 946, 9 48 és (410 órakor. CORVIN FILMSZÍNHÁZ (József-körút és Pllói­nt sarok. Telefon: J. 389-88. és 396-84 ) A koldusdiák. Mil­­lörker operettjének filmváltozata. — Hangos hiradók. Előadások kezdete hétköznap: (46, (48 és 1410 órakor. Vasárnap és ünnepnap: (44, (46, 148 és (410 órakor. ÚJSÁG SZOMBAT, 1931 ÁPRILIS IS DÉCSI (Teréz-k­örút 28. Telefon: Aut. 213-43. 259-52 éa 148—05.) Grock, a világ egyedülálló attrakciója, néme­tül Beszélő, éneklő, zenélő film, magyar feliratokkal. — Fox-hirad­ó. — Magyar híradó. — Beadások minden­nap: 4. 8. 8 éa 10 órakor. ELIT MOZGÓ tapót-kórut 16. Telefon: Aut. 161-61) Magasabb diplomácia, az évad legszellemesebb víg­­játéka 8 németül beszélő felv. — Az elsodort Buster hangos amerikai bohózat 9 felv. Előadások kezdete minden nap: 5. (48 éa 10 órakor. FÉSZEK HANGOS MOZGÓ (József-kórus 70. Telefon: József lbn—40.) A magasabb diplomácia, hangos víg­játék 12 felv. — Kárpátoktól az Isonzóig. Eredeti felvé­telek a háborúból. — A száguldó sátán, kalandor­­történet 8 felv. — Előadások kezdete: MA 148, 9410. Vasárnap­­43-tól folytatólag. Vasárnap délelőtt hangos burleszk-matiné. FÓRUM FILMSZÍNHÁZ (IV., Kossuth Lajos­ utca 16. ss. Telefon: Aut. 895—43 és 887 —07.) Anane, Claude Anel regénye filmen. Pr dongáivá. (Csak felnőtteknek) — Az első magyar hangot hiradó Karinthy. Egyed Zoltán, Ferencváros—Nemzeti meccs Takács II., Mari néni, Opata beszélnek.­­ Metró hangos újság. Előadások kezdeta hétköznap, szombat kivételével: 5.­­48 ét­­410 órakor. Szombat, vasár- és ünnepnapokon: 4, 6, 6 és 10 órakor KAMARA MOZGÓ (Dohány-u­da­syár-u. sarok. Telefon: 1. 449—27.) Nagyvárosi fények (City lights). Főszereplő: Ch. Chaplin. United Artists-Eco-Ulm — Szellemi í­rás a játékboltban — Főz hangos- és magyar híradó Előadások kezdete mindennap: 4. 6, 6. 10 órakor. NYUGAT MOZGÓ (VI., Teréz­ körút 11. Telefon: 271-02). Magasabb diplomácia. Hangos vígjáték 8 felvonásban. -- Szervusz Haroldt Vígjáték 8 felvonásban. — Az utolsó futam. Színjáték 8 felvonásban. — Előadások kezdete:­­44. (47 és 9410 órakor. OI­YMPIA MOZGÓ (VII., Erzsébet-körút 26. Telefon: József 429—47.) Mesék az irógépről. Beszélő, zenés attrakció 9 felv. — Az elsodort Buster, Buster Keaton hangos vigjátéka 10 felv. — Előadások kezdete hétköz­napokon és vasárnap: 4, 6, 8 és 10 órakor. Jegyelővétel d. e­­lé) 11—1-ig és d. u. 3 órától. OMNIA FILMSZÍNHÁZ (Joz­ef körút és Kölcsey utca sarkán. Telefon: 301—25). Szombattól, április hó 11-től: Takarodó után!. . Vígjáték 11 felv Magyar és Főz hiradók. Előadások kezdete hétköznap: 5,­­48 és fél 10 Vásár és ünnepnapokon 2. 4, 8. 8 és 10 órakor Vásár és ünnepnap az első előadás 2 órakor fél hely árukkal Elővételi pénztár naponta délelőtt N­e 1-ig és az előállások megkezdése előtt egy órával ORION SZÍNHÁZ (IV., Eskil­us 1. Telefonaul. 831-02.) Grock: A világ legnagyobb artistájának egyetlen filmje 12 felv. — Flipp a borbélynál, rajzfilm 1 felv. Magyar és küföldi hiradók. — Előadások kezdete hétköznap: (46, (48 (410. Vásár és ünnepnap: (44 (46, (48 és (410 órakor. Jegyelővétel d. e. I-ig. Előadások előtt 1 órával. PALACK FILMSZÍNHÁZ ,Erzsébet-körút *. Dohány­ utca sarkán a Newyork palotával szemben Tel­­ 385—23­­ Afrika beszél Az amerikai Columbia-Colorado végig magyarul beszélő hangot expedíciós világattrakctója 10 fe­lv Zenésznek áll a világ Hangos trüikkfilm Híradó Előadások hétköznap 4, 8, 8 és 10 órakor Vasárnap délelőtt­­412 órakor délután 8 945.­­47.­­49 és 14 órakor Jegyelővétel délelőtt 11 órától PATRIA HANGOS .MOZGÓ (Népszínház­ utca 13. Telefon: József 450—73.) Mesék az Írógépről, 12 felv — A ma­gasabb diplomácia, hangos vígjáték 12 felvonásban. Előadások kezdete hétköznap: (45, (48 és 9410 órakor. Vasárnap: (43, 5, (48 és 10 órakor. RADIUS METRÓ FILMPALOTA (VI., Nagymező d. 22-24. Telefon 220—98. 292—50). Stan és Pan, a siró örökö­sök. Németül beszélő slágervígjáték. — Ugaron a hely­zet változatlan. Uj kutyaburleszk. — A strand szépe Charley Chase-burleszk. — Dickyék kivándorolnak. Rajzfilm. — Magyar hiradó — Metro-Goldwyn hiradó. Előadások kezdete: hétköznap 2. 4, 6. 8 és 10 órakor, vasárnap 1. 2 4, 6. 8 és 10 órakor. Az elsőadások hét­köznapon 2—6-ig, vasárnap 1—4-ig folytatólagosak. ROYAI. APÓI I.) (Erzsébet körút 46 Telefon: 419-02. 429—46.) A postásfiú és a húga. Buchbinder világhírű zenés bohóza a Filmre átírta Roda-Roda. Főszereplők: Anny Ondra, Vlasta Burián és Roda-Roda. — Wey­­gand Tibor új dalai. — Paramount hangos hiradó. — Magyar hiradó. Előadások kezdete hétköznapokon szombat kivételével: 5.­­48 és­­410 órakor szomba­ton és vasárnap 4, 6. 8 és 10 órakor. TIVOLI MOZGÓ (ÚT . Nagymező­ utca *. Telefon Aut 250—49.) Marokkó. Hangos dráma 12 felv. — Maga­sabb diplomácia (Két tűz között). Hangos vígjáték­­attrakció 10 felv. Hiradó. Előadások kezd­ köznapokon: 4.­­48 és­­410 órakor. Vasárnap 2 órától folytatólagosan! Az első előadáson (vasárnap a 2 órain is) mérsékelt helyárak! — Gyermekek az első előadáson — tetszés­szerinti helyre — 30 fillért fizetnek! Pénztárnyitás: előadás előtt egy órivalt Vasárnap jegyelővétel i. e. 11­1-ig TÚRÁN MOZGÓ (VT., Nagymező­ utca). Hajnali őrjárat. Dráma 12 felvonásban. — Futball-hősök. Vigjáték 10 felvonásban. — Híradó. — Előadások kezdete: hétköz­nap (44.­­47. és 9410 órakor, vasárnap (63-tóL UFA FIL­MSZÍNHÁZ (VI Teréz körül 60) Telefon: Aut 197—67 és 197—68.) A koldusdiák. Millacker világhírű operettjének beszélő filmváltozata. — Hangos híradók Előadások kezdete: hétköznap 6. 8 és 10 órakor, va­sárnap 4. 6. 8 és 10 órakor URANIA FILMSZÍNHÁZ (VIII., Rákóczi ut 21. Telefon: J. 460 - 45 és J. 460- 46). Asszonysors. — Hangos hír­adók. Előadások kezdete hétköznap:­­46.­­48 éa (410 órakor; vasár- és ünnepnap: 4, 6, 8, 10 órakor. SZERKESZTŐI ÜZENETEK Tanyán lakom. Kérdezett könyv ára 4 pengő. Az Újság könyvosztálya, Erzsébet­ körút 43, elő­fizetőinek minden könyvet beszerez és az ösz­­szeg előzetes beküldése ellenében portamente­sen megküld. Pontos fixetét. Ha a veszekedés napról-napra megismétlődik és oly lármával jár, hogy a szomszéd lakókat nyugalmukban zavarja, a hét­­tulajdonosnak jogában áll felmondani.­­• Min­den indokolás nélkül felmondhat a háztulajdo­nos negyedévenként egy lakást, azonban a fel­mondott lakás helyett más, megfelelő lakást köteles felajánlani. K. Gy.-né. A székelygulyás receptje: Egy vö­röshagymát megvagdalunk és aranysárgára pi­rítjuk, hozzáadunk kis paradicsomot, ha van, zöldpaprikát, piros paprikát, majd kockára vá­gott füstölthúst és marhahúst és félig puhára pároljuk benne. Beletesszük a savanyúká­­posztát és hagyjuk vele dinsztelni, majd fel­öntjük vízzel, szoktak pár szem rizst is bele­keverni. Főzés közben fűszerezzük, tálalás előtt tejfölt öntünk hozzá. Orchideák. M. címe: III., Aldás­ u. 3. L. clme: Wahrmann-u. 6—8. Hárman beszélgetnek. (Földváry.) Közölje cí­mét, hogy írására levélben válaszolhassunk. Érdeklődő. A budapesti lakásbérleti szabály­rendelet szerint a felmondás évi 2000 pengőn aluli bérösszeg mellett negyedéves, évi 2000 pengő és azon felül lévő bérösszeg mellett fél­éves. Hogy ezek a szabályok vannak-e önöknél is érvényben, nem tudjuk. Ajánlatos lesz utána nézni az önök elöljáróságánál. — Kozmetikai kérdésére később felelü­nk. Vitatkozók: 1. A.-nak ki kell játszani és B az ütéssel mentesülhet a maccstól 2. A négy fel­sőn kívül bemondhatja a kvintet is, anélkül, hogy ennek káros következménye lenne rá­nézve. 3. B.-nek nincs igaza. Mert az a körül­mény, hogy auszt mondott, de az ellenfél a négy királlyal lerontotta a kvintjét, nem üti el attól a jogtól, hogy a legközelebbi kijátszásnál újból bemondja a kvintet Hű olvasó. Kaphat Európára szóló útlevelet, Oroszország kizárásával. Az átutazó vízum díja minden államban más és más. Hadiözvegy. A biztosítási összeget körülbelül 5 százalékos valorizálással megkapják majd, de csak 1935-ben.. Guth Frigyes. Rettenthetetlen. Régi előfizető, Csömör. Az alapszabályokban meghatározott tisztségeknek betöltése nem függ a közgyűlés tagjainak szabad elhatározásától, hanem ezeket a tisztségeket az alapszabályokban előírt időben be kell tölteni, ennélfogva a szó­­banforgó ügyben hozott közgyűlési határozat szabálytalan volt és azt bármikor meg lehet, sőt haladéktalanul meg kell változtatni. Egy régi előfizető. Olvassa el lapunk 1031 április 5-iki számának Közgazdaság rovatát, ab­ban megtalálja kérdésére a választ a bőrfázis dolgában. F. G­, Szár, Fejér megye. 73 pengő és 4 ML­lér. G. S., Körös. 33 aranykorona, 38 pengő 48 fillér, 125 aranykorona, 97 pengő és 10 fillér, 550 aranykorona: 366 pengő és 30 fillér. Aranykorona: 1925. évi január 25-iki 400 ko­rona mai három fillérnek felel meg. Minthogy nem tudjuk, hogy a tartozás milyen természetű, nem válaszolhatunk arra, hogy valorizálva kell-e azt visszafizetnie, írja meg és akkor válaszolunk. P. P. Nem ok a válásra. MIlGY. HÍR­­OPERÁHOZ Bérlet F sorozat 24. sz. BORIS GODUNOV Dalmű eégy felvonásban és nyolc képben Szóvenét Írták: Puskin és Kamarill. Zenéjét szerzette: Mos­am­aski Modes. Hangszerelte: Rimsk, Rózsakor . Fordította: Hevesi Sár­­dor. Vezényli: Falcon­ Serein, Ren­dezte: Márkus László Boris Goducov Szende Ferenc Feodor Diósy Edit Xénia Nagy Margit Az öreg dajka Bársony Dóra Sujszki herceg Somló József Cserkalov Svéd Sándor Pimen szerzetes Székely Mihály Dimitri Brankov Laurisin Lajos Mnicsek Marina Bene Gabriella Várnagy Losonczy György Variam Kálmán Oszkár Misáit Szügyi Kálmán A kocsmárosnő Budánovics Mária A falu bolondja Somló József Határőrség tisztje Palota* Árpád Udvari botár ifi Toronyi Gyuls Krucsov botár Név Dávid Kezdete, 7­4 órakor, vége 11 órakor. vÍRosmSmÁz LILI Énekes vigjáték 3 felvonásban. Szö­­vegét Írták: Hinnequir és Milhand. Fordították: Pay L Béla és Gvva Lajos. Zenéjét szerzette: Hervé. Rendező : Sík Rezső. Karnagy: Márkus Dezső. Bonzincourt Bór­y Lajos Bonzincourtné Páln­ay Ilka Atr­elie, a leányuk Kun Magda De la Grange Pázmán­y. Saint H.Apothese Ferenczy K. trompan Pintér Imre Plinchard. tüzér Érczkövy L. Victorine. szobalány Csatay . inka Lili (2. felv.) Lábass Juci Plinchard hadnagy Szedő Miklós Jer­ome. inas Kalocsa­ F. Lili (3. felv.) Kikly Klára Antonine Márkus Sz. Ily Plinchard tábornok Szirmai 1. René Apáthy Inne Kezdet* (48 órakor. Boris Godunov Szende Ferenc Feodor Diósy Edit Xénia Nagy Margit Az öreg dajka Bársony Dóra Suiszki herceg Somló József Cserkalov Svéd Sándor Pimen szerzetes Székely Mihály Dimitri Brankov Laurisin Lajos Mnicsek Marina Rege Gabr­iella Várnagy Losonczy György Variam Kálmán Oszkár Misáit Szügyi Kálmán A kocsmárosnő Budánovics Mária A falu bolondja Somló József Határőrség tisztje Palotay Árpád Udvari bojár ifi Toronyi Gyuls Krucsov bojár Név Dávid Kezdete, 7­4 órakor, vége 11 órakor. A SZINHÁZ­I bérlet 31-ik előadása. ÉVA BOSZORKÁNY színmű 3 felv. Irta: Hercség Ferenc, Éva hercegnő Bajor Gizi A gróf Kiss Ferenc A deák Uray Tivadar Orsolya néne Kiss Irén Anzelmus Nagy Adorján A kamarás Tímár József A kapitány Forgács Antal iilrik ir Bartos Gyula Enzió Bodnár Jenő Fulkó Fehér Gyula A morva Hosszú Zoltán A bosnyák Harasztos Gusztáv Jakab Juhász József Kezdete­­48 órakor. FŐVÁROSI OPERETTSZIN­HÁZ A HARAPÓS FÉRJ Zenés tíz játék 3 felv a képben írták: Emild Tárna­ és Jürsik RezsA. '.epéjét szerzettet Komjáthy Károly Kend Lóránt V. Vez Komjáthy K ülik© Dayka Margit Lina Gomba,szftai Ella Mandula Manet Somogyi Nusí Borzsák Máté Körm* idy János János, a fia Delly Ferenc *­iha Tóni Kabos Gyula Pocskovics Várnai Jenő Irmike a leánya Kósza Irma ISék­scövy Feli­ki Kamill Makaldy Radó Sándor Recsky Gaál Dezső Holló Szokolay Elemér Kökény Seenessy Zoltán Harcra Pán Béla Troszler Iványos Miklós Nyulmájjer Ssecskó Ferenc Stinger ügyvéd Füredi Mihály Tiszolfónttiszt Pallós János Pali bácsi Kabók Grótó Kati, cselédlány Sándor Böske Kezdete 8 órakor Telefon: JóiT • 11­ 71. Ernő­­ Tamás vigjátéka Horca,'',.jros- Harmath—Strodszky üzletije és a uj kabarémkor Előadások kezdet? • én 9 órakor* KirályÚszikHÁZ A BAJ-V.F­RINA Operett 3 felv­ét­képben Szevenél 's verseit irta Marion Ferpir Zenéjét szerzette: Szirmai Albert Rendezd Tihanyi V. Karmester: Nagynál B Feherceg Hajmása* Miklós Gróf Auersporg Pártos Dezső Az Altábornativ Rutkay Márton Zsuzsanna, felesége Dobos Annie Zedwitz kapitány Vágó Arthur Máriássá I­ászló fóh Kertész Dezső Schwarzenberg fóh Sándor István Pálffy hadnagy Dénes Ervin Hoht­nau hadnagy Klausz János Höhneberg Békássy István Balettmester Latabár Árpád Mid­­lonthy Hanna Stefi Bársony Rózsi Netty Saár l*enke Betty Báthory SáH I­ppi Csikós Rózsi Rózert Hollán Magda Kis ballerine Szabó belke öltöztetőnft Simon Marcsi Franz, fő­pincér Raskó Géza Kezdete 8 órakor. A TÖRVÉNY NEVÉBEN S Inma 5 képben Irta: Mse Abbéra és OHo Ern-I Hess. Fordil­tHa Reth Pél Rendező: Bródy Pál Dr Bienety Beregi Oszkár Klára felesége Berky Lili Wa.,e, a fi, ' & ^ Gerda a leánya Tassy Mária fiva Székely Luiza Bernt diák Gyergyai István Dr Schreiner Várady Lajos Soherr Antal Gőzön Gyula Jéülne Szigeti Jenő Pilon alatta Ihász Lajos Melitta Simon Gabi Takarítónő Vágóné Margit Detektivfelflevele Kovács Károly Kezdete P ő-sk­or ROYAL ORFFUM NAGY VARIÉT* MŰKOR ! Mindennap délután 4 30 ás este 8.15 'Ünnep ás vasárnapi I. 610 és 8­30-kor Valor Gizi. Gombeszegi F.lls Vsszai. Piroska Ráday H*rs»n» — K­ailinkái Héki-Hi Peti Radé Páger felléptével Tihamér Magdaléna Vigyázati fiara­l­ós ,.F.g. kis csokor" Rado­­­mim Bölcs rabbi Béki-Ji konferál Kel fel,­­ őrskor vasárnap délután 4 ZSÁKUCCA Színmű S felv.- Irta: Iannczni Ernő. Rendezte: Bérez­ Ernő. Anna Orsolya Erzsi Méray Miklós Gonda József Hollán Lajos Boray Lajos Kamill Bácsi Bársony Aladár Kan­ali Baló Elemér Fehér Pál Fábián János Kolonics Baróthy József i­lli Amarfity Gergelyi Vilma Násztya Gazdy Aranka Kelemen Juhász László Kopp Tarján Gyula Horváth Béla Incze Zoltán János tisztiszolga Győző Gyula Őrmester Kabos László Kezdete 8 órakor TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD DELA I.SPINSKAJA. SALAMON EPI A RAJNA AI.ICE. HERENDI MANCI BOROSS HERCZEG Bombaüzlet - Egy bajnok ne legyen szerelmes — Hacsek és az Einstein­­47 és 8 között — Marabu — Gyilkos a villában - Hinni vagy nem hinni Kezdete 9 órakor Minden vasárnap délután 4 órakor előadói olcsó belv­árakkal. STE1NHARDT­SZINPAD VII. Akácfa útra 4 Telefon ! 426-74 UJ ÁPRILISI MŰSOR Weekend a Tálában, bohózat u^.vi» meghajol.. \ jszarv János !­­ *!i«V­­afa. Kezdete este ^49 órakor \~zki. . ét ünnepnap délután t értkor. I MAGVÍI!WSZINHJS2 VIHAROS NÁSZÉJSZAKA Zenés bohózat 8 felv Irta: Albert Aeremant. Magyar színpadra átdolg. Vaszary János A versszövegeket írta: Harmath Imre Jacques Törzs Jenő Sury - Szokolay Iffy Christiane Palotás Irén Madame Goberee Vaszary Piroska Madame Degréve Haraszti Mici Lurienne Pethő Zoltán Gratien 7. Molnár L­ászló Germaine Tamás: Livia Kezdete 6 őrskor E HETI SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK: Magy­a­r operahál Vasárnap délután: A mosoly országa. Vasárnap este: Don Pasquale (A 24 ) nemzeti színház Vasárnap délután: Magyar Passió. Vasárnap: Éva boszorkány. A nemzeti színház kamaraszínháza Vasárnap délután: Bunbury. Vasárnap este: Gavallérok. VÍGSZÍNHÁZ E­gész héten minden este Jim és Jill. Vasárnap délután: Feketeszárú cse­resznye. MAGYAR SZÍNHÁZ Egész héten minden este és vasárnap délután: Viharos részéjszaka. RIR­­i­V SZÍNHÁZ Egész héten minden este A bilerina vasárnap délmárt: Mesék az írógépről (Vizsgaelőadás) VÁROSI SZÍNHÁZ Vasárnnap délután: Faust Vasárnap este: Hajnali csók, FOVAHO­ í1 OPEHETI SZÍNHÁZ Egész héten inindén este és vasárnap délután:­A harapós téri BEI­VÁROSI SZÍNHÁZ Vasárnap délután: Aranyóra Vasárnap este: A­z örvény nőében. UJ SZÍNHÁZ Vasárnap este: A császár klímát * mzen­ ^ színű aa ummm* GAVALLÉROK Vígjáték 3 felv. Irta: G. Far^ahar. Fordította: Szerb Antal. Szivesjopé G. Gömöry Vilma Bús­fal­vy Mihály­fi Béla Búsfalvyné Váradi Aranka Dorinda T. Mátrai Erzsi Szerencsy Pethes Attila Nyilassy Lehotay Árpád Jobbsines Sugár Károly Ibolya Somogyi Erzsi T.sutak Gabányi László Szabadja? v. Garamszeghy S. Bitófy Juhász József Francia gróf Abonyi Géza Kutyanyak Losonczy Zoltán Zsáklesó Matány Antal Potya Péter Pethes Sándor Parasztasszony M. Iványi Irén Panni Eőry Kató Kezdete órakor vígszínház JIM ÉS JILL Operett két részben öt képben. írták: Gliffort üres és Greatres Newmann. Zenéjét szerezték: Vivian Ku­­ft és Hichard Myrrs Karnagy: J­osom­o Dezső Rendező: Bródy István, Sir Lancaster Hegedűs Gyula Jim, fia Latabár Kálmán Lady Lancantar Gazsi Mariska Lumley Jávor Pál Roby Somló István Henry Kemp Vendrey Ferenc Ju­l.­s leénnya Gaál Franciska Minnie Fejes Teri Phyllis Lenkey Magda Merks, rendőr Gárdonyi Lajos Hodgins, bakter Peti Sándor Smith fakomornyik Bárdi Odön Lucie szobaleány Esterházy Ilona Inas Mátray József Glória Székely Magda Ressie Szalay Mária Zumzum Magyar Ua Kezdete 8 órakor KOMÉDIA-ORFEUM Jókai fér I* ■ Átutalók előnyben. C. . hajtás, l­ohó­­[Célok Tábori. Solti. Vid­re Nagy Ivarteté Kezdete Ókor, vasár- és Gn­­­nspoap délután fél 5 kor is. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék