Ujság, 1932. március (8. évfolyam, 49-72. szám)

1932-03-19 / 64. szám

s ÚJSÁG SZOMBAT, 1932 MÁRCIUS Í9 ai n FÉRFIRUHAÁRUHÁZÁBAN RÁKÓCZI UT 15 már láthatók a tavaszi divat szenzációs újdonságai! Budapest egyik legelegánsabb férfl­­ruha-árunáza, minőségben, szabás­ban, Ízlésben a legtökéletesebb! ^ Elsőrendű mertehuiáni szabóság! ► Angol, shút és külföldi ferliszöuel-különiegességeK állandóan raktáron! mindenki nezze meg kirakataimat! ^ SAKKROVAT Vmmmth TÓTH LÁSZLÓ 21. számú végjáték M. Lewitt dr., Berlin Világos indul és nyer Világos: Kd2, He2, gy:a6, g3, g7 és h4. Sötét: Kc6, Hh5, gybö, c5, d5, f5 és h6. A fenti tanulságos és értékes végjátékot a szerző Tarrasch dr.-nak ajánlotta 70-ik szüle­tésnapja alkalmából. A helyes megfejtők kö­zött Tarrasch dr. 500 oldalas uj tankönyvét sor­soljuk ki. ♦ 118. számú játszma UIEEKEND»TURISTASÁG Tokaji bor Kövér, édes, 924. évi 5 puttonos asszu, 8 liter.... P 10.— Asszu, mészlás, kövér, édes, 8 liter...-............... P 5.70 demijonnal együtt bérmentve. — Megrendelhető : SCHWARZ LEÓ szőlőbirtokosnál, TOKAJ. Az Újság hó jelentése a Magyar SÍ SzSvetség hivatalos jelentése alapján Általános helyzet: Legutóbbi jelentésünk óta a megindult esőzés következtében a hó minde­nütt vizes, kásás. A hegységek északi erdős oldalain még mindig porhó fekszik. A hóhatár általában 500 méter körül van. Részletes jelentés: Budai heggség 2—3 cm. nedves hó, néhol csak foltokban. Pilisheggség: Dobogókőn 10 cm. nedves hó, hőmérséklet plusz 3 fok. Börzsöngi heggség: Csóvángoson 35 cm. ká­sás hó, hóhatár Magastax. Mátraheggség: Gál gátét ón 20 cm., a Kékesen 25—30 cm. kásás nedves hó, hőmérséklet fagy­pont felett. Bükk-heggség: Bánkuton 25—30 cm. nedves hó, Bagolgheggen 10 cm. nedves hó, a hőmér­séklet 1 fok hideg. A Felvidékről Besztercebángáról és Kassáról esőt jelentenek. Tátraszéplakon pénteken dél­után 4 órakor erősen havazott. A hóhatár álta Iában 800—1000 méter körül. A turistaság hírei Budapesti Orvosok Turista Egyesülete (BOTÉ). A turisták vasúti kedvezményének visszaadása szerepelt a BOTÉ közgyűlésének napirendjén. A közgyűlés elhatá­rozta, hogy feliratot intéz a kereskedelmi miniszterhez, hogy három turista együttes utazása esetére, a távol­ságra való tekintet nélkül. 50% kedvezményt engedélyez­zen. — Húsvéti tuia a Mátrába: Nagvbátony. Ágasvár, Hasznoshuta. Gallyaletö. Indulás 27-én reggel 6 órakor a keleti pályaudvarról. Összköltség körülbelül 14 pengő. Vezető: Kántor Zoltán dr. Résztvenni szándékozók már­cius 22 ig jelentkezzenek a vezetőnél (Kőbánya, 84—19, délután 3 és 5 óra között). FTC húsvéti túrái. PiliscSaba. Klastrompuszta. Két­­bükkfa. Vaskapu (H). Fárikut, Marótigerinc, Miklós­­deákvölgv, Dömös. T.: 6.30, nyugati pu. V.: Fazekas Dezső dr. Költség kb. 5 P. A húsvéti túrán való részvé­telt legkésőbb március 22. keddig a szakosztály össze­jövetelén a vezetőnél kell bejelenteni. Kerak Turisták. Fodor Frigyes szövetségi főtitkár „Magyar társadalom szanálása" címén szerdán este 9 órakor tartja előadását egyesületi helyiségünkben. Magyar Turista Egyesület április 12 én 6 órakor tartja meg a Központi Katolikus Kör márványtermében "XLIV. évi rendes közgyűlését. Utána Téry-emlékserleg-vacsora az Országos Tisztikaszinó földszinti éttermeiben. UTE turista szakosztálya. A húsvéti börzsönyi és mát­rai kétnapos túrákra jelentkezőket szívesen látunk. Megbeszélés kedden az újpesti Kör-kávéház szuterrénjé­­ben (Árpád-utca 66) 8 órakor. Uránia Síelő és Turista Társaság közgyűlésén, me­lyen a Magyar Turista Szövetség és számos társegyesü­let kiküldöttei is megjelentek, a következő tisztikart vá­lasztották meg: Elnök: Székely Jenó dr. ügyvezető-elnök: ifj. Vas Imre dr. Alelnökök: Kellermann Árpád. Szé­kely Sándor. Főtitkár: Urich Jenő. Titkár; Frank Béla. Pénztáros: Grünhut Géza. Ellenőr: Kovács László. Ház­nagy: Schwarcz Sándor. Jegyző: Szendrő György. Könyv­táros: Malcsiner György. Szertáros: Fuchs Nándor. A Közgyűlés Stiássny Jenőt, Urich Jenőt és Simkó Gézát örökös tiszteletbeli tagokul választotta. Szí LuHácsiürdfi <»Gyűoiiszaiid ® reumás hetedek Avszázadn* gvóevhelve Tel A. 560—80 Nemzeti TE turistaosztálya. Esztergom, Vaskapu, Maróli hegyek. I.: 6.48, nyugati pu. V.: Szigethy György. Pátria Turista Egyesület. Isaszeg: március idusának emlékére az isaszegi honvédemlékhez. T.: 9&9. keleti pu. kupolacsarnokában. V.: Schwarz Alfréd. Postás Sport Egyesület turista szakosztálya. Petneházi rét. Budakeszi, Máriamak, Zugliget. T.: 9, hűvösvölgyi végállom. V.: Földváry Etel. Pilis Turista Egyesület. 1. Holdvilágárok. T.; 7.20, Pálfly-tér. V.: Hagymássy L. 2. Kevélyek. T.: 7.30, Pálfíy-tér. V.: Feldmann S. 3. Budai hegyek. T.: 8, Berlini-tér. V.: Radó I. 4. Pilis-Tigris-asztal túrája: Hamzsabégi menedékházhoz munkatura. T.: 8, kelen­földi pu. V.: Frank Jenő. — A húsvéti ünnepek túrái: 1. Mátrába. V.: Feldmann Sándor. 2. Börzsönybe. V.: Hagymássy László. 3. Pilisi hegyekbe. Weisz Béla. A túrákra jelentkezni legkésőbb március 22-éig a veze­tőknél. Ráró Turista-Társaság. Szentendre, Lomhegy. Sala­­basina, Margitliget. T.: 8.15, Pálffy-tér. V.: Reinitz Gertrud. — Husvétkor kétnapos túra Kőszeg, Irottkó környékére. Bővebbet TTE utazási osztályán. Sólyom Turista Egyesület. Farkasvölgy. Csillebérc, Máriamakk, Budakeszi. T.: 8.30, farkasréti vili. végáll. V.: Eckert Bálint. 2. Jánoshegy, Budakeszi, Zugliget. T.: 9.30, Szarvas-vendéglő. V.: Kalmár István. Természetbarátok Turistoegycsülete. A kevélvnyergi menedékházban ügyeletes a Magántisztviselő osztály. — Központi oszt.: 1. Óbuda, Kevélyek. Solymári fal. Hű­vösvölgy. T. 7 Berlini-tér. V. Bognár. Hó esetén sível budai begyek. T. ugyanakkor. 2. Szentendre. Lomhegy, Salabasina, Margitliget. T. 8.15 Pálffy-tér. V. Váradi. 3 Séta a Római-partra. T. 9 Berlini-tér. V. Angelus. — Káosz oszt.: Szilágyi tagtárs tiszteletére rendezendő ju­bileumi találkozó túra a Kevélynyergi menedékházhoz. 1. Kevélyek, Hűvösvölgy. T. 7.15 Pálffy-tér. V. Halász. 2. Budakalász. Kevélyek. T. 7.15 Pálffy-tér. V. Szilágyi. 3. Csillaghegy, Kevélyek. T. 7.30 Berlini-tér. V. Ver­mes. 4. Kevélyek. T. 8 Berlini-tér. V. Adler. 5. Ugyanaz. T. 8 ugyanott. V. Rottstein. 6. Ugyanaz. T. 8 ugyanott. V. Czeglédi. 7. Ugyanaz. T. 7.45 ugyanott. V Lenkei •— Magántisztviselő oszt.: Kevélyek. T. szombat délután 5.15 .budai villamos végáll. V. Diamant. 2. Hűvösvölgy, Nagyszénás, Kevélyek. T. szombat délután 7.30 Széli Kálmnn-tér. V. Molnár. 3. Pomáz, Szurdok, Kevély. T. 6.15 Pálffy-tér. V. Rosenfeld. 4. Pomáz, Kevélyek. T. 7.15 Pálffy-tér. V. Löwy. 5. Óbuda, • Kevélyek. T. 8 óbudai vili. végáll. V. Folb. — PTOE oszt.: Óbudai he­gyek. T. 8.30 Széli Kálmán-tér. V. Hauptmann. 2. Do­bogókő. T. 7 Pálffy-tér. V. Mezei dr. — Alpin csoport: Barlangtura. T. 6.40 Berlini-tér. V. Katz. — Könyvkötő oszt.: Budai hegyek. T. 8 óbudai vili. végáll. V. Trieb. — Angyalföldi oszt.: Csikihegyek. T. 8 Berlini-tér. V. Stern. — Nyomdász oszt.: Budai hegyek. T. 8 Berlini­tér. V. Simon. 2. Nagyszénás. T. 8 ugyanott. V. Son­­nenschein. — V—VI. kér. oszt.: 1. Feketehegyek. T. 8 Berlini-tér V. Rotter. 2. Budai hegyek. T. 7 ugyanott. V. Gerstenfeld. 3. Fé’napos sétatura a budai hegyekbe. T.: 8, ugyanott. V.: Léderer. — I. kér. oszt.: Budai he­gyek. T. 8 30 Széli Kálmán-tér. V. Gelbmann. — Kis­pesti csoport: 1. Kevélyek. T. 7 a mozgó előtt. 2. Po­máz, Holdvilágárok. T. 7 ugyanott. V. Basch. — Pest­­erzsébeti csoport: Nagyszénás. T. 7 a templom előtt. V. Varga. — III. kér. oszt.: 1. Pomáz. Gyopárforrás, Ke­vélyek. Óbuda. T. *48 Hajógyár. V. Weisz Jenő. 2. Po­máz, Gyopárház. T. 9^8 Hajógyár. V. Lichtenstein. Természetimádók Társasága. A kisinóci menedék* házban ügyeletes: Frommer Géza. 1. Kismaros. Varga­rét. Boglyakő. TIT-ház (h.), Piroskahegy, Szilfaforrás, Tizenegy vályús. Köbölvölgy, Nagymaros. T. 19-én 19.10. V. Frommer. 2. Túra a Börzsönybe. T. 6.30 Berlini-tér. V. Haas H. (Autóbusszal.) 3. Túra a Mátrába. T. 6.30 Berlini-tér. V. Gönczi L. (Autóbusszal.) — Előzetes je­lentés husvétra: Jelentkezés 24-ig az egyesületben. 1. Magas Tátra. V. Steinitz. Indulás 24-én. 2. Sopron. V. Haas II. I. 26-án. 3. Mátra. V. Singer Gy. I. 25-én. 4. Vértes. V. Braun László. I. 27-én. 5. Garam (faltboot). V Vajda M. I. 26-án. 6. Zagyva (faltboot). V. Láng Béla. I. 27-én. Hálóhelyek biztosítása husvétra a kisi­nóci menedékházban Weinberger sportüzletben és Haas sportházban. Uránia Síelő é« Turista Társaság. 1. Szentendre. Kő­hegy, Lajosforrás, Salabasinai kút. Gyopárház, Pomáz. T. 7.20 Pálffy-tér. V. Kellermann Ilona. — Az egyesü­let husvétkor a Medvés és Karancs vidékér© vezet tú­rát. Előzetes jelentkezés Kellermann Árpád vezetőnél. UTE. 1. Pilismaróti gerincek, Dobogókő. Dömös. T.: 6 rákospalotai vasutáll. V. Diamant Jenő. 2. Szentendre, Sikáros. Dobogókő, Kétbükkfanyereg, Csévinyereg, Pos­taréti erdő. Klotildliget. T. 7 Újpest, Árpád-ut és Ist­­ván-ut sarok. V. Ferencz Sándor. 3. Pomáz. Szurdok, Dobogókő, Sikáros, Szalabasina, Pomáz. T. 948 újpesti hidfő. — Pesti oszt.: Pomáz, Csikóvár, Margitliget, Csobánka, Kevélyek, Békásmegyer. T. 949 Pálffy-tér. V. Hébel István. ügyvédek Turista Egyesülete. 1. Pomáz. Szurdok, Vaskapu, Pilis, Pilisvörösvár. T. 948 Pálffy-tér. V: Beer János dr. 2. Március 25—28. Négynapos túra a Mátrába. T. 25-én reggel 946 keleti. V. Pályi Gyula dr. 3. Március 27—28. Somoskőújfalu, Somoskővár, Salgóvár, Salgótar­ján. Karancs, Somoskőújfalu. T. 27-én reggel 946 keleti. V. Szóld Ferenc dr. (Előzetes jelentkezés március 20-ig.) Heti összejöveteleinket és megbeszéléseinket minden kedden este *47—8 órakor tartjuk a Budapesti Ügyvédi Kamarában. Vándorok TE. 1. Torbágy, Iharos. Hamzsabégi erdő, Diósd. Nagytétény. T. 8 kelenföldi p. u. V. Grünstein László. 2. Szentendre, ízbég. Kapitányhegy. Pilisszent­­lászló. Lepencevölgy. Visegrád, V. Manswirth Emil. T. 7 Pálffy-tér. 3. Hűvösvölgy, Juliannamajor, Nagykovácsi, Nagyszénás. Máriaremete, Hűvösvölgy. T. 8 hűvösvölgyi vili. végáll. V. Grünwald Sándor. 4. Hűvösvölgy, Vi­rágosnyereg, Csúcshegy. Óbuda. V. Biró Gyula. T. 8 Berlini-tér. 5. Farkasrét. Frankhegy Kakukhegy, Sor­­rento. Budakeszi, Szarvas. T. 8 Berlini-tér. V. László Béla. Húsvéti túrák; 1. Börzsöny: Drégelypalánk, Dré­gelyvár. Kőember, Bugyihó. Királyháza. Kemencevőlgv, Perocsény (h.). Vérbükk, Bányapuszta. Irtáspuszta, Má­­rianosztra, Szob. V. Fleischer Sándor. 2. Börzsönv: Diosjenő, Csóványos. Miklóstető. Feketevőlgy, Kemence (h.). Nagyvölgy, Deszkáspuszta. Drégelyvár. V. Mans­wirth Emil. Vagy Drégelypalánkon át autóbuszon Ke­mencére, csatlakozással a túrához. 3. Vértes: Szár. Kap­­berek, Vértessomlyó, Majk, Várgesztes (h.), Gesztesvár, Fámvölgv, Szár m. ó. V. Weltner Ignác. A húsvéti tú­rákra előzetes jelentkezés kötelező. mashatárhegy. Csúcshegy. Hűvösvölgy. T. 949 Banán­torony. V Róth Pál. Husvétkor a szakosztály két napos túrát rendez: jelentkezés kötelező legkésőbb 23-ig bezá­rólag a szakosztályvezetőnél. Vendégeket szívesen lá­tunk. Sportesemények Budapest fuíball-válogaíottai szombaton és vasárnap Grácban mérkőznek A páros mérkőzés utolsó játszmája Flohr Sultan Khan 1. d4, d5. 2. c4, c6. 3. Hf3, Hf6. 4. Hc3, g6. 5. e3, Fg7. 6. Fd3, Hbd7. 7. cd:, Hd5:. 8. Hd5:, cd:. 9. 0—0, 0—0. 10. Vb3 (világos néhány erő­teljes lépéssel előnybe kerül a. vezérszárnyon), Hb8 (a c-vonal elzárása érdekében). 11. Fd2, IIc6. 12. Bfcl, Ff6. 13. Bc5, e6. 14. Bacl, a6. 15. Fe2, Kg7. 16. Hel, Fe7. 17. Bc2, Fd6. 18. f4, Ve7. 19. Hd3, Fd7. 20. Hc5!, Fc5:. 21. Bc5:, Bab8. 22. Fel, f5. 23. a3, Bfc8. 24. Vdl, Ve8. 25. g41, He7. 26. g5, Bc6. 27. h4, Bba8. 28. h5, B6c8. 29. Ff3, b6. 30. Bc3, Bc3:. 31. Fc3:, Fb5 (Bc8 jobb volt). 32. E$4, Vd7. 33. Kf2l, a5. 34. Fe7:, Ve7:. 35. Vhll (Kitűnő lépés kettős fenye­getéssel: Fd5: és Vd5:, valamint hg, hg: 37. Vh6f, Kf7 és 38. Bc7!), Kg8. 36. Fd5:, Bad8. 37. Fa2, Fe8. 38. hg:, hg:. 39. Vh6, Bd6. 40. Bc8!, Vf8. 41. Fc41, Bc6. 42. Bc6:, Vh6:. 43. gh:, Fe6. 44. Feüi^, feladta. Flohr +2—1=3 arányban nyerte meg a pá ros mérkőzést. * RÖVID HÍREK A SAKKVILÁGBÓL A meghívásos verseny komoly és lelkiismere­tes küzdelem után a kiforrott stilusu Négyesy dr. megérdemelt győzelmével végződött. Rész­letes eredmény a következő: Négyesy dr. 13, Koródy és Grünfeld 12, örvényi IIV2, Müller és Szedlacsek lOVz, Boros 10, Csiszár, Jakab és Petrovay 9'/t, Wiesel és Heim 7Vt, Weiszfeld 6V2, Goldstein 6, László 5, Szijjártó és Weisz 4'ls, Radjánszky 4. Grünfeld méltóan reprezen­tálta a vidéki sakkozást, Koródy és örvényi kellemes meglepetést keltettek ötletes játékuk­kal. Müller és Szedlacsek megbizható erők, előbbi szolidan, utóbbi bonyodalmakra játszik. Boros csalódást keltett. Örvendetes a fiatal Csi­szár jó eredménye. Váratlanul letörtek Wiesel s különösen Szijjártó. A négy első helyezett résztvehet a Magyar Sakkszövetség április má­sodikén kezdődő nemzeti mesterversenyén. Maróczy Géza szimultánjai Angliában. A lon­doni mesterverseny befejezése után Maróczy nagymester három szimultánt tartott Angliá­ban. Eredményei a következők: Brighton + 18 = 2—1, Worcester+43 = 1, Birmingham+22 = 1—1. A szegedi Sakkör tisztújító közgyűlése elnökké Pálflfy József dr.-t, társelnökké Csikós-Nagy Jó­zsef dr.-t, Kiss Albert dr.-t. Villányi Armandot és Zwickl Ferencet, főtitkárrá Weisz Imrét, tit­kárrá Liebmann Bélát választotta meg. Az Egri Sakkör 10:5 arányban győzött Diós­győrben, a vasgyár tizenötös csapata ellen. Gyula bajunksági versenye március elején kezdődött a Márky és Erkel Sakkör rendezé­sében. A prágai sakkolimplász magyar nyelvű beszá­molója április folyamán jelenik meg Vajda mes­ter tollából, a magyar csapat válogatott játsz­máival. Sí- és gyalogtúrák Budapesti Orvosok TE. 1. Törökbálint, Gerincvándor­­lás, Makkos-Mária. T.: 8.45. Gellért-téri helyiérdekünél. V.: Oláh Jenő dr. 2. Ezüsthegy, Kevélyek, Margitliget, Pomáz. T.: 8.15, Pálffy-tér. V.: Glück István dr. Budapest Sport Egyesület. Hűvösvölgy. Csobánka. Po­máz. T.: 8.45, Széli Kálmán-tér. V.: Békéssy Károly. Budapesti Turista Egyesület. Központ: 1. Hűvösvölgy, Csúcshegy, Rózsi-forrás, Hűvösvölgy. T.: 9£8, Berlini­tér. V.: Ilolczer József. 2. Hűvösvölgy, Nagyszénás, Hű­vösvölgy. T.: %9, Széli Kálmán-tér. V.; Grünberger Miklós. 3. Óbuda, Csúcshegy, Óbuda. T.: 968. Berlini­­tér. \.: Berger Ella. 4. (Skótok.) Hűvösvölgy. Nagy­szénás, Hűvösvölgy. T.: 969, Széjl Kálmán-tér. V.: Ker­tész Gábor. 5. Túra a Pilisbe. T.: 948. Pálffy-tér. V.: Krausz Ödön. Alpin-osztály: Túra a Pilisbe. T-: 7, Pálffy­­tér. V.: Fuchs László. Duna Sport Club turista szakosztálya. 1. Békásmegyer. Kevélyek. T.: 8. Banántorony. 2. Uszók-asztala. Csiki he­gyek. T.: 7.30, Gellért-tér. V.: Scháffer Andor. 3. Csak jó hó esetén. Börzsönyi siutra. FTC. Békásmegyer, Kővesárok, Csúcshegy, Óbuda. T.: 8.30, Pálffy-tér. V.: Lenzner István. Gyopár Turista Egyesület. 1. Pomáz, Gyopár-forrás, Tólak, Lajos-forrás, Kőhegy, Kárpát-mh., Mesélő, Gyopárház, Pomáz. T.: 7.15, Pálffy-tér. V.: Frank László. 2. Szarvas. Budakeszi. Máriamakk, Csillebérc. Farkas­­rét. T.: 7.45. Banánház. V.: Gábor Margit. 3. Pomáz, Majdánplátó. Oszoly, Gyopárház. Pomáz. T.: 8.20, Pálffy­­lér. V.: Kaufmann Jenó. 4. Királyrét, Magastax. Hideg­hegy, Jánospatak. Sítúra. Jelentkezés szombat délig Ilaas-Sportház. Ülőhely 4. állóhegy 2.80 P. T.; 6. Merán­­szálló. V.: Rózsa Jenő. Hungária Turista Egyesület. Csillaghegy, Ezüsthegy, Nagykevély, Majdánkup, Pomáz. T.: 8, Pálffy-tér. V.: Kertész J. dr. KERAK Turisták. Békásmegyer, Kevélyek. Oszoly, Gyopárház. Pomáz. T.: 7.40, Pálffy-tér. V.: Pál Imre. — Pomáz, Kőhegv. Gyopárház, Pomáz. T.: 8.20, Pálffy-tér. V.: Weil László. Lipótvárosi Ifjudemokraták turista szakosztálya. 1. Szentendre, Dőmörkapu, Sikáros, Bükki-puszta, Salaba­­sinai-kut. Gyopárház, Pomáz. T.: 8. Pálffy-tér. V.: Már­kus Sándor. 2. Hűvösvölgy, Nagykovácsi, Nagyszénás, Zsiroshegv, Máriaremete, Hűvösvölgy. T.: 7.45. Banán­ház. V.: Hevesi László. 3. Pomáz, Gyopárház (hálás), Gyopár-forrás, Tólak, Lajos-forrás, Kőhegy. Kárpát-mh., Mesélő, Gyopárház, Pomáz. T.: 19-én este 9.15, Pálffy­­tér. V.: Bende-Bein József. (Csak előre jelentkezettek­nek.) Magyarországi Kárpát Egyesület túrái. Újpesti osz­tály: ügyeletes a kőhegyaljai menedékházban Schnierer Gyula. T.: szombaton este 5. újpesti hid. V.: Nagy Zoltán. 2. Pomáz, Kőhegy, Szentendre. T.: 7, újpesti hid. V.: Schnierer Gyula. Sólyom-osztálv: Szentendre. Dőmörkapu, Sikáros. Szőkeforrásvölgye, Dömös. T.: 8. Páltfy-lér. V.: Pandl János. Fátra-osztály: Vác. Kösd, Nagyszál, Magyarkut, Nógrádveróce. T.: 6.30. nyugati pu. V.: Klein József. Börzsöny-osztály: Sítúra a Bör­zsönybe. Pilisbe. Bővebbet: Rákospalota. Imre-u. 142. Pénteki asztal: Séta a budai hegyekben. Megbeszélés az osztályban. Magyar Turista Egyesület. Központ: Újlaki templom, Hármashatárhegy. Solymár, Hűvösvölgy. T.: 8.30. Újlaki templom. V : Pénteki asztal. Biró László. 2. Si-tura a Dobogókőre. Autóbusz indul 20-án pontosan 6.30, a Ber­lini-téri Merán-szállótól. (Visszautazás Pilisszentkereszt­­ről.) Jegybiztositás a Ilaas-SportházBan. Fecskék: Hű­vösvölgy, Gémeskut, Csúcshegy. Solymári fal. Csobánka, Pomáz. T.: 8, Széli Kálmán tér. V.: Kollár Károly. Sa­sok: Zugliget: Budakeszi, Dámvölgv Nagykopasz, Nagy­kovácsi. Hűvösvölgy. T.: 7.50. Zugliget. V.: Herdinand Rudolf. Vándorfiuk: Vác. Tahilótfalu, Paprét. Pilisszent­­lászló, Szentendre. T.: 5.45, nyugati pu. V.: Dadi Mik- I lós. Si-szakosztály: Zugliget. Szépjuhászné. Julia-major, Ai.na-tanya. Zsíros hegy. Hűvösvölgy. T.: 7, Széli Kál­mán tér. V.; Stranszky Gábor dr. Az osztrákok stájer futballalszövetsége március 19. és 20-ra négy városközi mérkőzést terve­zett, amelyen Grácon kivül Budapest, Bécs és Zágráb vett volna részt. A futballtoma ebben a formában nem valósulhatott meg; először Zágráb mondott le, majd Bécs is, amiért, ért­hetően, nagyon neheztelnek a gráciák, úgyhogy a két nap programúi ja Budapest—Grác városközi mérkőzésekre zsugorodik össze, amelyek iránt azonban a sportkedvelő városban rekord közönséget sejtető érdeklődés nyilvánul. A négy gráci csapatból összeállított együttes elég respektábilis játékerőt képvisel, amely el­len kényelmes tempóval vagy technikai fölé­nyeskedésekkel semmiesetre sem boldogulhat­nak a magyarok. Intő jel erre a múlt tavaszi Középeurópai Amatőr Kupa-mérkőzés, amelyen a néhány bécsi Játékossal megerősített grá­ciák 6.2 arányban vertek rá amatőrváloga­tottjainkra. A két csapat összeállítása a kővetkező: Budapest: Acht (Újpest) — Nagy (Hungária), Mandl (Hungária) — Lyka (Ferencváros), Kié­­bér (Hungária), Szalag (Újpest) — Tánzer (Fe­rencváros), Konyor (Kispest), Kvasz (Újpest), Szedlacsek (Ferencváros), Hirzer (Hungária). Tartalék: Hada, Korányi (Ferencváros). Grác: Jestelik (Sturm) — Weáss (Hakoah)', Allmer (Grazer SK) — Kowar (GAK), Bochan ÍGAK), Placek (GAK) — Brettner (Sturm), Reiter (GAK), Kiima (Sturm), Heubrand (GAK), Goisig (GSK). * A péntek reggeli gráci gyorsvonattal, a válo­gatottakkal együtt, utazott el a franciaországi túrára indult Kispesti FC is, amely vasárnap Lorientben az FC Lorienittel mérkőzik. 13 válogatott mérkőzés lesz szombaton és vasárnap Régen zsúfolódott össze olyan gazdag váloga­tott programm, mint amilyen most szombaton és vasárnap kerül lebonyolitásra. Nem keve­sebb, mint tizenhárom válogatott meccs kerül eldöntésre Európa széttében-hosszában. Ezek közül a legérdekesebb kétségtelenül a Bécsben eldöntésre kerülő Ausztria—Olaszország mér­kőzés, amelgen az Európa Kupáért küzdenek a csapatok. Az olaszok ezenkívül még három válogatott meccset játszanak: Milanóban Dél-Németország Észak-Olaszországgal, Rómában Közép- és Dél- Olaszország válogatottja Ausztria B. válogatottja ellen, Padovában pedig az olasz B, csapat Bul­gária ellen. Prágában Csehszlovákia válogatottjai Ma­gyarország válogatott csapatát látják vendégül, ezenkívül két prágai válogatott Kladnóban és Teplitzben szerepel Kladno, illetve Teplitz vá­logatottjai ellen. A magyar profiválogatott szombaton és vasárnap két mérkőzést játszik Grácban Grác válogatottjai elten. Bernbe a francia válogatott csapat látogat el, hogy Svájc reprezentatív együttesével mérkőz­zék, a francia B. válogatott viszont Luxem­burgot keresi fel, mig a francia hadsereg a belga hadsereg válogatott csapatával találkozik. A tizenharmadik mérkőzést Belgium és Hol­landia válogatott együttesei vívják meg Ant­werpenben, ez a kél csapat azonban a tavaszi (?) szezonban már másodszor ütközik meg egy­mással. Elmaradó uszólréningelt. A MUSz a válogatott uszó- és vizipólókeret tréningjeinek egyik részét szombaton és vasárnap, az idő johbrafordulásának reményében, a Császárfürdő női uszodájában akarta folytatni, de a kedvezőtlen időjárás miatt a tréninget, a további intéz­kedésig egyelőre csak a fedett uszodában tartják meg. Ticska látszik Prágában Szombat reggel utaznak a válogatottak Pénteken olyan hírek terjedtek el, hogy a vasárnap Prágában szereplő magyar válogatóit csapatból hiányozni fog a balszélsőnek jelölt Ticska. Beszéltünk Mariássy Lajos dr. szövet­ségi kapitánnyal, aki az Újság munkatársának a következőket mondotta: — Ticska ügye elintéződött, játszik Prágá­ban. A válogatott csapat jó hangulatban van, szombat reggel negyednyolckor utazik Prágába. Reméljük, hogy jól fogunk szerepelni... A középiskolások Tlvóbajnokságal. A VII. kerületi Zrínyi Miklós reálgimnázium tornatermében szombaton és vasárnap kerülnek eldöntésre a KISOK országos vivóbajnokságai. Vivóakadémia as Országos Tiszti Kaszinó földszint­jén. A Honvédtiszti Vívó Club pénteken este rendezte az Országos Tiszti Kaszinó földszintjén levő vívótermé­ben nagyszabású vivóakadémiáját a honvédség vezetői és a budapesti helyőrség csapatparancsnokai tiszteletére. Ez alkalommal felvonultatta nemcsak a vivás szépsé­geit, hanem bemutatta a klub kitűnő vivőit, akik éa magyar vivósportban a vezetó szerepre hivatottak. A* akadémia programmja igen változatos volt. Asszók, akadémiák és iskolák váltakoztak. Igen nagy sikere volt Molnár Tibor főhadnagynak, a honvédség altiszti ököl­vívó tanfolyama valóban nagyon ügyes hallgatóinak, akikkel ezúttal az ökölvívás iskoláját mutatta be. A mér­kőzések során Hámori Gaston főhadnagy 6:3 arányban verte Kőszegh.v Attila hadnagyot karddal. Zirzy Antal százados tőrrel 6:5 arányban. Meiszlinger Egon—Kál­­nitzky Gusztáv százados párbajtőrrel 3:2 arányban Bo­­rovszkv Jenő főhadnagyot és Maszlay Lajos főhadnagy karddal 6:4 arányban verte Tímár Gyula főhadnagyot. Vincze András ezredes, vitéz Somogyi Endre ónaggyal kardakadémiát, Hoffmann Géza tábornok Schenker Zol­tánnal törakadémiát és vitéz Uchlyarik Jenő százados Hatz Ottó főhadnaggyal kardakadémiát mutattak be. Majd Gellért Alfréd, az egyesület kiváló vivómestere Ilatz Ottó főhadnaggyal tőriskolát és vitéz Uchlyarik szá­zadossal pedig kardiskolát mutattak be. A nagysikerű vivóakadémiát Nagyszombathy Vince tábornok, a klub elnöke és Schenker Zoltán ezredes, a klub igazgatója rendezték. *

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék